HELSENORGE

Avdeling for klinisk service (Kreftklinikken)

Avdelingen tilbyr kliniske støttefunksjoner i form av psykososial onkologi, fysioterapi, sosionomtjenester,
klinisk ernæring, læring og mestring, dagrehabilitering og psykologtjenester. Avdelingen har et omfattende fokus på kreftrehabilitering, men yter også høyspesialiserte tjenester overfor intensivavdelinger, kirurgiske og medisinske avdelinger.

Fant du det du lette etter?