Arv, skifte, testamente og gravferd

Helsepersonell opplever at pasienter, pårørende og etterlatte søker råd om testamente, arv, skifte og ytelser til gjenlevende.  Helsepersonell og sosionom skal være behjelpelig og sørge for at pasienter, pårørende og etterlatte får oversikt over hvem som kan hjelpe, hvordan de kommer i kontakt med advokat, skifteretten og andre aktuelle aktører. Her følger informasjon og nettsider som informerer om arv, skifte, testamente, og ytelser til gjenlevende.

Arv og skifte

Arveloven regulerer hvem som er livsarvinger og hvem som er arveberettiget ved dødsfall. Skifteretten og domstolene har nettsider som gir utfyllende og praktisk informasjon, se nettsiden www.domstol.no og særlig tema:

Testamente

Skifteretten og domstolene har nettsider som gir utfyllende og praktisk informasjon, se nettsiden www.domstol.no og særlig tema:

Vanlige spørsmål om arv, begravelse, skifte og testamente

Gravferd

Regjeringen v. kulturdepartementet har nettside som adresserer praktisk tilnærming til tema som:

Kreftforeningen sine sider om arv og testamente

Kontakt advokat der du bor

Advokatforeningen har oversikt over advokater der du bor.

Kreftforeningen sin oversikt over hvem du kan kontakte for hjelp om rettigheter

For tilgang til Kreftforeningens oversikt, trykk her.

Fant du det du lette etter?