Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning arbeider med sykdommer som primært rammer kvinner herunder reproduktiv helse og kjønnsforskjeller i helse.
Tjenestens kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, fagutvikling og forskning.
Tjenesten formidler kunnskap gjennom kurs, hjemmesider, blogg på forskning.no og vitenskapelige publikasjoner.

Senteret ledes av overlege, dr. med Siri Vangen.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Du finner oss på Rikshospitalet, avsnitt E3, 2. etasje.

Telefon
23 07 26 83
Mandag - fredag, kl. 09.00 - 15.00
E-post
Postadresse

Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning
Postboks 4950 Nydalen
0424 Oslo

Arrangementer

  • Torsdag 08.10.
    Infertilitet - fra diagnose til behandling

    Kursdeltakerne skal etter endt kurs ha fått kunnskap om de forskjellige aspekter ved infertilitet hos kvinner og menn. De skal også få oversikt over behandlingsopsjoner, og tilgjengelig kunnskap om komplikasjoner og risiki som følge av behandlingen.

Fant du det du lette etter?