Kvinneklinikken

Kvinneklinikken dekker alle typer behandling av gynekologiske tilstander samt fødsler. Vi har en rekke regions- og landsoppgaver, og har ansvar for tilbudet til befolkningen i vårt nærområde.

Hvert år fødes det cirka 9.800 barn ved klinikkens fødeenheter.

Landets største forskningsmiljøer innen kvinnesykdommer er integrert i klinikken. Det bidrar til at vi har oppdatert kunnskap på alle fagområder, og at behandlingstilbudene er i front av den medisinske utviklingen.

Klinikken ledes av Bjørn Busund

Les mer om Kvinneklinikken

Kvinneklinikken

Fødeavdelingen

Les mer

Fostermedisinsk avdeling

Les mer

Gynekologisk avdeling

Les mer

Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Les mer

FoU- avdeling

Les mer

Brukerrådet

Brukerrådet er et rådgivende organ som skal ivareta pasienter og pårørendes interesser. Brukerrådet skal bidra til å forbedre kvaliteten på helsetjenestene. Brukererfaring er viktig og nyttig kunnskap for klinikkens ansatte.

Brukerrådet ved Kvinneklinikken er representert ved følgende organisasjoner:

Ønskebarn

Endometrioseforeningen

Norske Kvinners Sanitetsforening

Brukerutvalget ved OUS


Kontakt

Oppmøtested

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, bygg 8

Rikshospitalet, Songsvannsveien 20, inng. 2 Barn og kvinner

Telefon
02770 (Tast )
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus, Ullevål sykehus

Kvinneklinikken
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Autoantistoffer ved Antifosfolipidsyndrom

Publikasjoner

Medlemmer av forskningsteamet og andre ansatte på RASP har publisert flere artikler og bokkapitler. Listen inneholder publikasjoner fra de siste årene. Er du ute etter eldre publikasjoner, ta gjerne kontakt med oss.

Publiserte artikler

Her finner du en oversikt over artikler som er publisert av våre ansatte.  Tilknyttede forskeres navn står med fet skrift.  Send e-post til Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

Doktorgrader

Antibiotikaresistens Mikrobefunn fra blodkultur

Antibiotikaresistens Mikrobefunn fra urin

Oslo Pregnancy Biobank

Publiserte artikler, studier, rapporter og faglitteratur

Attending Olafiaklinikken

Good to know when you visit Olafiaklinikken

Clínica Olafia

Centro de asesoría, examen médico y tratamiento de infecciones de transmisión sexual

Tillitsvalgte

Bruk av anabole steroider blant kvinner

Les mer

Anabole steroider og effekter på hjerne og atferd

Les mer

Kartlegging av steroidebruk blant pasienter i rusbehandling

Les mer

Psykologisk behandling etter steroidebruk

Les mer

Opplevde barrierer mot å søke behandling for helseproblemer etter bruk av anabole androgene steroider

Les mer

Monitorering av hjerneprosesser knyttet til syklisk steroidebruk

Les mer

Se nytten av en faglig retningslinje!

Hva kan du som pasient eller pårørende forvente av behandling og oppfølging i TSB? Ta en kikk på de faglige retningslinjene og finn ut hvilke standarder som gjelder. Kanskje er din innflytelse på behandlingens gang større enn du trodde?

Ser vi rus?

Er alle ruspasienter i rusbehandling? Nei. Det er flere ruspasienter i somatiske helsetjenester enn i TSB. Møt Inger, Geir og Terje. For dem er kanskje et risikofylt forhold til alkohol er hovedproblemet, ikke en somatisk skade. Hva møtes h...

Håndbok

Les mer

Pasienttilbud og informasjonssamtaler

Les mer

Forskning

Les mer

Kunnskapsformidling og veiledning

Les mer

Ingen sikker nytte av heroinassistert behandling

Det er ikke sikre holdepunkter for at flere heroinavhengige kommer i behandling gjennom HAT, og heller ikke at dødeligheten reduseres. Behandlingen er kostnadskrevende og krever at pasientene bor i nærheten av spesialiserte behandlingssentre.

Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge

National Institute on Drug Abuse (NIDA) har sammenfattet kunnskap om behandling av unge med ruslidelser i 13 «Prinsipper for behandling av ruslidelser hos unge». Heftet er oversatt til norsk og presentasjonen tilpasset norsk kontekst.  

Hva er en anbefaling?

Trond Olsen er leder i en enhet for rusbehandling. Hva betyr en nasjonal faglig anbefaling for ham? Og hvordan kan han for eksempel følge opp anbefalingen om brukerevaluering av rusbehandling?

Videoer om nasjonale faglige retningslinjer

Hva slags status har nasjonale faglige retningslinjer i forhold til lover og pålegg. Hvilke nye retningslinjer har rusfeltet fått og hvordan bruker man den digitale versjonen? Brittelise Bakstad og  Gabrielle Welle-Strand forteller.

Gjennomføring av forskningsprosjekter

Prosjektleder kan ikke starte opp et prosjekt, rekruttere forskningsdeltakere eller samle inn forskningsdata før prosjektet er forankret i klinikk/avdeling og nødvendig godkjenninger er innhentet i henhold til Forskningsprosedyren.

Spørsmål og svar - Olafiaklinikken

Svar på ofte stilte spørsmål

Praktisk informasjon om Barneintensiv

Andre aktuelle nettsider

Det er mange nettsider som kan være aktuelle for deg som er interessert i habilitering og habiliteringstjenester. Her presenterer vi noen av dem.

Har du det i deg?

Dessverre er det ikke alle som klarer å bli foreldre like lett og barnløse par står i gjennomsnitt ett år i kø for å motta assistert befruktning. Som sæddonor kan du hjelpe barnløse om å få oppfylt sitt høyeste ønske.  

Behandling i nettverket

Behandling i Dagbehandlingsnettverket

DN historikk

DagbehandlingsNetterket sin historikk

Forskning og Forskningsprosjekter

Forskning og forskningsprosjekter i DagbehandlingsNettverket

Gruppeterapi

MBT Gruppeterapi video Kvalitetslaboratorium

Individualterapi

MBT individualterapi video Kvalitetslaboratorium

MBT: 17 intervensjonsledd

Hovedprinsipper ved MBT: 17 intervensjonsledd

Tips om implementering av en retningslinje

Siri er gjort kjent med en ny faglig retningslinje for rusfeltet og mangler ikke entusiasme. Men er det nok? Hvordan finne ut hvilke anbefalinger som er relevante for dere og gå fram for å omsette dem i praksis. Her er noen tips!

Veiledning for studiegodkjenning

Bruk oppskriften under for alle forskningsprosjekter som planlegges gjennomført ved Oslo universitetssykehus, og som forutsetter forhåndsgodkjenning fra REK.

Registrering av Cristin-person ID i REK søknadsportal (SPREK)

Prosjektetableringsstøtte

I 2016 har Helse Sør-Øst RHF blitt tildelt rammebevilgning fra Forskningsrådet for Posisjonering- og prosjektetableringsstøtte (POS-PES) til EU søknader. Opptil 100 % dekning av kostnader forbundet med posisjoneringsarbeid og å skrive EU-sø...

OUS rutiner for ekstern finansiering

Siden er under oppdatering!

Gjennomføring

Prosjektleder har ansvaret for gjennomføringen av forskingsprosjektet og at midlene benyttes i overenstemmelse med de betingelser som ligger til grunn for bevilgningen.

Anskaffelse av fryser til biobank

Tips ved anskaffelse av fryser til forskningsbiobanker

Regional lagringsfasilitet

Regional lagringsfasilitet tilbyr lagring av forskningsbiobanker til alle forskere i regionen.

