Seksjon for lindrende behandling

Seksjon for lindrende behandling ledes av Nina Aass. Seksjonen består av en klinisk del, og Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling, Helse Sør-Øst (KLB).

Les mer om Seksjon for lindrende behandling

Seksjon for lindrende behandling

Seksjon for lindrende behandling
Seksjon for lindrende (SLB) behandling består av sengepost med 12 senger, en poliklinikk og palliativt team lokalisert på Ullevål sykehus. I tillegg har seksjonen to palliative senger, en poliklinikk og palliativt team på Radiumhospitalet.

 

Poliklinikken
En kreftsykdom og behandlingen av den kan gi mange forskjellige plager. Målsetningen for vår pasientbehandling er å medvirke til best mulig livskvalitet for den enkelte pasient. Dette betyr at vi har fokus på symptomlindring i vid forstand; både fysiske plager og psykiske og sosiale problemer. Vi er også opptatt av å bidra til ivaretakelse av de pårørende.

På poliklinikken arbeider leger, kreftsykepleiere og sekretær. Vi samarbeider med andre legespesialister etter behov og med ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sosionom, prest og psykolog. Videre legger vi vekt på samarbeid med kommunehelsetjenesten (fastleger og hjemmesykepleie), og vi hjelper pasientene med å etablere kontakt med ulike hjelpetilbud.

Hvordan få kontakt med oss?
Lege må skrive henvisning. Vi tar imot pasienter henvist fra fastlege og fra andre sykehus, samt internt fra andre avdelinger ved Oslo universitetssykehus.

Ved frammøte er pasienten velkommen til å ta med pårørende.

Seksjon for lindrende behandling er tilknyttet følgende enheter:

 

Poliklinikk for lindrende behandling, Ullevål

 

Lindrende behandling sengepost, Ullevål

 

 

 (for spesifikk informasjon om lindrende poliklinikk, følg lenken «Poliklinikk for lindrende behandling, Ullevål»)

 

Målsettingen med spesialisert palliativ behandling er god symptomlindring i alle faser av kreftsykdommen, samt å bedre eller opprettholde livskvalitet og funksjonsnivå så lenge som mulig. Seksjonen har sterkt fokus på psykiske og sosiale problemer, samt inkludering og ivaretakelse av pårørende. Gjennom et kvalitetsforbedringsprosjekt i Avdeling for kreftbehandling (AKB) i PALLiON studien, er det nå fokus på tidlig integrasjon av onkologi og palliasjon. Dette sikres ved at leger, sykepleiere og sosionom på SLB arbeider tett sammen og har et nært samarbeid med de ulike fagseksjonene i AKB og med andre tverrfaglige yrkesgrupper.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Radiumhospitalet: (U1), 1. underetasje

Ullevål: Kreftsenteret (bygg 11), 4. etasje

Telefon
Ullevål: 23 02 67 50 Radiumhospitalet: 22 93 54 90
Mandag - fredag 09:00-15:00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Lindrende behandling sengepost - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/lindrende-behandling-sengepost-ullevalLindrende behandling sengepost - Ullevål
Poliklinikk for lindrende behandling - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/poliklinikk-for-lindrende-behandling-ullevalPoliklinikk for lindrende behandling - Ullevål
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Østhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb-helse-sor-ostRegional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst

Fant du det du lette etter?