HELSENORGE

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer

Forskningssenter for fødselshjelp og kvinnesykdommer (RESearch Centre for Obstetrics and Gynaecology) ved Kvinneklinikken, Oslo universitetssykehus, forsker på svangerskapskomplikasjoner (blant annet svangerskapsforgiftning og morkakesvikt) og senere helse for mor, urogynekologi, generell gynekologi og obstetrikk (fødselshjelp).

Fant du det du lette etter?