Kreftklinikken

Klinikken tilbyr høyspesialisert, multidisiplinær medisinsk og kirurgisk behandling av kreftsykdommer. Vi ivaretar lokalsykehusfunksjoner for Oslo-området og regionsfunksjoner for øst- og sørlandet. Klinikken har også flere landsfunksjoner.

Les mer om Kreftklinikken

Kreftklinikken

Kreftklinikken driver omfattende nasjonal og internasjonal forskning, blant annet via sykehusets største forskningsinstitutt, Institutt for kreftforskning, og i samarbeid med de fremste kreftsentrene i Europa og Nord-Amerika.

Klinikken er en referanseinstitusjon innen innovasjon og formidling av nettbasert medisinsk informasjon gjennom applikasjonene Medinsight og Oncolex.

Klinikken ledes av Sigbjørn Smeland.

Kontakt

Oppmøtested
Klinikkleder og klinikkstab sitter i Forskningsveien 2a, 4. etg .
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus

Kreftklinikken
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Akutt leukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akutt-leukemiAkutt leukemiAAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemiAkutt leukemi
Avastinbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/avastinbehandlingAvastinbehandlingAUnderlivskreft - AvastinbehandlingUnderlivskreft - AvastinbehandlingUnderlivskreft - AvastinbehandlingUnderlivskreft - Avastinbehandling
Benmargskreft (myelomatose)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benmargskreft-myelomatoseBenmargskreft (myelomatose)BBenmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)Benmargskreft (myelomatose)
Benmargsprøve fra hoftekamhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/benmargsprove-fra-hoftekamBenmargsprøve fra hoftekamBBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøveBenmargskreft (myelomatose)-benmargsprøve
Brystkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/brystkreftBrystkreftBBrystkreftBrystkreftBrystkreftBrystkreft
Cellegiftbehandling (cytostatika) på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cellegiftbehandling-cytostatika-pa-radiumhospitaletCellegiftbehandling (cytostatika) på RadiumhospitaletCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
Cellegiftbehandling (cytostatika) på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cellegiftbehandling-cytostatika-pa-ulleval-sykehusCellegiftbehandling (cytostatika) på Ullevål sykehusCCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandlingCellegiftbehandling
Egglederkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/egglederkreftEgglederkreftEEgglederkreftEgglederkreftEgglederkreftEgglederkreft
Eggstokkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eggstokkreftEggstokkreftEEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreftEggstokkreft
Eggstokkreft - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eggstokkreft-operasjonEggstokkreft - operasjonEEggstokkreftoperasjonEggstokkreftoperasjonEggstokkreftoperasjonEggstokkreftoperasjon
Fjerning av livmortapp på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-livmortapp-pa-radiumhospitaletFjerning av livmortapp på RadiumhospitaletFFjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)
Gynekologisk kreft - kikkhullskirurgi på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gynekologisk-kreft-kikkhullskirurgi-pa-radiumhospitaletGynekologisk kreft - kikkhullskirurgi på RadiumhospitaletGGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgi
Gynekologisk kreft - åpen kirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gynekologisk-kreft-apen-kirurgiGynekologisk kreft - åpen kirurgiGGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgiGynekologisk kreft – åpen kirurgi
Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hoydose-cellegiftbehandling-med-autolog-stamcellestotteHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtteHHøydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)Høydose cellegiftbehandling med autolog stamcellestøtte (HMAS)
Immunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/immunologisk-trombocytopeni-itp-behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingIImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandlingImmunologisk trombocytopeni (ITP) - behandling
Kreft i kjønnslepperhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kreft-i-kjonnslepperKreft i kjønnslepperKKreft i kjønnslepperKreft i kjønnslepperKreft i kjønnslepperKreft i kjønnslepper
Kreft i skjedenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kreft-i-skjedenKreft i skjedenKKreft i skjedenKreft i skjedenKreft i skjedenKreft i skjeden
Kronisk lymfatisk leukemihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kronisk-lymfatisk-leukemiKronisk lymfatisk leukemiKKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemiKronisk lymfatisk leukemi
Lindrende kreftbehandling på Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lindrende-kreftbehandling-pa-radiumhospitaletLindrende kreftbehandling på RadiumhospitaletLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling
Lindrende kreftbehandling på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lindrende-kreftbehandling-pa-ulleval-sykehusLindrende kreftbehandling på Ullevål sykehusLLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandlingLindrende behandling
Livmorhalskrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/livmorhalskreftLivmorhalskreftLLivmorhalskreftLivmorhalskreftLivmorhalskreftLivmorhalskreft
Livmorkrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/livmorkreftLivmorkreftLLivmorkreftLivmorkreftLivmorkreftLivmorkreft
Lymfekreft (lymfom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lymfekreft-lymfomLymfekreft (lymfom)LLymfekreftLymfekreftLymfekreftLymfekreft
Sigdcellesykdom behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sigdcellesykdom-behandlingSigdcellesykdom behandlingSSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandlingSigdcellesykdom - behandling
Strålebehandling Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/stralebehandling-radiumhospitaletStrålebehandling RadiumhospitaletSStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandling
Strålebehandling Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/stralebehandling-ulleval-sykehusStrålebehandling Ullevål sykehusSStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandlingStrålebehandling
Trofoblastsykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trofoblastsykdomTrofoblastsykdomTTrofoblastsykdomTrofoblastsykdomTrofoblastsykdomTrofoblastsykdom
Trombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trombotisk-trombocytopenia-purpura-ttp-behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandlingTrombotisk trombocytopenia purpura (TTP) - behandling