Olafiaklinikken blogger

Blogginnleggen kan også leses på forskning.no under blogg til forskningssykehuset.

Årsaker og arvegang ved Shwachman-Diamond syndrom

Shwachman-Diamond syndrom er en ribosomal sykdom. Dette innebærer at ribosomene, som har i oppgave å være cellenes proteinfabrikker, ikke fungerer som de skal.

Symptomer ved cystisk fibrose

De vanligste symptomene på cystisk fibrose er kronisk hoste med seigt slim fra lungenes luftveier (bronkiene). Tung pust og tette bihuler, fordøyelsesbesvær med treg eller løs mage og ufrivillig vekttap er vanlig.

Cystisk fibrose - årsaker og arvegang

Aborthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/abortAbortAAbortAbortAbortAbort
Bånd på livmorhalsen (Cerclage) på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/band-pa-livmorhalsen-cerclage-pa-rikshospitaletBånd på livmorhalsen (Cerclage) på RikshospitaletBGraviditet og svangerskap - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet og svangerskap - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet og svangerskap - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet og svangerskap - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)
Bånd på livmorhalsen (Cerclage) på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/band-pa-livmorhalsen-cerclage-pa-ulleval-sykehusBånd på livmorhalsen (Cerclage) på Ullevål sykehusBGraviditet og svangerskap - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet og svangerskap - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet og svangerskap - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)Graviditet og svangerskap - Bånd på livmorhalsen (Cerclage)
Diabetes og svangerskap på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-pa-rikshospitaletDiabetes og svangerskap på RikshospitaletDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Diabetes og svangerskap på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/diabetes-og-svangerskap-pa-ulleval-sykehusDiabetes og svangerskap på Ullevål sykehusDDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskapDiabetes og svangerskap
Fjerning av livmorslimhinnenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-livmorslimhinnenFjerning av livmorslimhinnenFFjerning av livmorslimhinnen (endometrieablasjon)Fjerning av livmorslimhinnen (endometrieablasjon)Fjerning av livmorslimhinnen (endometrieablasjon)Fjerning av livmorslimhinnen (endometrieablasjon)
Fjerning av livmortapp på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fjerning-av-livmortapp-pa-ulleval-sykehusFjerning av livmortapp på Ullevål sykehusFFjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)Fjerning av livmortapp (konisering)
Fostervannsprøvehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fostervannsproveFostervannsprøveFGraviditet og svangerskap - FostervannsprøveGraviditet og svangerskap - FostervannsprøveGraviditet og svangerskap - FostervannsprøveGraviditet og svangerskap - Fostervannsprøve
Framfall av skjede/livmorhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/framfall-av-skjedelivmorFramfall av skjede/livmorFFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmorFramfall av livmor
Fødsel i seteleie på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fodsel-i-seteleie-pa-rikshospitaletFødsel i seteleie på RikshospitaletFFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleie
Fødsel i seteleie på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/fodsel-i-seteleie-pa-ulleval-sykehusFødsel i seteleie på Ullevål sykehusFFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleieFødsel i seteleie
Glukosebelastningstest på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/glukosebelastningstest-pa-rikshospitaletGlukosebelastningstest på RikshospitaletGGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstest
Glukosebelastningstest på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/glukosebelastningstest-pa-ulleval-sykehusGlukosebelastningstest på Ullevål sykehusGGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstestGlukosebelastningstest
Gynekologisk undersøkelse på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelse-pa-rikshospitaletGynekologisk undersøkelse på RikshospitaletGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Gynekologisk undersøkelse på Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/gynekologisk-undersokelse-pa-ullevalGynekologisk undersøkelse på UllevålGGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkelseGynekologisk undersøkingGynekologisk undersøkelse
Igangsetting av fødsel på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-pa-rikshospitaletIgangsetting av fødsel på RikshospitaletIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Igangsetting av fødsel på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/igangsetting-av-fodsel-pa-ulleval-sykehusIgangsetting av fødsel på Ullevål sykehusIIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødselIgangsetting av fødsel
Keisersnitt på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/keisersnitt-pa-rikshospitaletKeisersnitt på RikshospitaletKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Keisersnitt på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/keisersnitt-pa-ulleval-sykehusKeisersnitt på Ullevål sykehusKKeisersnittKeisersnittKeisersnittKeisersnitt
