Seksjon for brystonkologi

Seksjon for brystonkologi ledes av Erik Løkkevik. Vi har vår aktivitet lokalisert på Kreftsenteret på Ullevål og på Radiumhospitalet.

Les mer om Seksjon for brystonkologi

Seksjon for brystonkologi

Seksjonen har 13 overlegesillinger, hvorav fire i 50 % forskerstilling.

Fagansvarlig er professor Bjørn Naume. Han leder forskergruppe brystkreft.

Trykk her for å lese mer om forskergruppe brystkreft

Det faglige samarbeidet ivaretas ved månedlige fagmøter. I tillegg til dette har seksjonens forskningsgruppe månedlige arbeidsutvalgsmøter. Brystkreftbehandlingen som gjennomføres ved seksjonen bygger på de nasjonale retningslinjer.

Forskningsaktivitet

Seksjonen har stor forskningsaktivitet med en rekke pågående forskerinitierte studier. Målet er å bidra til å utvikle nye terapeutiske strategier både for tidlig brystkreft og metastatisk brystkreft. Dette inkluderer fokus på forskjellige behandlingsmodaliteter ved brystkreft, deres effekter og bivirkninger, samt klinisk relevante diagnostiske forbedringer.

I tillegg er deltakelse i internasjonale multisenterstudier viktig, både for å øke samarbeidet med internasjonale grupper/forskere og for å sikre erfaring med nye medikamenter i tidlige faser. Med dette håper vi å bidra til mer individualisert og bedret brystkreftbehandling, med identifikasjon av undergrupper som er spesielt følsomme for en bestemt behandling, nye terapeutiske mål og/eller forbedret kunnskap om optimal behandling av etablerte terapeutiske mål. Det er et mål å bli mer presise i utvelgelsen av pasienter som ikke trenger systemisk adjuvant behandling, eller som trenger alternative behandlingsstrategier på grunn av manglende effekt av standardbehandlingen. Derfor fokuserer seksjonen på translasjonsforskning som inkluderer et viktig og nært samarbeid med flere forskningsgrupper på OUS.

Trykk her for å se publikasjoner som utgår fra denne seksjonen

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?