Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer (RESearch Centre for Obstetrics and Gynaecology) ved Kvinne- og barneklinikken ved Oslo universitetssykehus, Ullevål, forsker på svangerskapskomplikasjoner (deriblant svangerskapsforgiftning og morkakesvikt) og senere helse for mor, urogynekologi, generell gynekologi og obstetrikk (fødselshjelp).

Les mer om Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer

Om senteret

Forskningssenteret organiserer alle forskere på PhD-nivå og høyere innen kvinnesykdommer. Lokalisering: Ullevål (Gynekologisk avdeling og Fødeavdeling).

I tillegg til forskergruppefunksjoner gir senteret administrativ forskningsstøtte til egen forskningsgruppe samt andre ansatte på divisjonen, sykehuset og eksterne samarbeidspartnere

Medarbeidere

Forskningsgruppeleder: Annetine (Anne Cathrine) Staff

PhD, Professor I, Forskningsleder (UiO), Overlege og forskningsrådgiver (OUS)

Medlemmer av forskningsgruppen (alfabetisk etter etternavn)

Stab:

 • Michael Pilemand Hjørnholm, forskningskoordinator, oppdaterer web Forskningshåndbok, webredaktør
 • Lise Øhra Levy, biobankingeniør

Placenta/preeklampsigruppen:

 • Patji Alnæs-Katjavivi, lege og stipendiat
 • Amalie Bjerke Rieber-Mohn, forskerlinjestudent 50 % i 2017
 • Sophie Bowe, lege og stipendiat
 • Heidi Fjeldstad, lege og stipendiat
 • Ingrid Fosheim, forskerlinjestudent 50 % i 2017 
 • Guro Mørk Johnsen, PhD, sivilingeniør kjemi og post doc
 • Birgitte Mitlid-Mork, lege og stipendiat
 • Kjartan Moe, lege, lektor og stipendiat
 • Gro Leite Størvold, PhD, sivilingeniør kjemi og post doc 
 • Meryam Sugulle, PhD, overlege og post doc

Andre medlemmer:

 • Ingar Baklien, lege og stipendiat
 • Espen Berner, PhD, overlege
 • Iren Borgen, jordmor og stipendiat
 • Ole-Aleksander Dyrkorn, lege og stipendiat
 • Kirsten Hald, PhD, avdelingsleder FoU og overlege 
 • Nina Harsem, PhD, overlege
 • Anne Flem Jakobsen, professor II, PhD, seksjonsleder (fødeavdeling, Ullevål)
 • Katariina Laine, PhD, overlege
 • Marit Lieng, PhD, professor II og avdelingsleder gynekologisk avdeling,
 • Sissel Oversand, overlege, stipendiat
 • Erik Qvigstad, PhD, overlege og professor II
 • Liv Rimstad, overlege, urogynseksjonen
 • Rune Svenningsen, PhD, overlege med fagansvar i urogynekologi
 • Tina Tellum, lege og stipendiat 
 • Nina Julie Verket, lege, lektor og stipendiat
 • Åsa Waldum, jordmor og stipendiat 

Assosierte medlemmer:

 • Jeanne-Mette Goderstad, lege og stipendiat, assosiert medlem
 • Linda Bjørk Helgadottir, PhD, overlege, assosiert medlem
 • Mathias Onsrud, PhD, professor emeritus, assosiert medlem

Forskningsprosjekter

Faglig leder for senteret, Professor og overlege dr. med Annetine Staff, leder en forskergruppe som består av 15 medlemmer. Gruppens prosjekter omfatter:

Translasjonsforskning og biomarkører innen:

 • Svangerskapskomplikasjoner (preeklampsi, placentadysfunksjon og diabetes) og effekter på senere hjerte- og karsykdom

Gynekologisk cancer: 

 • Ovarialcancer og endometriecancer

Epidemiologiske studier:

 • Svangerskapskomplikasjoner, fødselshjelp og effekt på kvinnehelse  

Kliniske studier:

 • Urogynekologi: urin- og analinkontinens (operativ metode og obstetrisk risiko) 

I tillegg er det åtte andre forskere organisert under Forskningssenteret, med forskningsprosjekter innen:

 • Endoskopiske operasjonsteknikker innen gynekologi
 • Myoma uteri (muskelknuter)
 • Endometriose 

IFPA  Award tildelt Staff 

Award in Placentology tildelt Annetine Staff Annetine Staff- månedens forsker april 2013

