Kreftklinikken

Klinikken tilbyr høyspesialisert, multidisiplinær medisinsk og kirurgisk behandling av kreftsykdommer. Vi ivaretar lokalsykehusfunksjoner for Oslo-området og regionsfunksjoner for øst- og sørlandet. Klinikken har også flere landsfunksjoner.

Les mer om Kreftklinikken

Kreftklinikken

Kreftklinikken driver omfattende nasjonal og internasjonal forskning, blant annet via sykehusets største forskningsinstitutt, Institutt for kreftforskning, og i samarbeid med de fremste kreftsentrene i Europa og Nord-Amerika.

Klinikken er en referanseinstitusjon innen innovasjon og formidling av nettbasert medisinsk informasjon gjennom applikasjonene Medinsight og Oncolex.

Klinikken ledes av Sigbjørn Smeland.

Kontakt

Oppmøtested
Klinikkleder og klinikkstab sitter i Forskningsveien 2a, 4. etg .
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus

Kreftklinikken
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Akutt leukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akutt-leukemiAkutt leukemiAAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemi
Avastinbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/avastinbehandlingAvastinbehandlingAUnderlivskreft - AvastinbehandlingUnderlivskreft - AvastinbehandlingUnderlivskreft - AvastinbehandlingUnderlivskreft - Avastinbehandling
Benmargskreft (myelomatose)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatoseBenmargskreft (myelomatose)BBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)
Benmargsprøve fra hoftekamhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benmargsprove-fra-hoftekamBenmargsprøve fra hoftekamBBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve
Brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystkreftBrystkreftBBrystkreftBrystkreftBrystkreftBrystkreft
Cellegiftbehandling (cytostatika) på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cellegiftbehandling-cytostatika-pa-radiumhospitaletCellegiftbehandling (cytostatika) på RadiumhospitaletCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
Cellegiftbehandling (cytostatika) på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cellegiftbehandling-cytostatika-pa-ulleval-sykehusCellegiftbehandling (cytostatika) på Ullevål sykehusCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
Egglederkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/egglederkreftEgglederkreftEEgglederkreftEgglederkreftEgglederkreftEgglederkreft
Eggstokkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eggstokkreftEggstokkreftEEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreft
Eggstokkreft - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eggstokkreft-operasjonEggstokkreft - operasjonEEggstokkreftoperasjonEggstokkreftoperasjonEggstokkreftoperasjonEggstokkreftoperasjon
Fjerning av livmortapp på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-livmortapp-pa-radiumhospitaletFjerning av livmortapp på RadiumhospitaletFFjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)
Gynekologisk kreft - kikkhullskirurgi på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gynekologisk-kreft-kikkhullskirurgi-pa-radiumhospitaletGynekologisk kreft - kikkhullskirurgi på RadiumhospitaletGGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgi
Gynekologisk kreft - åpen kirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gynekologisk-kreft-apen-kirurgiGynekologisk kreft - åpen kirurgiGGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgi
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoydose-cellegiftbehandling-med-autolog-stamcellestotteHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtteHHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)
Immunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/immunologisk-trombocytopeni-itp-behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingIImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandling
Kreft i kjønnslepperhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kreft-i-kjonnslepperKreft i kjønnslepperKKreft i kjønnslepperKreft i kjønnslepperKreft i kjønnslepperKreft i kjønnslepper
Kreft i skjedenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kreft-i-skjedenKreft i skjedenKKreft i skjedenKreft i skjedenKreft i skjedenKreft i skjeden
Kronisk lymfatisk leukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemiKronisk lymfatisk leukemiKKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemi
Lindrende kreftbehandling på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lindrende-kreftbehandling-pa-radiumhospitaletLindrende kreftbehandling på RadiumhospitaletLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling
Lindrende kreftbehandling på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lindrende-kreftbehandling-pa-ulleval-sykehusLindrende kreftbehandling på Ullevål sykehusLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling
Livmorhalskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/livmorhalskreftLivmorhalskreftLLivmorhalskreftLivmorhalskreftLivmorhalskreftLivmorhalskreft
Livmorkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/livmorkreftLivmorkreftLLivmorkreftLivmorkreftLivmorkreftLivmorkreft
Lymfekreft (lymfom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lymfekreft-lymfomLymfekreft (lymfom)LLymfekreftLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Sigdcellesykdom behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sigdcellesykdom-behandlingSigdcellesykdom behandlingSSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandling
Strålebehandling Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/stralebehandling-radiumhospitaletStrålebehandling RadiumhospitaletSStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandling
Strålebehandling Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/stralebehandling-ulleval-sykehusStrålebehandling Ullevål sykehusSStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandling
Trofoblastsykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trofoblastsykdomTrofoblastsykdomTTrofoblastsykdomTrofoblastsykdomTrofoblastsykdomTrofoblastsykdom
Trombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trombotisk-trombocytopenia-purpura-ttp-behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandling

Arrangementer

08.03 onsdag

Brystkreftkurs - kurs for pasienter som er under aktiv behandling 08. 15. og 29. mars 2017

Målet med kurset er å gi informasjon, undervisning, råd, oppklare misforståelser for aktivt å medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for å stille spørsmål, dialog og gruppesamtaler.

