HELSENORGE

Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Avdelingen tilbyr kreftrehabilitering med psykososial onkologi, fysioterapi, sosialmedisin,
klinisk ernæring, læring og mestring, dagrehabilitering og psykologtjenester.

Fant du det du lette etter?