Avlagte doktorgrader

Overlege, dr.med. Kristin Brække (2007)
Preeclampsia biomarkers in fetal circulation: Oxidative stress, inflammation, homocysteine and angiogenic factors

Overlege, PhD Nina Kittelsen Harsem (2008)
Acute atherosis and oxidative stress in preeclampsia

Overlege, PhD Elin Ødegaard (2008)
Ovarian carcinomas and borderline ovarian tumors- molecular markers and operative treatment

Klinisk ernæringsfysiolog, PhD Susanne Weedon-Fekjær (2009)
Liver X Receptors: expression and functions in human placenta

Postdoc, PhD Guro M Johnsen (2010)
Fatty acid uptake, transport and storage in placenta in normal and dyslipidemic pregnancies

Overlege, PhD Meryam Sugulle (2012)
Cardiovascular biomarkers in pregnancies complicated by preeclampsia or diabetes mellitus

PhD Anne Stine Kvehaugen (2013)
Preeclampsia and cardiovascular disease: Potential linking pathways and biomarkers

Overlege, Phd Katariina Laine (2013)
Obstetric anal sphincter injuries: Incidence, risk factors, consequences and prevention

Overlege, Phd Rune Svenningsen (2014)
Female pelvic floor surgery Long-term outcome of the tension-free vaginal tape procedure and the diagnostic value of occult incontinence testing

Overlege, Phd Espen Berner (2014)
Laparoscopic hysterectomy in benign gynaecological conditions. Outcomes after total laparoscopic hysterectomy and laparoscopic supracervical hysterectomy, a comparison of surgical procedures

Forskning.no - blogg

Morkaken - den viktigste kaken i ditt liv
Kvinner som lekker, fortjener forskning

Nyheter

Verdens preeklampsidag_170522.pdf
Morkaken styrer livet ditt - forskningsmagasinet Apollon
Svangerskapsforgiftning - TV-2 Norge

Pasientinformasjon og brukergrupper

Oslo Universitetssykehus
Brukerutvalget ved OUS

Preeklampsi_brosjyre_norsk 170411.pdf
Preeklampsi_brosjyre_engelsk 170512.pdf
Om Adenomyose

Nasjonale

Landsforeningen uventet barnedød (LUB)
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (LHL)       
Endometrioseforeningen Norge
Norske Kvinners Sanitetsforening

Internasjonale

Preeclampsia Foundation
Action on Pre-eclampsia
Silver Star Society- Special care for mothers with medical complications during pregnancy

Årsrapporter - forskning

Årsrapport KVB forskning 2011.pdf

Årsrapport KVB forskning 2012.pdf

Årsrapport KVB forskning 2013.pdf

Årsrapport KVB forskning 2014.pdf

Årsrapport KVB forskning 2015.pdf

RESearch Centre for Obstetrics and Gynaegology (RESCOG)

Head of research group

PhD, head physician and research advisor (Oslo University Hospital), Professor I (UiO) Annetine (Anne Cathrine) Staff (a.c.staff@medisin.uio.no and uxnnaf@ous-hf.no)

Aims and Strategies of the group

The overall aim of the Research Centre for Obstetrics and Gynaecology at the Women and Children’s Division of the Oslo University Hospital is twofold:

1. To develop and carry out research projects at a high international level in the fields of obstetrics and gynaecology (women’s health research), in collaboration with the patient groups we are clinically attending. The focus of research is twofold:

•  Clinical translational studies:

Pregnancy complications (preeclampsia, placenta diseases and later cardiovascular health), including the HAPPY PATH studies, based on Oslo Pregnancy Biobank.

Gynaecological cancer (ovarian and endometrial cancer)

• Clinical studies:

(Obstetrical outcomes, thrombosis of pregnancy, urogynaecology, endometriosis, adenomyosis, myoma uteri and operative minimal invasive techniques)

2. To maintain research support functions for the women’s Departments at the Women and Children’s Division (Department of Gynaecology and Department of Gynecology) at the Oslo University Hospital, located at Ullevål. This includes advising researchers within and outside of the organization, research counselling for the administrative managers, research education, quality assurance of clinical studies and internal procedures, staff and support functions for the research group (human resources, economy, and administration), web editing for The Research Handbook (Oslo University Hospital), as well as maintaining web pages for research activities.

The motto of the research centre for obstetric aid and women’s diseases is:
            From clinical to basic research, patient-centered

• Our strategy is to initiate and further develop good projects of cooperation internationally as well as enhance regional and local cooperation within our clinical and research fields.

