Seksjon for kreftrehabilitering

Seksjonen består av fysioterapeuter og ergoterapeuter. 

Les mer om Seksjon for kreftrehabilitering

Seksjon for kreftrehabilitering

Vi bistår pasienter med forebygging, vurderinger, behandling og rehabilitering for å hindre komplikasjoner og/eller lindre plager og funksjonsvansker som følge av sykdom og behandling.
Vi har behandlingsansvar for pasienter på Radiumhospitalet, samt Kreftsenteret, de gastrokirurgiske sengepostene, generell intensiv og postoperativ avdelingen på Ullevål.

Fysioterapibehandling skjer etter henvisning fra lege.

Seksjonsleder Anne Gjertine Heli - Haugestøl

Enhetsleder på Ullevål Hilde Osnes

Kontaktinformasjon

Telefon
22 93 59 70 / 75
Fant du det du lette etter?