Kvinneklinikken

Kvinneklinikken dekker alle typer behandling innen gynekologiske tilstander, oppfølging i svangerskapet, fødsel og barsel og reproduksjonsmedisin. Vi har en rekke regions- og landsfunksjoner, og har ansvar for tilbudet til befolkningen i vårt nærområde. Hvert år fødes det cirka 9.800 barn ved klinikkens fødeenheter. Landets største forskningsmiljøer innen kvinnesykdommer er integrert i klinikken. Det bidrar til at vi har oppdatert kunnskap på alle fagområder, og at behandlingstilbudene er i front av den medisinske utviklingen. Klinikken ledes av Marit Lieng.

 

28.06.21. Kvinneklinikken åpner for at ledsager kan være mer til stede når pasienten mottar poliklinisk helsehjelp.

Dette gjelder KUN ved tidlig ultralyd uke 11-14, ordinær ultralyd ca graviditetsuke 18 og alle fostermedisinske prosedyrer inkludert morkakeprøver og fostervannsprøver. Videre ved timer ved gynekologisk poliklinikk og for enkelte konsultasjoner ved reproduksjonsmedisinsk avdeling.

Henviser for øvrig til de respektive avdelinger sine internettsider for ytterligere informasjon. 

04.06.2020. På grunn av Korona pandemien er det innført begrensninger i antall besøk per dag til innlagte pasienter. Kun pasienter med spesielle behov kan ha med ledsager til poliklinisk undersøkelse.
Vi stiller spørsmål til alle som skal på besøk for å vurdere om besøkende utgjør en smitterisiko.

Mer informasjon finner du på hjemmesiden til avdelingen du skal behandles eller besøke.


06.08.2020. Har du en planlagt time på Kvinneklinikken og har vært utenfor Norge de siste 10 dagene ber vi deg ringe dit du har avtalen.

Fra og med 06.08.2020 vil OUS teste eller isolere evt utsette timene for pasienter som har vært utenfor NORGE siste 10 dager. Besøkende og ledsagere som har vært utenfor Norge de siste 10 dagen får dessverre heller ikke komme inn på sykehuset. Vi beklager den ulempe dette vil medføre for deg/dere.

Fant du det du lette etter?