23.03 torsdag

Å leve med arvelig risiko for kreft - kurs 23.03 og 06.04.2017

Kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil BRCA1 og BRCA2, og har risiko for å utvikle kreft.

20.04 torsdag

Kronisk myelogen leukemi - lærings- og mestringskurs for pasienter og deres pårørende 20. og 21. april 2017

Mange pasienter som lever med KML har behov for å vite mer om sykdommen, behandling og å møte andre i samme situasjon. På kurset legges det opp til plenumsdiskusjoner og gruppesamtaler for erfaringsutveksling og nettverksbygging.

26.04 onsdag

Fatigue - kurs for kreftpasienter og deres pårørende 26. og 27. april 2017

Studier viser at fatigue (økt trettbarhet) er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling. På kurset lærer du om hvordan leve med fatigue og hva som kan hjelpe mot fatigue. Du møter også andre i samme situasjon.

18.05 torsdag

Å leve med arvelig risiko for kreft- kurs - 18. mai og 24. mai 2017

Kurset er laget etter initiativ fra kvinner som har påvist genfeil BRCA1 og BRCA2, og har risiko for å utvikle kreft.

31.05 onsdag

Lungekreft - kurs for deg som får behandling og deres pårørende 31.mai 2017

Å ha kunnskap knyttet til konsekvenser eller følger av kreftsykdom og behandling gir mulighet til å medvirke aktivit i egen situasjon. På kurset legges det opp til fagkunnskap og erfaringskunnskap med gode muligheter til å stille spørsmål og til samtaler.

07.06 onsdag

Brystkreftkurs - kurs for pasienter som er under behandling 07. 14. og 21. juni 2017

Målet med kurset er å gi informasjon, undervisning, råd, oppklare misforståelser for aktivt å medvirke i egen situasjon. Kurset gir gode muligheter for å stille spørsmål, dialog og gruppesamtaler.

15.06 torsdag

Fatigue - kurs for kreftpasienter og deres pårørende 15. og 16. juni 2017

Studier viser at fatigue (økt trettbarhet) er noe av det som plager pasienter mest etter kreftbehandling. På kurset lærer du om hvordan leve med fatigue og hva som kan hjelpe mot fatigue. Du møter også andre i samme situasjon.

Se flere kommende arrangementer ()

