HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgi, intervensjon og avansert diagnostikk ved bløderkirurgi

Det er diagnostisert ca 300 pasienter med alvorlig blødersykdom i Norge. Årlig henvises anslagsvis 20-30 nye pasienter til utredning.

​Pasienter med alvorlig blødersykdom trenger behandling med koagulasjonsfaktor- konsentrater for å kunne stoppe blødninger eller som forebyggende behandling i forbindelse med kirurgi og andre invasive diagnostiske eller terapeutiske prosedyrer. Behandling med koagulasjonsfaktorkonsentrater krever daglig monitorering. Utredning, monitorering og behandling med koagulasjonsfaktorkonsentrater er kostbart og krever spesialutstyr og spesialkompetanse. Denne tjenesten er derfor sentralisert i en nasjonal behandlingstjeneste. Det er behandlingen med koagulasjonsfaktorkonsentrater som nødvendiggjør sentralisering av behandlingstilbudet, ikke den kirurgiske intervensjonen. Det vises til egne henvisningskriterier.

ICD-10: D66-D68.

Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Kontakt

Se Avdeling for blodsykdommer


Henvisninger

Send henvisninger til Oslo universitetssykehus til henvisningsmottaket


Les mer i eRapport
Fant du det du lette etter?