• Our aim is to be a leading translational research group in Norway and at the same time to be at the forefront of international research in clinical and translational science within the area of obstetrics and gynaecology.

Oslo Pregnancy Biobank

Oslo Pregnancy Biobank

Les Forskningshåndboken/ Read The Research Handbook - Ny 7.utgave 2017 - New 7th Edition 2017

Les Forskningshåndboken     Read The Research Handbook 

Bilde av forsiden på bokenEngelsk forside FHB7.jpg


Kontakt

Praktisk informasjon

Apotek

​Apotek på Ullevål sykehus

Apoteket finner du mellom  byggene 2 og 11, ved siden av Kiwi dagligvarebutikk og kafèen Espresso House.

Åpningstider:
Mandag til fredag: 08.00 - 17.00
Lørdag:                  10.00 - 14.00

Kontakt:
Telefon 23 20 52 40 
E-post: ulleval.apotekutsalget@sykehusapotekene.no

Barne- og ungdomsaktiviteter

Barne- og ungdomsaktiviteter på Ullevål sykehus

De fleste tilbudene til barn og unge på Ullevål sykehus finnes på Barnesenteret i bygg 9. Barnesenteret har utendørs lekeplass og leketerapiavdeling med førskolelærere

Tlf. 23 01 55 73 / 23 01 55 79

Lekekroker finnes i alle avdelinger som behandler barn

Ungdomsrom på Ullevål

På Kreftsenteret i bygg 11 finnes et eget ungdomsrom for fritidsaktiviteter. Dette er hovedsaklig for ungdommer som er pasienter, men kan også benyttes av andre.

Bibliotek

​Bibliotek på Ullevål sykehus

Seksjon for helseinformasjon til pasienter og pårørende et åpent informasjonssenter med en oppdatert og rikholdig samling av helsefaglig litteratur, nyttige brosjyrer og mulighet for å låne generell litteratur for barn og voksne.

Du finner biblioteket i bygg 10 (Ullevål hotell).

Åpningstider:

Mandag-tirsdag-torsdag-fredag: 10.00-16.00
Onsdag: 10.00-19.00
Lørdag-søndag stengt

Kontakt:

Telefon: 23 01 51 40

Telefontid: 08.30-16.00 (onsdag til 19.00) 

seksjonforhelseinfo@ous-hf.no

Blomster og gaver

​Blomster og gaver på Ullevål sykehus

Narvesen-kiosken ved hovedinngangen, Kiwi-butikken i Vestre gate og Ullevål hotell, i bygg 10 har gaver og blomster.

Butikk

Daglivarebutikk på Ullevål sykehus

På Ullevål sykehus er det en ​Kiwi dagligvarebutikk i Vestre gate, mellom byggene 2 og 11.

Åpningstider:

Hverdager:  07:00 - 23:00
Lørdag:       09:00 - 21:00
Søndag:      Stengt

Kontakt:

Telefon: 22 46 61 11 

Frisør

Frisør på Ullevål sykehus

Indigo frisører holder til i etasjen over Kiwi-butikken mellom byggene 2 og 11 (på venstre hånd ved hovedinngangen til sykehusområdet).

Salongen formidler også bestilling av parykk.

Åpningstider:

Mandag - fredag kl. 09.00-17.00
Torsdag kl. 09.00-19.00

Kontakt:

Telefon 22 60 67 44

Hotell

​Hotell på Ullevål sykehus

Hotellet består av 131 gjesterom, fordelt på åtte etasjer. Alle rom er utstyrt med eget bad/WC, TV, telefon, internett mot betalingt, kjøleskap, og sykepleieralarm for ekstra sikkerhet dersom noe skulle tilfalle pasienten. Ullevål hotell er et tilbud til pasienter og pårørende.

Restaurantens åpningstider:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Hotellet ligger på sykehusområdet i bygg 10, mellom Kvinnebarn senteret og Patologibygget (Blodbanken).

Holdeplass for trikk og buss finnes rett utenfor sykehusets hovedinngang i Kirkeveien. Flybussene til og fra Gardermoen stopper på samme holdeplass som lokalbussen.

Vi anbefaler at det benyttes kollektivtransport, da antall parkeringsplasser på området er begrenset.

