Helsenorge

Kvinneklinikken

Kvinneklinikken dekker alle typer behandling innen gynekologiske tilstander, oppfølging i svangerskapet, fødsel og barsel og reproduksjonsmedisin. Vi har en rekke regions- og landsfunksjoner, og har ansvar for tilbudet til befolkningen i vårt nærområde. Hvert år fødes det cirka 9.800 barn ved klinikkens fødeenheter. Landets største forskningsmiljøer innen kvinnesykdommer er integrert i klinikken. Det bidrar til at vi har oppdatert kunnskap på alle fagområder, og at behandlingstilbudene er i front av den medisinske utviklingen. Klinikken ledes av Marit Lieng.

 

Henviser for øvrig til de respektive avdelinger sine internettsider for ytterligere informasjon.

 

16.12.2021

 

Fødeavdelingen følger OUS sine retningslinjer med besøksforbud med følgende unntak:

 Kvinner i fødsel kan ha med en ledsager.

Inneliggende pasienter kan ha besøk av en person hver dag.

 

Ved rutineultralyd (screening) kan kvinnen ha med seg en ledsager.

Ved andre svangerskapskontroller er det ikke tillatt med ledsager, men det gjøres unntak ved spesielle behov. Ta i så fall kontakt med personalet før konsultasjon.

 

For øvrig gjelder OUS sine retningslinjer for den som skal inn på sykehuset: 

·         må svare på kontrollspørsmål for å sjekke om de er smittet. Benytt QR-koden

·         må bruke munnbind

·         minst mulig bevegelse i avdelingen, bør oppholde seg på pasientens rom

·         må vaske eller sprite hendene før de går inn og ut av pasientens rom

·         må holde minst 1 m avstand til pasienten og andre i sykehuset

·         kan kun benytte toalettene i publikumsområdene

 

13.12.2021

Inneliggende pasienter kan ha besøk av 1 person hver dag.

Besøkende må bruke munnbind når de oppholder seg i Fødeavdelingen.

De som kommer som ledsager eller på besøk, bør ta en korona-selvsjekk før de kommer inn på sykehuset.

Dette gjøres ved å benytte QR-kode som henger ved alle inngangene til sykehuset.

Vennligst vis oss bekreftelse på at du er klarert til oppmøte. 

 

 

01.10.21

Det er ikke lenger besøkskontroll ved Oslo Universitetssykehus, men for å opprettholde at vi fortsatt holder noe avstand i sykehuset, vil vi henstille til at du som pasient ikke mottar/har med mer enn 1-2 besøkende/ledsdager per døgn når du er pasient hos oss. De som kommer som ledsager eller på besøk, bør ta en korona-selvsjekk før de kommer inn i sykehuset. Dette kan gjøres ved å benytte QR-kode som henger ved alle inngangene til sykehuset. Denne selvsjekken inneholder de samme spørsmålene som pasentene får ved oppmøte eller via SMS ved planlagte avtaler.  

Ved slutten av undersøkelsen får du beskjed om du kan gå inn eller ikke.


Dersom du ikke kan benytte selvsjekken med QR-kode, kan du melde deg i skranken/vaktrommet til avdelingen du skal til.


Du bør uansett ikke gå inn i sykehuset dersom du har symptomer som kan være Covid-19, som hoste, nysing, feber o.l

Fant du det du lette etter?