Arrangementer

Avdeling for blodsykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-blodsykdommerAvdeling for blodsykdommerAvdeling for blodsykdommer behandler pasienter med alle typer blodsykdommer. Avdelingens målsetning er å levere god pasientbehandling, forskning på høyt internasjonalt nivå og undervisning innenfor fagområdet blodsykdommer.
Avdeling for gynekologisk krefthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-gynekologisk-kreftAvdeling for gynekologisk kreftEn regionsavdeling som også har lokal- og områdesykehusfunksjon innen kreft i underlivet hos kvinner.Dette omfatter kreft i livmor og livmorhals, i eggstokker inklusive arvelig kreft, i skjede og skjedeåpning.
Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikkenAvdeling for klinisk service (Kreftklinikken)Avdelingen tilbyr kreftrehabilitering med psykososial onkologi, fysioterapi, sosialmedisin, klinisk ernæring, læring og mestring, dagrehabilitering og psykologtjenester.
Avdeling for kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandlingAvdeling for kreftbehandlingVi utreder, behandler og følger opp pasienter med kreftsykdom fra hele regionen
Avdeling for medisinsk fysikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-medisinsk-fysikkAvdeling for medisinsk fysikkAvdeling for medisinsk fysikk har det faglige ansvaret for den teknisk/fysikalske planleggingen av strålebehandling, og for medisinsk fysisk kvalitetssikring av behandlingene.
Enhet for strålebehandling - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-ullevalEnhet for strålebehandling - Ullevål
Enhet for strålebehandling 1 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-1-radiumhospitaletEnhet for strålebehandling 1 - Radiumhospitalet
Enhet for strålebehandling 2 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-2-radiumhospitaletEnhet for strålebehandling 2 - Radiumhospitalet
Enhet for stråleterapiplanlegging - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-straleterapiplanlegging-radiumhospitaletEnhet for stråleterapiplanlegging - Radiumhospitalet
Enhet for stråleterapiplanlegging - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-straleterapiplanlegging-ullevalEnhet for stråleterapiplanlegging - Ullevål
Enhet for studiesykepleierehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotte/enhet-for-studiesykepleiere-radiumhospitaletEnhet for studiesykepleiere
Ernæringspoliklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-klinisk-ernering-kre/erneringspoliklinikkenErnæringspoliklinikken
Forskningssekretariatethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/forskningssekretariatet-radiumhospitaletForskningssekretariatet
Infusjonsenheten – Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/infusjonsenheten-radiumhospitaletInfusjonsenheten – Radiumhospitalet
Institutt for kreftforskninghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/institutt-for-kreftforskningInstitutt for kreftforskningInstitutt for kreftforskning har siden det ble grunnlagt i 1954 spilt en sentral rolle innenfor både norsk og internasjonal kreftforskning. Instituttet har nå 7 forskningsavdelinger og mer enn 340 ansatte, masterstudenter inkludert.
Institutt for kreftgenetikk og informatikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/institutt-for-kreftgenetikk-og-informatikkInstitutt for kreftgenetikk og informatikkInstitutt for kreftgenetikk og informatikk driver med forskning innen biomedisin og informatikk, med fokus på å anvende informatikk for å oppnå ny kunnskap innen medisin, samt for å utvikle nye medisinske metoder, verktøy og tjenester.
Lindrende behandling sengepost - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/lindrende-behandling-sengepost-ullevalLindrende behandling sengepost - Ullevål
Lymfompoliklinikken – Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/lymfompoliklinikken-radiumhospitaletLymfompoliklinikken – Radiumhospitalet
Lærings- og mestringssenteret i Kreftklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/lerings-og-mestringssenteret-i-kreftklinikkenLærings- og mestringssenteret i Kreftklinikken
Nasjonal kompetanetjeneste for gynekologisk onkologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-gynekologisk-kreft/nasjonal-kompetanetjeneste-for-gynekologisk-onkologiNasjonal kompetanetjeneste for gynekologisk onkologiNasjonal kompetansetjeneste for gynekologisk onkologi har som formål å utvikle og heve kvaliteten innen pasientbehandling, undervisning av pasienter, pårørende og helsepersonell på nasjonalt nivå.
Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/nasjonal-kompetansetjeneste-for-seneffekter-etter-kreftbehandlingNasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling
Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sykdomsrelatert-underernering-nksuNasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)Kompetansetjenesten skal samle, utvikle og bygge ernæringskompetanse til bruk i helsetjenesten i hele landet for å sikre bedre kvalitet på pasienttilbudet hvor ernæring inngår som en del av behandlingen.
Onkologisk dagenhet U1 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/onkologisk-dagenhet-u1-radiumhospitaletOnkologisk dagenhet U1 - Radiumhospitalet
Onkologisk poliklinikk - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/onkologisk-poliklinikk-ullevalOnkologisk poliklinikk - Ullevål
Onkologisk sengepost 2. etasje - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/onkologisk-sengepost-2-etasje-ullevalOnkologisk sengepost 2. etasje - Ullevål
Onkologisk sengepost 3. etasje - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/onkologisk-sengepost-3-etasje-ullevalOnkologisk sengepost 3. etasje - Ullevål
Poliklinikk 1. etasje - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/poliklinikk-1-etasje-radiumhospitaletPoliklinikk 1. etasje - Radiumhospitalet
Poliklinikk for bryst- og endokrinkirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-bryst-og-endokrinkirurgi/poliklinikk-for-bryst-og-endokrinkirurgiPoliklinikk for bryst- og endokrinkirurgi
Poliklinikk for lindrende behandling - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/poliklinikk-for-lindrende-behandling-ullevalPoliklinikk for lindrende behandling - Ullevål
Poliklinikk for urologisk onkologi - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/poliklinikk-for-urologisk-onkologi-radiumhospitaletPoliklinikk for urologisk onkologi - Radiumhospitalet
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Østhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb-helse-sor-ostRegional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst
Seksjon for bryst- og endokrinkirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-bryst-og-endokrinkirurgiSeksjon for bryst- og endokrinkirurgi
Seksjon for fysioterapi og sosialmedisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-fysioterapi-og-sosialmedisin-kreSeksjon for fysioterapi og sosialmedisin
Seksjon for klinisk ernæring (KRE)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-klinisk-ernering-kreSeksjon for klinisk ernæring (KRE)
Seksjon for kreftrehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-kreftrehabiliteringSeksjon for kreftrehabilitering
Seksjon for lindrende behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandlingSeksjon for lindrende behandling
Seksjon for poliklinikk (AKB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akbSeksjon for poliklinikk (AKB)
Seksjon for psykososial onkologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-psykososial-onkologiSeksjon for psykososial onkologi
Seksjon for sengeposter (AKB)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akbSeksjon for sengeposter (AKB)
Seksjon for strålebehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandlingSeksjon for strålebehandling
Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøttehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotteSeksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte
Seksjon Raskere tilbake (KRE)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-raskere-tilbake-kreSeksjon Raskere tilbake (KRE)Poliklinisk dagrehabilitering for kreftpasienter
Sengepost A6 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/sengepost-a6-radiumhospitaletSengepost A6 - Radiumhospitalet
Sengepost A7 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/sengepost-a7-radiumhospitaletSengepost A7 - Radiumhospitalet
Sengepost A8 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-sengeposter-akb/sengepost-a8-radiumhospitaletSengepost A8 - Radiumhospitalet
Strålepoliklinikken - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-poliklinikk-akb/stralepoliklinikken-radiumhospitaletStrålepoliklinikken - Radiumhospitalet
Utprøvingsenheten - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-utprovende-kreftbehandling-og-forskningsstotte/utprovingsenheten-radiumhospitaletUtprøvingsenheten - Radiumhospitalet
Vardesenterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/vardesenteretVardesenteret