Svangerskapspoliklinikken

Kontakt

Oppmøtested

Ullevål: Kirkeveien 166, Bygg 8 i under etg. Telefontid hverdager 0800 - 1515. Telefonnummer 22 11 98 41

Rikshospitalet: Sognsveien 20, Kvinne og barn bygget 3. etasje. Telefon 23072347

Vaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vaksinering-av-rhd-negative-gravide-som-berer-et-rhd-positivt-barnVaksinering av RhD-negative gravide som bærer et RhD-positivt barnVVaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.Vaksinering (RhD-profylakse) av RhD negative gravide som bærer et RhD positivt barn.