Innsjekking/utsjekking
Hovedinnsjekking foregår etter klokken 15.00 og hovedutsjekking foregår før kl 10.00

Kontakt:
Tlf. resepsjonen: 21 60 36 00
Tlf. catering/møtemat: 21 60 36 17

mail: ulleval.hotell@medirest.no

Pasientreiser
Trykk her for mer informasjon om dekning av hotellopphold via Pasientreiser

 

Internett og sosiale medier

​Internett på Ullevål sykehus

Det er internettilgang på en del av sengepostene. Forhør deg der du skal legges inn. Du må ha med egen pc. Ansatte hjelper deg med kode for tilgang.

Læresenteret (1. etg i pasienthotellet, bygg 10) tilbyr bruk av PC-er med internettilgang, samt trådløst nettverk.

Alle pasienter på sykehuset har krav på privatlivets fred når de er på sykehus. Vis hensyn ved å ikke ta bilder, film eller omtale andre på sosiale medier uten å ha spurt dem først.

Kafe, kantine og kiosk

Kafè, kantine og kiosk på Ullevål sykehus

Pasienter, pårørende og andre besøkende kan få kjøpt mat følgende steder (vær oppmerksom på at det kan være andre åpningstider i ferier og høytider).

Kiosken (Narvesen) i Hovedinngangen, bygg 4:
Mandag - fredag 07:00- 20:00
Lørdag - søndag 10:00 - 18:00

Kantina i Hovedinngangen/Sentralblokka, bygg 4:
Mandag-fredag 07:00-17:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Søsterhjemmet, bygg 2:
Mandag - fredag 08:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kantina på Barnesenteret, bygg 9:
Mandag-fredag 09:00-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Kreftsenteret, bygg 11:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé ved Blodbanken, bygg 25:
Mandag-fredag 07:30-14:30
Lørdag-søndag stengt

Kafé på Geriatrisk avdeling, bygg 37:
Mandag - fredag 09:00 - 14:00
Lørdag-søndag stengt

Kafé og kiosk ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hotellets kafé og kiosk er bemannet hele døgnet. Her får man kjøpt kaffe, mineralvann, øl, vin, diverse utvalg av kaker, baguetter, salater, iskrem og et enkelt kioskutvalg.

Restauranten ved Ullevål hotell, bygg 10:
Hverdager
Frokost  07.00 - 09.00
Lunsj      11.30 - 13.00
Middag  16.30 - 18.30

Helg og helligdager
Frokost  08.00 - 10.00
Lunsj     12.00 - 13.00
Middag 16.00 - 18.00

Dagligvarebutikk (KIWI) på Ullevål sykehus:
Det er også mulig å kjøpe varm og kald mat på KIWI dagligvarebutikk, som ligger mellom byggene 2 og 11.

Kart over Ullevål sykehus

Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

​Kollektivtrafikk til Ullevål sykehus

Det går både buss og trikk til Ullevål sykehus, med stoppesteder ved hovedinngangene til sykehuset.

Se www.ruter.no for ruteinformasjon.

Minibank

​Minibank på Ullevål sykehus

Finnes ved Narvesen kiosken i hovedinngangen, bygg 4.

Parkering

Parkering på Ullevål sykehus

Benytt parkeringshuset til høyre etter innkjøring fra Kirkeveien, da det kan være vanskelig å finne ledig parkering utendørs ellers på sykehusområdet. Det er rimeligere priser for parkering i P-huset enn for utendørsparkering. Avgiftstid er alle dager, hele døgnet.

Foreldreparkering
Ledsagere til inneliggende pasienter under 18 år parkerer uten avgift i parkeringshuset.

Parker og ta kontakt med behandlende enhet for bekreftelse på innleggelse. Husk å notere og ta med bilens registreringsnummer. Bekreftelsen skal deretter fremvises i resepsjonen i barnesenteret eller i Vaktsentral ved hoedinngang bygg 4. Det er ikke behov for billett i vindusruten.

Akutt fødende
Ved akutt fødsel kan man benytte en reservert ”nød”-parkeringsplass rett utenfor inngangen til Kvinneklinikken. Bilen kan stå der maksimalt én time før den må flyttes til ordinær parkeringsplass.

Forflytningshemmede
For personer med gyldig parkeringsbevis for forflytningshemmde utstedt av kommunen er det reservert plasser strategisk plassert rundt på området. I tillegg kan alle betalingsplasser på uteområdene benyttes uten avgift. Beviset skal være synlig plassert for kontroll.

Betalingsmuligheter
Sykehuset tilbyr utendørs parkering på alle behandlingssteder. Du kan velge om du vil betale med kort, mynt eller mobiltelefon.

