Avdeling for medisinsk fysikk

Avdeling for medisinsk fysikk har det faglige ansvaret for den teknisk/fysikalske planleggingen av strålebehandling, og for medisinsk fysisk kvalitetssikring av behandlingene.  Avdelingen har også ansvar for vedlikehold og drift av strålebehandlingsutstyret og IT-systemene knyttet til strålebehandling.

Les mer om Avdeling for medisinsk fysikk

Avdeling for medisinsk fysikk

Avdelingen har forsknings- og undervisningsaktiviteter knyttet til medisinsk fysikk og strålebehandling.

Avdeling for medisinsk fysikk har tre seksjoner ved Radiumhospitalet og Ullevål sykehus: Seksjon for stråleterapifysikk, Seksjon for stråleterapiteknologi/datateknologi og Seksjon for fagutvikling og undervisning. I tillegg har avdelingen seksjoner for medisinsk fysikk ved stråleterapisatellittene i Gjøvik og i Kristiansand.

Avdelingen ledes av Jan Rødal.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?