Institutt for kreftforskning

Institutt for kreftforskning har siden det ble grunnlagt i 1954 spilt en sentral rolle innenfor både norsk og internasjonal kreftforskning. Instituttet har nå 7 forskningsavdelinger og mer enn 340 ansatte, masterstudenter inkludert. Omtrent 70 % av de ansatte og deres prosjekter er eksternt finansiert.

Les mer om Institutt for kreftforskning

Institutt for kreftforskning

Instituttet har sterke internasjonale forskningsgrupper innen biokjemi, celle og tumorbiologi, genetikk, strålingsbiologi, immunologi og kreftforebygging.

I mer enn tretti år har det vært et nært samspill mellom instituttets forskere og kreftkirurger, onkologer og patologer. Denne vekten på translasjonsforskning har resultert i en rekke kliniske protokoller basert på intern forskning. Instituttet er en nøkkelpartner i det såkalte "Komplette kreftsenteret " CCC - Comprehensive Cancer Center – ved Oslo universititetssykehus, og er organisatorisk underlag Kreft og kirurgiklinikken.

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.