Sykehuset anbefaler allikevel at de som skal parkere utendørs benytter seg av etterskuddsvis betaling eller betaling med mobiltelefon fordi det ikke alltid er like lett å beregne hvor lang tid sykehusbesøket vil ta.

Etterskuddsvis betaling
Ved etterskuddsvis betaling kan, du ved hjelp av betalingskort (f.eks. visakort), reservere et beløp på parkeringsautomaten og hvis du ikke trenger hele parkeringstiden blir det overskytende beløp refundert.

 1. Trekk betalingskortet i betalingsautomaten
 2. Reserver et beløp
 3. Tast inn kjøretøyets registreringsnummer. Det er ikke nødvendig med billett i frontruten
 4. Når du avslutter besøket så trekk betalingskortet igjen (det samme som først benyttet) i betalingsautomaten (den samme betalingsautomat som først benyttet) og du blir logget ut.

Fordelen med denne ordningen er at du hverken betaler for mye parkeringsavgift, eller risikerer at parkeringstiden løper ut på grunn av forsinkelser.

Betaling med mobiltelefon
Parkeringen startes og stoppes ved hjelp av sms og du betaler derfor bare for den tiden du trenger. Dette gjør det enkelt å overholde betalingsplikten dersom besøket varer lenger enn du forventet. Følg anvisningene på skilter ved automatene slik at du får riktig takstgruppe.

Priser for parkering fra juli 2016
Parkeringstid kan kjøpes for 30 kr pr. time (maksimal kostnad 230 kr. pr. døgn) på alle automater og alle p-hus med langtidsparkering. Ukeskort selges for 800 kr på automatene i p-husene. Alle priser vil være skiltet ved automatene.

Kontakt
Generelle henvendelser:
parkering@oslo-universitetssykehus.no Tlf: 23027000
Henvendelser om kontrollavgifter:
kontrollavgift@oslo-universitetssykehus.no

Områdene er privatrettslig regulert og drives i henhold til Standardvilkår for privat parkeringsregulering.
Se www.parkeringsklagenemnda.no for nærmere informasjon.

Se kart over sykehuset for parkeringsplasser

Postkasse

​Postkasse på Ullevål sykehus finner du ved inngangen til apoteket, mellom byggene 2 og 11. 

Sykehusskole

​Skole på Ullevål sykehus

Sykehusskolen finner du i 4.etasje på Barnesenteret, bygg 9.

Sykehusskolen i Oslo universitetssykehus har egne lærere og egne rom på sykehuset. Hvis du ikke kan komme til skolerommet, kan du få undervisning på pasientrommet.

Sykehusskolen er forskjellig fra en vanlig skole. Her er det ikke klasser. På Ullevål sykehus betyr det at barn og ungdom fra ulike klassetrinn i grunnskolen og videregående skole kan få undervisning i det samme rommet.

Åpningstider:

Mandag 9.30 - 12.00
Tirsdag - torsdag 9.30 - 12.00 og 13.00 - 15.30
Fredag 9.30 -12.00 og 13.00 - 15.00
Skolen er åpen i høst- og vinterferien.

Tannlege

​Tannlege på Ullevål sykehus

Det er tannlegekontor på Ullevål i samme bygg som Kiwi dagligvarebutikk, mellom bygg 2 og 11.

Tro og livssyn - Kapell, stillerom, prest og samtalepartnere

​Kapellet på Ullevål sykehus

Ullevål har kapell i Lab-bygget (bygg 25) og stillerom i Sentralblokka (bygg 4) og på Kreftsenteret (bygg 11).

Kapellet benyttes til båreandakter, begravelser og syninger av døde. Rommet er tilrettelagt for bruk av alle tros- og livssyn.

Stillerom på Ullevål sykehus

I stillerommene kan du tenne lys og sitte i bønn eller stille refleksjon.

Prestetjenesten

Se informasjon om Prestetjenesten

Samtalepartnere fra ulike tros- og livssynstradisjoner

Se informasjon om samtalepartnertjenesten

 

 

Velvære og kroppspleie

​Velvære og kroppspleie på Ullevål sykehus

Medicaklinikken og Medica Spa holder til på Ullevål sykehus, og tilbyr et vidt spekter av behandlingsformer til pasienter, pårørende og ansatte ved sykehuset.

Medicaklinikken har hudterapeut, fotterapeut, akupunktør, fotsoneterapeut, homeopat, kiropraktor og massasjeterapeut.

Se www.medicaklinikken.no for mer informasjon.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.