Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Avdelingen tilbyr kreftrehabilitering med psykososial onkologi, fysioterapi, sosialmedisin,
klinisk ernæring, læring og mestring, dagrehabilitering og psykologtjenester.

Les mer om Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Avdeling for klinisk service er en tverrfaglig avdeling organisert i følgende seksjoner:

Seksjon for psykososial onkologi, mestring og rehabilitering

  • Enhet for psykososial onkologi: Psykiater, psykolog, psykiatrisk sykepleier, sosionom, sexolog
  • Enhet for læring og mestring: Pasient- og pårørendeopplæring (Lærings- og mestringskurs) og Pusterommene
  • Kreftrehabiliteringssenteret (Helse og arbeid tilbud): Tverrfaglig poliklinisk rehabilitering og psykologtilbud

Seksjon for fysioterapi og sosialmedisin

  • Fysioterapeut, sosionom

Seksjon for klinisk ernæring

  • Klinisk ernæringsfysiolog, sykepleier

Vardesenteret

Seksjon for kreftrehabilitering, fysio- og ergoterapi

  • Fysioterapeuter, ergoterapeuter

Avdelingen er lokalisert på Rikshospitalet, Radiumhospitalet, Aker og Ullevål
(se under den enkelte seksjon)

Fagutvikling, forskning og utdanning er en viktig del av avdelingens arbeid

Avdelingen ledes av

Torhild Birkeland

Kontaktinformasjon

Cøliakibehandling med glutenfri kosthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/coliakibehandling-med-glutenfri-kostCøliakibehandling med glutenfri kostCCøliakibehandling med glutenfri kostCøliakibehandling med glutenfri kostCøliakibehandling med glutenfri kostCøliakibehandling med glutenfri kost
Kostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kostholdsveiledning-av-klinisk-erneringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiolog
Rehabilitering og mestring ved kreftsykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/rehabilitering-og-mestring-ved-kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomRRehabilitering og mestring ved kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdomRehabilitering og mestring ved kreftsykdom

Enhet for psykososial onkologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/enhet-for-psykososial-onkologiEnhet for psykososial onkologi
Kreftrehabiliteringssenterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/kreftrehabiliteringssenteretKreftrehabiliteringssenteretPoliklinisk dagrehabilitering for kreftpasienter
Lærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/lerings-og-mestringssenteret-og-pusterommene-i-kreftklinikkenLærings- og mestringssenteret og Pusterommene i Kreftklinikken
Nasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/nasjonal-kompetansetjeneste-for-sykdomsrelatert-underernering-nksuNasjonal kompetansetjeneste for sykdomsrelatert underernæring (NKSU)Kompetansetjenesten skal samle, utvikle og bygge ernæringskompetanse til bruk i helsetjenesten i hele landet for å sikre bedre kvalitet på pasienttilbudet hvor ernæring inngår som en del av behandlingen.
Seksjon for fysioterapi og sosialmedisinhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-fysioterapi-og-sosialmedisin-kreSeksjon for fysioterapi og sosialmedisin
Seksjon for klinisk ernæring (KRE)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-klinisk-ernering-kreSeksjon for klinisk ernæring (KRE)
Seksjon for kreftrehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/seksjon-for-kreftrehabiliteringSeksjon for kreftrehabilitering
Vardesenterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-klinisk-service-kreftklinikken/vardesenteretVardesenteret

Fant du det du lette etter?