Kreftklinikken

Klinikken tilbyr høyspesialisert, multidisiplinær medisinsk og kirurgisk behandling av kreftsykdommer. Vi ivaretar lokalsykehusfunksjoner for Oslo-området og regionsfunksjoner for øst- og sørlandet. Klinikken har også flere landsfunksjoner.

Les mer om Kreftklinikken

Kreftklinikken

Kreftklinikken driver omfattende nasjonal og internasjonal forskning, blant annet via sykehusets største forskningsinstitutt, Institutt for kreftforskning, og i samarbeid med de fremste kreftsentrene i Europa og Nord-Amerika.

Klinikken er en referanseinstitusjon innen innovasjon og formidling av nettbasert medisinsk informasjon gjennom applikasjonene Medinsight og Oncolex.

Klinikken ledes av Sigbjørn Smeland.

Kontakt

Oppmøtested

Klinikkleder og klinikkstab sitter i Forskningsveien 2a, 4. etg

Telefon 23 07 59 36 (Adm. rådgiver)

E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus

Kreftklinikken
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Forskningsveien 2A
Besøksadresse
Forskningsveien 2A(Google maps)
0373 Oslo
Telefon
02770

Akutt leukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akutt-leukemiAkutt leukemiALeukemiija (Varraborasdávda), fáhkkaAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiEMPTY
Allogen stamcelletransplantasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/allogen-stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonAAllogen stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonAllogen stamcelletransplantasjonEMPTY
Avastinbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/avastinbehandlingAvastinbehandlingAUnderlivskreft - AvastinbehandlingUnderlivskreft - AvastinbehandlingUnderlivskreft - AvastinbehandlingUnderlivskreft - AvastinbehandlingEMPTY
Benmargskreft (myelomatose)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatoseBenmargskreft (myelomatose)BAđadákteborasdávdaBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)EMPTY
Benmargsprøve fra hoftekamhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benmargsprove-fra-hoftekamBenmargsprøve fra hoftekamBBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveEMPTY
Brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystkreftBrystkreftBČižžeborasdávdaBrystkreftBrystkreftBrystkreftEMPTY
Cellegiftbehandling (cytostatika)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cellegiftbehandling-cytostatikaCellegiftbehandling (cytostatika)CCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling[{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Avdeling for kreftbehandling|e6786149-700c-4923-8fe4-5ded98ed7549","Locations":"Ullevål sykehus - kreftsenteret (bygg 11)|ae8bd75d-fac3-4cb0-bb88-86e01b4d8aac","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"},{"Title":"Radiumhospitalet","Department":"Avdeling for kreftbehandling|e6786149-700c-4923-8fe4-5ded98ed7549","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" på Radiumhospitalet","LocationQueryString":"?sted=radiumhospitalet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"}]
Egglederkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/egglederkreftEgglederkreftEEgglederkreftEgglederkreftEgglederkreftEgglederkreftEMPTY
Eggstokkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eggstokkreftEggstokkreftEMonneráksáborasdávdaEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreftEMPTY
Eggstokkreft - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eggstokkreft-operasjonEggstokkreft - operasjonEEggstokkreftoperasjonEggstokkreftoperasjonEggstokkreftoperasjonEggstokkreftoperasjonEMPTY
Fjerning av livmortapphttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-livmortappFjerning av livmortappFFjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)[{"Title":"Radiumhospitalet","Department":"Avdeling for gynekologisk kreft|11dc2f73-bb14-4143-a50e-729465c809b0","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" på Radiumhospitalet","LocationQueryString":"?sted=radiumhospitalet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Gynekologisk avdeling|90e9592a-e093-4419-a53b-ef6518b3a63a","Locations":"Ullevål sykehus|1f912d2d-96b3-4b4d-999d-31544ca44efd","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Fotoferesehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fotofereseFotofereseFFotofereseFotofereseFotofereseFotofereseEMPTY
Gynekologisk kreft - åpen kirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gynekologisk-kreft-apen-kirurgiGynekologisk kreft - åpen kirurgiGGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgiEMPTY
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (autolog stamcelletransplantasjon)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoydose-cellegiftbehandling-med-autolog-stamcellestotte-autolog-stamcelletransplantasjonHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (autolog stamcelletransplantasjon)HHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)EMPTY
Immunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/immunologisk-trombocytopeni-itp-behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingIImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingEMPTY
Kreft i kjønnslepperhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kreft-i-kjonnslepperKreft i kjønnslepperKKreft i kjønnslepperKreft i kjønnslepperKreft i kjønnslepperKreft i kjønnslepperEMPTY
Kreft i skjedenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kreft-i-skjedenKreft i skjedenKKreft i skjedenKreft i skjedenKreft i skjedenKreft i skjedenEMPTY
Kronisk lymfatisk leukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemiKronisk lymfatisk leukemiKLeukemiija (Varraborasdávda), kronalaš lymfatalašKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiEMPTY
Lindrende kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lindrende-kreftbehandlingLindrende kreftbehandlingLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling[{"Title":"Radiumhospitalet","Department":"Avdeling for kreftbehandling|e6786149-700c-4923-8fe4-5ded98ed7549","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" på Radiumhospitalet","LocationQueryString":"?sted=radiumhospitalet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Avdeling for kreftbehandling|e6786149-700c-4923-8fe4-5ded98ed7549","Locations":"Ullevål sykehus|1f912d2d-96b3-4b4d-999d-31544ca44efd","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Livmorhalskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/livmorhalskreftLivmorhalskreftLGoaŧŧočottaborasdávdaLivmorhalskreftLivmorhalskreftLivmorhalskreftEMPTY
Livmorkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/livmorkreftLivmorkreftLGoaŧŧoborasdávdaLivmorkreftLivmorkreftLivmorkreftEMPTY
Lymfekreft (lymfom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lymfekreft-lymfomLymfekreft (lymfom)LLymfaborasdávdaLymfekreftLymfekreftLymfekreft[{"Title":"Lymfompoliklinikken","Department":"Lymfompoliklinikken – Radiumhospitalet|492d5900-2c48-40b3-bfa2-de0f8d097e25","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" ","LocationQueryString":"?sted=lymfompoliklinikken","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Onkologisk dagenhet","Department":"Onkologisk dagenhet U1 - Radiumhospitalet|b8254c56-8196-49f6-8aa5-321b5d82636d","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" ","LocationQueryString":"?sted=onkologisk-dagenhet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Infusjonsenheten","Department":"Infusjonsenheten – Radiumhospitalet|0eb97d61-90f3-49fc-b47b-6f4c25a1c44d","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" ","LocationQueryString":"?sted=infusjonsenheten","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Sengepost A8","Department":"Sengepost A8 - Radiumhospitalet|027d35a9-089c-4886-b0e3-0513eff26146","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" ","LocationQueryString":"?sted=sengepost-a8","FNSPOrganizationNumber":"974707152"}]
Rehabilitering og mestring ved kreftsykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-ved-kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomRRehabilitering og mestring ved kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomEMPTY
Sigdcellesykdom behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sigdcellesykdom-behandlingSigdcellesykdom behandlingSSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingEMPTY
Skjoldbruskkjertelkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftSGuoggomasráksáborasdávdaSkjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftSkjoldbruskkjertelkreftEMPTY
Skjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertlenehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-fjerning-av-skjoldbruskkjertelen-og-biskjoldbruskkjertleneSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelen og biskjoldbruskkjertleneSSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenSkjoldbruskkjertelkreft - fjerning av skjoldbruskkjertelenEMPTY
Skjoldbruskkjertelkreft - kirurgisk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-kirurgisk-behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - kirurgisk behandlingSSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingSkjoldbruskkjertel kreft - kirurgisk behandlingEMPTY
Skjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/skjoldbruskkjertelkreft-radioaktiv-behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingSkjoldbruskkjertelkreft - radioaktiv behandlingEMPTY
Strålebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/stralebehandlingStrålebehandlingSStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandling[{"Title":"Radiumhospitalet","Department":"Avdeling for kreftbehandling|e6786149-700c-4923-8fe4-5ded98ed7549","Locations":"Radiumhospitalet|5667dbe5-3228-40be-b17b-cdef2e88bbd0","TitleExtension":" på Radiumhospitalet","LocationQueryString":"?sted=radiumhospitalet","FNSPOrganizationNumber":"974707152"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Avdeling for kreftbehandling|e6786149-700c-4923-8fe4-5ded98ed7549","Locations":"Ullevål sykehus - kreftsenteret (bygg 11)|ae8bd75d-fac3-4cb0-bb88-86e01b4d8aac","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Trofoblastsykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trofoblastsykdomTrofoblastsykdomTTrofoblastsykdomTrofoblastsykdomTrofoblastsykdomTrofoblastsykdomEMPTY
Trombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trombotisk-trombocytopenia-purpura-ttp-behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingEMPTY

