HELSENORGE

Palliative tilbud i Helse Sør-Øst

Her finner du informasjon om tilbud tilhørende ditt helseforetak og palliative tilbud i kommunehelsetjenesten.

Palliative tilbud

Akershus universitetssykehus HF

Palliativt senter, tlf: 67 96 00 00.
Palliativt sengeområde tlf: 67 96 68 50
Palliativt team, Ahus tlf: 67 96 89 57
Palliativt team, Kongsvinger tlf: 62 88 72 00

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Lillestrøm kommune, Skedsmotun bo- behandlingssenter, lindrende enhet tlf: 64 83 72 22
Kongsvinger kommune, Langelandhjemmet, tlf: 62 87 41 00
Nesodden kommune, kreft-/palliativt team tlf: 66 96 46 29
Oslo kommune (Bydel Alna, Grorud, Stovner) Solvang helsehus, Lindrende enhet tlf: 23 43 51 44/54

Oslo universitetssykehus HF

Seksjon for lindrende behandling
Ullevål (lindrende sengepost, poliklinikk og team) tlf: 23 02 67 50
Radiumhospitalet (lindrende senger, poliklinikk og team) tlf: 22 93 54 90

Diakonhjemmet Sykehus

Palliativt team, tlf: 22 45 41 01

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Lindring og Livshjelp
Døgnenhet tlf: 23 22 51 50
Lovisenberg livshjelpsenter (lindrende dagbehandling, poliklinikk og team) tlf: 23 22 51 70
Hospice Sangen, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf: 62 54 20 90

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Fransiskushjelpen, tlf: 22 70 76 80

Gatehospitalet, tlf: 22 08 36 70

Solvang helsehus, tlf: 23 43 51 44/54 

Sykehuset Innlandet HF 

Gjøvik, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
Lillehammer, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
Elverum, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
Hamar, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
Tynset, Palliativt team, tlf: 91 50 62 00
Hospice Sangen, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf: 62 54 20 90

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Gjøvik kommune, Haugtun omsorgssenter tlf: 61 14 69 00/41

Hospice Sangen, Hamar (dagtilbud for alvorlig syke), tlf: 62 54 20 90

Lillehammer kommune, Lillehammer helsehus, tlf: 61 24 86 60

Søndre Land kommune, Hovli sykehjem, tlf: 61 12 91 20

Vestre Toten kommune, Raufosstun sykehjem, tlf: 61 15 92 12

Elverum kommune, Moen sykehjem, tlf: 62 43 39 00 

Hamar kommune, Prestrudsenteret, tlf: 62 56 38 02

Stange kommune, Ottestad helse- og omsorgssenter, tlf: 62 56 23 56

Åmot kommune, Ryslingmoen sykehjem, tlf: 62 43 40 00

Åsnes kommune, Åsnes sykehjem, tlf: 62 95 69 88

Sørlandet sykehus HF

Arendal, Ambulant palliativt team, tlf: 37 07 55 81/ 53 18
Kristiansand, Lindrende enhet (ambulant team, dagpost og sengeenhet), tlf: 38 03 86 60
Flekkefjord, Lindrende team (ambulerende), tlf: 90 61 06 00

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Arendal kommune, Plankemyra bo-og omsorgssenter, tlf: 37 06 59 09

Grimstad kommune, Frivolltun bo- og omsorgssenter  (enkeltsenger), tlf: 37 25 78 22

Kristiansand kommune, Valhalla omsorgssenter, tlf: 38 14 30 40

Sykehuset Telemark HF, Skien

Palliativ enhet Skien (palliative senger og ambulant team) tlf: 35 00 54 36

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Bamble kommune, Bamble helsehus, lindrende enhet, tlf: 35 96 54 85

Porsgrunn, St.Hansåsen lokalmedisinske senter, lindrende enhet, tlf. 35 93 33 40/41
Skien kommune, Skien Helsehus, lindrende enhet, tlf: 35 58 93 52

Sykehuset Vestfold HF, Tønsberg

Palliativt senter ved Sykehuset i Vestfold består av en lindrende poliklinikk og ambulant palliativt team. Tlf: 33 34 11 71/90530793. Ved behov for sykehusopphold legges palliative pasienter inn ved Senter for kreft og blodsykdommer, tlf 33342350.​ 

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Horten kommune, Braarudåsen senter, Lindrende tlf: 962 39 425

Larvik kommune, Byskogen sykehjem, tlf: 982 31 966

Færder kommune, Smidsrød Helsehus, Lindrende enhet Villa Smidsrød tlf: 409 14 411

Tønsberg kommune, Hogsnes Helsehus​, lindrende enhet, tlf: 957 11 960

Sandefjord kommune, Sandefjord kommune, Sandefjord medisinske senter​, Lindrende enhet 3A: 33419940, 3B: 33419945
Palliativt team, Sandefjord kommune, tlf: 92 89 85 03

Sykehuset Østfold HF, Kalnes

Senter for lindrende behandling (sengepost og palliativt team), Vakt-spl:  901 08 242 – frem til kl.15

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Indre Østfold, Løkentunet tlf 69 68 15 00 og Edwin Ruuds omsorgssenter tlf: 69 68 10 00

Halden kommune, Halden Helsehus, tlf: 69 17 25 76

Hvaler kommune, Dypedalsåsen sykehjem (enkeltseng), tlf: 69 37 54 05 / 69 37 54 06

Fredrikstad kommune, Fredrikstad korttidssenter, tlf: 69 30 54 80

Moss kommune, Peer Gynt Helsehus, tlf: 69 24 31 12

Sarpsborg kommune, Helsehuset Sarpsborg, palliativ avdeling, tlf: 69 10 83 15

Vestre Viken HF

Bærum sykehus, Palliativt team, tlf: 67 50 28 58
Drammen sykehus, Palliativ enhet, tlf: 32 80 30 00
Kongsberg sykehus, Palliativ enhet, tlf: 03525
Ringerike sykehus, Palliativt team Hønefoss, tlf: 32 11 60 00
Hallingdal Sjukestugu, Palliativ enhet, tlf: 32 08 69 00

Palliative tilbud i kommunehelsetjenesten

Asker kommune, Bråset bo- og omsorgssenter, tlf: 31 29 31 00

Klokkarstua bo- og omsorgssenter tlf: 32 27 84 50

Bærum kommune, Hospice Stabekk, tlf: 67 12 86 10

Drammen kommune, Drammen helsehus, tlf: 32 80 42 51 eller 32 80 42 54

Bråta bo- og aktivitetssenter, tlf: 32 23 64 00

Hole kommune, Hole bo- og rehabiliteringssenter (enkeltseng) tlf: 32 16 11 00

Kongsberg kommune, Skinnarberga helsehus, tlf: 32 86 73 00

Lier kommune, Nøstehagen bo- og omsorgssenter, tlf: 32 24 11 00
mer infor finner du her

Modum kommune, Modumheimen, tlf: 32 77 89 00

Ringerike kommune, Hospice Austjord, Austjord behandlingssenter, tlf: 32 11 53 00

Øvre Eiker kommune, Eikertun Helsehus, lindrende enhet, tlf: 32 70 18 00

Kreftkoordinatorer i Norge

Oversiktsliste over hvilke kommuner som har kreftkoordinator.

Fant du det du lette etter?