Avdeling for blodsykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-blodsykdommerAvdeling for blodsykdommerAvdeling for blodsykdommer behandler pasienter med alle typer blodsykdommer. Avdelingens målsetning er å levere god pasientbehandling, forskning på høyt internasjonalt nivå og undervisning innenfor fagområdet blodsykdommer.
Avdeling for gynekologisk krefthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-gynekologisk-kreftAvdeling for gynekologisk kreftEn regionsavdeling som også har lokal- og områdesykehusfunksjon innen kreft i underlivet hos kvinner.Dette omfatter kreft i livmor og livmorhals, i eggstokker inklusive arvelig kreft, i skjede og skjedeåpning.
Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikkenAvdeling for klinisk service (Kreftklinikken)Avdelingen tilbyr kreftrehabilitering med psykososial onkologi, fysioterapi, sosialmedisin, klinisk ernæring, læring og mestring, dagrehabilitering og psykologtjenester.
Avdeling for kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandlingAvdeling for kreftbehandlingVi utreder, behandler og følger opp pasienter med kreftsykdom fra hele regionen
Avdeling for medisinsk fysikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-medisinsk-fysikkAvdeling for medisinsk fysikkAvdeling for medisinsk fysikk har det faglige ansvaret for den teknisk/fysikalske planleggingen av strålebehandling, og for medisinsk fysisk kvalitetssikring av behandlingene.
Enhet for strålebehandling - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-ullevalEnhet for strålebehandling - Ullevål
Enhet for strålebehandling 1 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-1-radiumhospitaletEnhet for strålebehandling 1 - Radiumhospitalet
Enhet for strålebehandling 2 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-2-radiumhospitaletEnhet for strålebehandling 2 - Radiumhospitalet
Enhet for stråleterapiplanlegging - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-straleterapiplanlegging-radiumhospitaletEnhet for stråleterapiplanlegging - Radiumhospitalet
Enhet for stråleterapiplanlegging - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-straleterapiplanlegging-ullevalEnhet for stråleterapiplanlegging - Ullevål
Ernæringspoliklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-klinisk-ernering-kre/erneringspoliklinikkenErnæringspoliklinikken
Infusjonsenheten – Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/infusjonsenheten-radiumhospitaletInfusjonsenheten – Radiumhospitalet
Institutt for kreftforskninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/institutt-for-kreftforskningInstitutt for kreftforskningInstitutt for kreftforskning har siden det ble grunnlagt i 1954 spilt en sentral rolle innenfor både norsk og internasjonal kreftforskning. Instituttet har nå 7 forskningsavdelinger og mer enn 340 ansatte, masterstudenter inkludert.
Institutt for kreftgenetikk og informatikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/institutt-for-kreftgenetikk-og-informatikkInstitutt for kreftgenetikk og informatikkInstitutt for kreftgenetikk og informatikk driver med forskning innen biomedisin og informatikk, med fokus på å anvende informatikk for å oppnå ny kunnskap innen medisin, samt for å utvikle nye medisinske metoder, verktøy og tjenester.
Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion Sør-Øst (KSLB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/kompetansesenter-for-lindrende-behandling-helseregion-sor-ost-kslbKompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion Sør-Øst (KSLB)
Lindrende behandling sengepost - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/lindrende-behandling-sengepost-ullevalLindrende behandling sengepost - Ullevål
Lymfompoliklinikken – Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/lymfompoliklinikken-radiumhospitaletLymfompoliklinikken – Radiumhospitalet
Lærings- og mestringssenteret i Kreftklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/lerings-og-mestringssenteret-i-kreftklinikkenLærings- og mestringssenteret i Kreftklinikken
Nasjonal kompetanetjeneste for gynekologisk onkologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-gynekologisk-kreft/nasjonal-kompetanetjeneste-for-gynekologisk-onkologiNasjonal kompetanetjeneste for gynekologisk onkologiNasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi har som formål å utvikle og heve kvaliteten innen pasientbehandling, undervisning av pasienter, pårørende og helsepersonell på nasjonalt nivå.
Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seneffekter-etter-kreftbehandlingNasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling
Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sykdomsrelatert-underernering-nksuNasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)Kompetansetjenesten skal samle, utvikle og bygge ernæringskompetanse til bruk i helsetjenesten i hele landet for å sikre bedre kvalitet på pasienttilbudet hvor ernæring inngår som en del av behandlingen.
Onkologisk dagenhet U1 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/onkologisk-dagenhet-u1-radiumhospitaletOnkologisk dagenhet U1 - Radiumhospitalet
Onkologisk poliklinikk - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/onkologisk-poliklinikk-ullevalOnkologisk poliklinikk - Ullevål
Onkologisk sengepost 2. etasje - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/onkologisk-sengepost-2-etasje-ullevalOnkologisk sengepost 2. etasje - Ullevål
Onkologisk sengepost 3. etasje - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/onkologisk-sengepost-3-etasje-ullevalOnkologisk sengepost 3. etasje - Ullevål
Poliklinikk 1. etasje - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/poliklinikk-1-etasje-radiumhospitaletPoliklinikk 1. etasje - Radiumhospitalet
Poliklinikk for bryst- og endokrinkirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-bryst-og-endokrinkirurgi/poliklinikk-for-bryst-og-endokrinkirurgiPoliklinikk for bryst- og endokrinkirurgi
Poliklinikk for lindrende behandling - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/poliklinikk-for-lindrende-behandling-ullevalPoliklinikk for lindrende behandling - Ullevål
Poliklinikk for urologisk onkologi - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/poliklinikk-for-urologisk-onkologi-radiumhospitaletPoliklinikk for urologisk onkologi - Radiumhospitalet
Seksjon for bryst- og endokrinkirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-bryst-og-endokrinkirurgiSeksjon for bryst- og endokrinkirurgi
Seksjon for fysioterapi og sosialmedisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-fysioterapi-og-sosialmedisin-kreSeksjon for fysioterapi og sosialmedisin
Seksjon for klinisk ernæring (KRE)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-klinisk-ernering-kreSeksjon for klinisk ernæring (KRE)
Seksjon for kreftrehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-kreftrehabiliteringSeksjon for kreftrehabilitering
Seksjon for lindrende behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandlingSeksjon for lindrende behandling
Seksjon for poliklinikk (AKB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akbSeksjon for poliklinikk (AKB)
Seksjon for psykososial onkologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-psykososial-onkologiSeksjon for psykososial onkologi
Seksjon for sengeposter (AKB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akbSeksjon for sengeposter (AKB)
Seksjon for strålebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandlingSeksjon for strålebehandling
Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotteSeksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte
Seksjon Raskere tilbake (KRE)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-raskere-tilbake-kreSeksjon Raskere tilbake (KRE)Poliklinisk dagrehabilitering for kreftpasienter
Sengepost A6 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/sengepost-a6-radiumhospitaletSengepost A6 - Radiumhospitalet
Sengepost A7 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/sengepost-a7-radiumhospitaletSengepost A7 - Radiumhospitalet
Sengepost A8 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/sengepost-a8-radiumhospitaletSengepost A8 - Radiumhospitalet
Strålepoliklinikken - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/stralepoliklinikken-radiumhospitaletStrålepoliklinikken - Radiumhospitalet
Utprøvingsenheten - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotte/utprovingsenheten-radiumhospitaletUtprøvingsenheten - Radiumhospitalet
Vardesenterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/vardesenteretVardesenteret