HELSENORGE

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning er et nasjonalt forskningsmiljø som skal utvikle og øke kunnskapen om kvinners helse. Det gjør vi med forskning, fagutvikling og formidling. Senteret formidler kunnskap gjennom kurs, webinarer, nettsiden, blogg og artikler på forskning.no, sosiale medier og vitenskapelige publikasjoner.
Senteret ledes av overlege, dr. med Siri Vangen. 

Fant du det du lette etter?