Seksjon for strålebehandling

Seksjon for strålebehandling

Åpningstid kl. 07:30-20:00

Seksjonsleder er Randi Ervik Wolff

Les mer om Seksjon for strålebehandling

Seksjon for strålebehandling

Seksjon for strålebehandling behandler alle krefttyper der det er behov for strålebehandling. Seksjonen består av to planleggingsenheter og tre behandlingsenheter. Vi har drift både ved Radiumhospitalet og ved Kreftsenteret, Ullevål.

Strålebehandlingen planlegges og gjennomføres i tett samarbeid mellom onkolog, stråleterapeut og fysiker.

Seksjon for strålebehandling har totalt 17 lineærakselleratorer for strålebehandling av kreft, 10 på Radiumhospitalet og 7 ved Kreftsenteret, Ullevål. Ved våre 17 akselleratorer er det drift på dagtid kl.07.30-15.00, i tillegg har vi tre kveldsskift til kl.20.00. To av kveldsskiftene er på Radiumhospitalet, ett er på Ullevål.

Enhet for strålebehandling 1, Radiumhospitalet har i tillegg utstyr for gjennomføring av brachyterapi.

Planleggingsenhetene ved begge lokaliseringer har utstyr til forberedende undersøkelser, som CT og MR, i tillegg til avansert doseplanleggingsutstyr for utarbeidelse av individuelle doseplaner til hver enkelt pasient.

De fast ansatte i seksjon for strålebehandling er alle utdannet som stråleterapeut.

Seksjon for strålebehandling er tilknyttet følgende enheter

Enhet for strålebehandling, Ullevål Enhet for stråleterapiplanlegging, Ullevål Enhet for strålebehandling 1, Radiumhospitalet Enhet for strålebehandling 2, Radiumhospitalet Enhet for stråleterapiplanlegging, Radiumhospitalet

Kontaktinformasjon

E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Avdeling for kreftbehandling
Postboks 4953 Nydalen, 0424 Oslo
Besøksadresser og praktisk informasjon

Enhet for strålebehandling - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-ullevalEnhet for strålebehandling - Ullevål
Enhet for strålebehandling 1 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-1-radiumhospitaletEnhet for strålebehandling 1 - Radiumhospitalet
Enhet for strålebehandling 2 - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-stralebehandling-2-radiumhospitaletEnhet for strålebehandling 2 - Radiumhospitalet
Enhet for stråleterapiplanlegging - Radiumhospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-straleterapiplanlegging-radiumhospitaletEnhet for stråleterapiplanlegging - Radiumhospitalet
Enhet for stråleterapiplanlegging - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kreftklinikken/avdeling-for-kreftbehandling/seksjon-for-stralebehandling/enhet-for-straleterapiplanlegging-ullevalEnhet for stråleterapiplanlegging - Ullevål

Fant du det du lette etter?