HELSENORGE

Regional fagforvaltning medikamentell behandling

Enheten har ansvar for den regionale fagforvaltningen av CMS (Chemotherapy Management System). CMS er et regional IT program for medikamentell kreftbehandling. I dag brukes CMS på alle kreftavdelinger i Helse Sør-Øst. CMS er et system for bestilling, produksjon og administrering av medikamentell kreftbehandling og brukes av apotekansatte, sykepleiere, leger, koordinatorer, merkantilt personell og ledere. Enheten er bemannet av leger, sykepleiere og farmasøyter og ledes av Karen Henjum.

 

I samarbeid med fagmiljøene oppretter vi nye kurer i programmet , vi gir brukerstøtte og bidrar med testing og videreutvikling av nye versjoner. Alle brukere av CMS kan melde ifra om faglige endringer og behov for nye behandlinger i applikasjonen.

 

Vi skal kontaktes på denne måten: 

Klikk på MinSykehuspartner på intranettsiden -> velg «DIPS OG KLINISKE SYSTEMER» -> Skriv «CMS» i søkefeltet og trykk enter -> velg «CMS kjemoterapi: Spørsmål og rådgivning» -> Klikk på «Ny sak» og fyll kort inn hva det gjelder. Dere blir da etterhvert kontaktet på e-post for videre avklaringer om nødvendig.

 

Ved hastesaker ring MinSykehuspartner på 322 35 330, velg IKT og kliniskesystemer. Si at det gjelder CMS og at det haster.

Fant du det du lette etter?