Avdeling for blodsykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-blodsykdommerAvdeling for blodsykdommerAvdeling for blodsykdommer behandler pasienter med alle typer blodsykdommer. Avdelingens målsetning er å levere god pasientbehandling, forskning på høyt internasjonalt nivå og undervisning innenfor fagområdet blodsykdommer.
Avdeling for gynekologisk krefthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-gynekologisk-kreftAvdeling for gynekologisk kreftEn regionsavdeling som også har lokal- og områdesykehusfunksjon innen kreft i underlivet hos kvinner.Dette omfatter kreft i livmor og livmorhals, i eggstokker inklusive arvelig kreft, i skjede og skjedeåpning.
Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikkenAvdeling for klinisk service (Kreftklinikken)Avdelingen tilbyr kreftrehabilitering med psykososial onkologi, fysioterapi, sosialmedisin, klinisk ernæring, læring og mestring, dagrehabilitering og psykologtjenester.
Avdeling for kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandlingAvdeling for kreftbehandlingVi utreder, behandler og følger opp pasienter med kreftsykdom fra hele regionen
Avdeling for medisinsk fysikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-medisinsk-fysikkAvdeling for medisinsk fysikkAvdeling for medisinsk fysikk har det faglige ansvaret for den teknisk/fysikalske planleggingen av strålebehandling, og for medisinsk fysisk kvalitetssikring av behandlingene.
Institutt for kreftforskninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/institutt-for-kreftforskningInstitutt for kreftforskningInstitutt for kreftforskning har siden det ble grunnlagt i 1954 spilt en sentral rolle innenfor både norsk og internasjonal kreftforskning. Instituttet har nå 7 forskningsavdelinger og mer enn 340 ansatte, masterstudenter inkludert.
Institutt for kreftgenetikk og informatikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/institutt-for-kreftgenetikk-og-informatikkInstitutt for kreftgenetikk og informatikkInstitutt for kreftgenetikk og informatikk driver med forskning innen biomedisin og informatikk, med fokus på å anvende informatikk for å oppnå ny kunnskap innen medisin, samt for å utvikle nye medisinske metoder, verktøy og tjenester.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.