Kikkhullskirurgi på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kikkhullskirurgi-pa-ulleval-sykehusKikkhullskirurgi på Ullevål sykehusKGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgiGynekologisk kreft – kikkhullskirurgi
Kirurgisk aborthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kirurgisk-abortKirurgisk abortKKirurgisk abortKirurgisk abortKirurgisk abortKirurgisk abort
Lite liv i svangerskapethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/lite-liv-i-svangerskapetLite liv i svangerskapetLGraviditet og svangerskap - Lite liv i svangerskapetGraviditet og svangerskap - Lite liv i svangerskapetGraviditet og svangerskap - Lite liv i svangerskapetGraviditet og svangerskap - Lite liv i svangerskapet
Medikamentell abort på sykehusethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-abort-pa-sykehusetMedikamentell abort på sykehusetMMedikamentell abort på sykehusetMedikamentell abort på sykehusetMedikamentell abort på sykehusetMedikamentell abort på sykehuset
Medikamentell hjemmeaborthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/medikamentell-hjemmeabortMedikamentell hjemmeabortMHjemmeabort - medikamentellHjemmeabort - medikamentellHjemmeabort - medikamentellHjemmeabort - medikamentell
Morkakeprøve på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/morkakeprove-pa-rikshospitaletMorkakeprøve på RikshospitaletMGraviditet og svangerskap - MorkakeprøveGraviditet og svangerskap - MorkakeprøveGraviditet og svangerskap - MorkakeprøveGraviditet og svangerskap - Morkakeprøve
Morkakeprøve på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/morkakeprove-pa-ulleval-sykehusMorkakeprøve på Ullevål sykehusMGraviditet og svangerskap - MorkakeprøveGraviditet og svangerskap - MorkakeprøveGraviditet og svangerskap - MorkakeprøveGraviditet og svangerskap - Morkakeprøve
Operasjon framfall av skjede/livmorhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/operasjon-framfall-av-skjedelivmorOperasjon framfall av skjede/livmorOFramfall av livmor - operasjonFramfall av livmor - operasjonFramfall av livmor - operasjonFramfall av livmor - operasjon
Overvåking av barn i mors mage på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overvaking-av-barn-i-mors-mage-pa-rikshospitaletOvervåking av barn i mors mage på RikshospitaletOOvervåkning av barn i mors mageOvervåkning av barn i mors mageOvervåkning av barn i mors mageOvervåkning av barn i mors mage
Overvåking av barn i mors mage på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/overvaking-av-barn-i-mors-mage-pa-ulleval-sykehusOvervåking av barn i mors mage på Ullevål sykehusOOvervåkning av barn i mors mageOvervåkning av barn i mors mageOvervåkning av barn i mors mageOvervåkning av barn i mors mage
Reduksjon av livmorslimhinnenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/reduksjon-av-livmorslimhinnenReduksjon av livmorslimhinnenRReduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)Reduksjon av livmorslimhinnen (endometriereseksjon)
Rutine ultralyd på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/rutine-ultralyd-pa-rikshospitaletRutine ultralyd på RikshospitaletRUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditet
Rutine ultralyd på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/rutine-ultralyd-pa-ulleval-sykehusRutine ultralyd på Ullevål sykehusRUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditetUltralyd - rutineundersøkelse ved graviditet
Sædgiverhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sedgiverSædgiverSUfrivillig barnløshet (infertilitet) - sædgiverUfrivillig barnløshet (infertilitet) - sædgiverUfrivillig barnløshet (infertilitet) - sædgiverUfrivillig barnløshet (infertilitet) - sædgiver
Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tidlig-ultralyd-med-nakketranslusensmaling-pa-rikshospitaletTidlig ultralyd med nakketranslusensmåling på RikshospitaletTGraviditet og svangerskap - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet og svangerskap - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet og svangerskap - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet og svangerskap - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling
Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tidlig-ultralyd-med-nakketranslusensmaling-pa-ulleval-sykehusTidlig ultralyd med nakketranslusensmåling på Ullevål sykehusTGraviditet og svangerskap - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet og svangerskap - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet og svangerskap - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmålingGraviditet og svangerskap - Tidlig ultralyd med nakketranslusensmåling
Vaginal ultralydhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vaginal-ultralydVaginal ultralydVVaginal ultralydundersøkelseVaginal ultralydundersøkelseVaginal ultralydundersøkelseVaginal ultralydundersøkelse
Vaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-berer-et-rhd-positivt-barnVaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.
Åpning av gjensydde gjensydde/gjengrodde kjønnslepperhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/apning-av-gjensydde-gjensyddegjengrodde-kjonnslepperÅpning av gjensydde gjensydde/gjengrodde kjønnslepperÅOmskjæring, kvinne - Åpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperOmskjæring, kvinne - Åpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperOmskjæring, kvinne - Åpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepperOmskjæring, kvinne - Åpning av gjensydde eller gjengrodde kjønnslepper

