Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning arbeider med sykdommer som primært rammer kvinner herunder reproduktiv helse og kjønnsforskjeller i helse.
Tjenestens kjerneaktivitet er kunnskapsformidling, fagutvikling og forskning.
Tjenesten formidler kunnskap gjennom kurs, hjemmesider, blogg på forskning.no og vitenskapelige publikasjoner.

Senteret ledes av overlege, dr. med Siri Vangen.

Fant du det du lette etter?