HELSENORGE

Fostermedisinsk avdeling

Avdelingen arbeider med diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide med sykdom og utviklingsavvik hos fosteret. Dette gjøres først og fremst med ultralydundersøkelser.

Arbeidet er i stor grad tverrfaglig. Sentrale samarbeidspartnere er spesialister i medisinsk genetiker, nyfødtmedisin, barnehjertemedisin, barnekirurgi, barnenevrokirurgi og patologi.

 

Informasjon om tidlig ultralydundersøkelse og NIPT-test av gravide

Tilbud om ultralydundersøkelse i uke 11+0 - 13+6 og NIPT (non-invasiv prenatal diagnostikk) for trisomi 13, 18 og 21 for alle gravide over 35 år startet opp 1. januar 2022. 

Tilbud om tidlig ultralyd  til gravide som er 33-34 år termin startet opp ved OUS fra den 1. september 2022.


OUS har lokalansvar for 9500 fødsler. Det er etablert 3 nye polikliniske rom på Ullevål og ansatt ultralydjordmødre til dette formålet.


Kvinner som har fødeplass ved andre sykehus, vil få det samme tilbudet der.

 

Informasjon om ny Bioteknologilov og hvordan søke om tidlig ultralyd/NIPT finner du ved å klikke på "Les mer om Fostermedisinsk avdeling og fosterdiagnostikk"


Fostermedisinsk avdeling ledes av: Vasileios Sitras

 

Fant du det du lette etter?