HELSENORGE

Kvinneklinikken

Kvinneklinikken dekker alle typer behandling innen gynekologiske tilstander, oppfølging i svangerskapet, fødsel og barsel og reproduksjonsmedisin. Vi har en rekke regions- og landsfunksjoner, og har ansvar for tilbudet til befolkningen i vårt nærområde. Hvert år fødes det cirka 9.800 barn ved klinikkens fødeenheter. Landets største forskningsmiljøer innen kvinnesykdommer er integrert i klinikken. Det bidrar til at vi har oppdatert kunnskap på alle fagområder, og at behandlingstilbudene er i front av den medisinske utviklingen. Klinikken ledes av Marit Lieng.

 

Henviser for øvrig til de respektive avdelinger sine internettsider for ytterligere informasjon.

Fant du det du lette etter?