HELSENORGE

Poliklinikk blodsykdommer

Ved poliklinikk for blodsykdommer gis et tilbud til pasienter med leukemi, myelomatose, blødersykdom og andre blodsykdommer. Poliklinikken utreder også pasienter til allogen stamcelletransplantasjon og har oppfølging av pasienter som har gjennomført transplantasjon. Pasientene kommer til utredning, diagnostikk, behandling, kontroll, samtale og veiledning.

Fant du det du lette etter?