Seksjon for lindrende behandling

Velkommen til seksjon for lindrende behandling

Seksjonsleder er Nina Aass

Les mer om Seksjon for lindrende behandling

Seksjon for lindrende behandling

Seksjon for lindrende behandling
Seksjon for lindrende behandling består av sengepost og poliklinikk lokalisert til Ullevål sykehus, og palliative team på både Radiumhospitalet og Ullevål.

Poliklinikken
En kreftsykdom og behandlingen av den kan gi mange forskjellige plager. Målsetningen for vår pasientbehandling er å medvirke til best mulig livskvalitet for den enkelte pasient. Dette betyr at vi har fokus på symptomlindring i vid forstand; både fysiske plager og psykiske og sosiale problemer. Vi er også opptatt av å bidra til ivaretakelse av de pårørende.

På poliklinikken arbeider leger, kreftsykepleiere og sekretær. Vi samarbeider med andre legespesialister etter behov og med ernæringsfysiolog, fysioterapeut, sosionom, prest og psykolog. Videre legger vi vekt på samarbeid med kommunehelsetjenesten (fastleger og hjemmesykepleie), og vi hjelper pasientene med å etablere kontakt med ulike hjelpetilbud.

Hvordan få kontakt med oss?
Lege må skrive henvisning. Vi tar imot pasienter henvist fra fastlege og fra andre sykehus, samt internt fra andre avdelinger ved Oslo universitetssykehus.

Ved frammøte er pasienten velkommen til å ta med pårørende.

Seksjon for lindrende behandling er tilknyttet følgende enheter:

Poliklinikk for lindrende behandling, Ullevål Lindrende behandling sengepost, Ullevål Poliklinikk 1. etasje, Radiumhospitalet

Kontakt

Oppmøtested

1. etasje Radiumhospitalet

4. etasje Kreftsenteret, bygg 11, Kirkeveien 166

Telefon
23 02 67 50
Mandag - fredag 09:00-15:00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Lindrende behandling sengepost - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/lindrende-behandling-sengepost-ullevalLindrende behandling sengepost - Ullevål
Poliklinikk for lindrende behandling - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/poliklinikk-for-lindrende-behandling-ullevalPoliklinikk for lindrende behandling - Ullevål
Regional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Østhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-lindrende-behandling/regional-kompetansetjeneste-for-lindrende-behandling-klb-helse-sor-ostRegional kompetansetjeneste for lindrende behandling (KLB), Helse Sør-Øst