ABC-enhetenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/abc-enhetenABC-enheten
Andrologisk labhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/reproduksjonsmedisinsk-avdeling/andrologisk-labAndrologisk lab
Barsel Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barsel-rikshospitaletBarsel Rikshospitalet
Barselhotellethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/barselhotelletBarselhotellet
Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommerhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fou-kvinnehelse/forskningssenter-for-fodselshjelp-og-kvinnesykdommerForskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer
Fostermedisinsk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fostermedisinsk-avdelingFostermedisinsk avdeling
FoU Kvinnehelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fou-kvinnehelseFoU Kvinnehelse
Føde – gyn mottakhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ulleval/fode-gyn-mottakFøde – gyn mottak
Føde Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fode-rikshospitaletFøde Rikshospitalet
Fødeavdelingenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingenFødeavdelingen
Føde/Barsel A Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fodebarsel-a-ullevalFøde/Barsel A Ullevål
Føde/Barsel B Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/fodebarsel-b-ullevalFøde/Barsel B Ullevål
Gynekologisk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdelingGynekologisk avdeling
Gynekologisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/gynekologisk-poliklinikkGynekologisk poliklinikk
Gynekologisk sengeposthttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/gynekologisk-sengepostGynekologisk sengepost
Nasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fou-kvinnehelse/nasjonal-kompetansetjeneste-for-ammingNasjonal kompetansetjeneste for amming (NKA)
Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fou-kvinnehelse/nasjonal-kompetansetjeneste-for-kvinnehelseNasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse
Observasjonsposten for gravidehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ulleval/observasjonsposten-for-gravideObservasjonsposten for gravide
Operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/operasjonOperasjon
Postoperativ/Dagkirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/gynekologisk-avdeling/podagkirurgiPostoperativ/Dagkirurgi
Reproduksjonsmedisinsk avdelinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/reproduksjonsmedisinsk-avdelingReproduksjonsmedisinsk avdeling
Svangerskapspoliklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskap-ulleval/svangerskapspoliklinikkenSvangerskapspoliklinikken
Svangerskapspoliklinikken Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskapspoliklinikken-rikshospitaletSvangerskapspoliklinikken Rikshospitalet
Svangerskapspoliklinikken Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/fodeavdelingen/svangerskapspoliklinikken-ullevalSvangerskapspoliklinikken Ullevål
Sædbankhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/reproduksjonsmedisinsk-avdeling/sedbankSædbank