Seksjon for gastrointestinal onkologi

Seksjon for gastrointestinal (GI) onkologi ledes av Morten Brændengen

Les mer om Seksjon for gastrointestinal onkologi

Seksjon for gastrointestinal onkologi

Seksjonen har 13 overlegestillinger (årsverk), og behandlingen foregår ved Ullevål sykehus.

Seksjonen behandler pasienter med kreft i gastrointestinaltraktus (spiserør, magesekk, lever, galleveier, bukspyttkjertel, tynntarm, tykktarm, endetarm og analkanal) samt nevroendokrin kreft i GI-traktus og kreft med ukjent utgangspunkt. Seksjonen er organisert med en fagansvarlig for øvre GI kreft (spiserør, magesekk), midtre GI kreft (lever, galleveier, bukspyttkjertel), nedre GI kreft (tykk- og endetarm, analkanal), neuroendokrin kreft, og kreft med ukjent utgangspunkt, i tillegg til en overlege med spesiell kompetanse på stråleterapi.

Seksjonen har lokalsykehusfunksjon for deler av Oslo med ansvar for medikamentell kreftbehandling til pasienter bosatt i Oslo, og for strålebehandling til pasienter i store deler av Helse Sør-Øst. Flere av legene deltar i fagutviklingsarbeid og utarbeiding av nasjonale retningslinjer for behandling ved Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppes (NGICG) faggrupper NGICG-ØV, -HPB og -CR.

Seksjonen deltar i en rekke pågående studier innen medikamentell kreftbehandling og stråleterapi av gastrointestinal kreft, både utprøver-initierte studier og studier initiert av legemiddelindustrien. Mange av overlegene er involvert i pasientnær forskning med multidisplinært samarbeid og translasjonsforskning, og internasjonalt samarbeid innen gastrointestinal kreft.

Trykk her for å lese om forskergruppe for kolorektal kreft

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Fant du det du lette etter?