Helsenorge

Regional fagforvaltning medikamentell behandling

Enheten har ansvar for den regionale fagforvaltningen av CMS (Chemotherapy Management System). CMS er et regional IT program for medikamentell kreftbehandling. I dag brukes CMS på alle kreftavdelinger i Helse Sør-Øst. CMS er et system for bestilling, produksjon og administrering av medikamentell kreftbehandling og brukes av apotekansatte, sykepleiere, leger, koordinatorer, merkantilt personell og ledere. Enheten er bemannet av leger, sykepleiere og farmasøyter og ledes av Karen Henjum.

 

I samarbeid med fagmiljøene oppretter vi nye kurer i programmet , vi gir brukerstøtte og bidrar med testing og videreutvikling av nye versjoner.

 

Fagforvaltningen kontaktes via MinSykehuspartner > Velg "Dips og kliniske systemer" > Velg skjema "CMS KJEMOTERAPI: MELDE FEIL " > Skriv inn hva henvendelsen gjelder

Ved hastesaker kontaktes vi via MinSykehuspartner på telefon 32 23 53 30

Fant du det du lette etter?