HELSENORGE

Fostermedisinsk avdeling

Avdelingen arbeider med diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide med sykdom og utviklingsavvik hos fosteret. Dette gjøres først og fremst med ultralydundersøkelser.

Arbeidet er i stor grad tverrfaglig. Sentrale samarbeidspartnere er spesialister i medisinsk genetiker, nyfødtmedisin, barnehjertemedisin, barnekirurgi, barnenevrokirurgi og patologi.

 

Informasjon om tidlig ultralydundersøkelse og NIPT-test av gravide


Tilbud om ultralydundersøkelse i uke 11+0 - 13+6 og NIPT (non-invasiv prenatal diagnostikk) for trisomi 13, 18 og 21 for alle gravide over 35 år startet opp 1. januar 2022. 


Tilbudet om tidlig ultralyd til gravide som har fylt 33 år ved termin er nå fullt implementert i OUS. Vi planlegger nå en gradvis utvidelse av tilbudet til yngre kvinner.

Fra og med 1. februar 2023 gir vi tilbud om tidlig ultralyd til gravide som har fylt 30 år ved termin. Dette vil tilsvare ca 75% av gravide med fødeplass på OUS. Henvisningen bør sendes så snart som mulig, helst rundt uke 8-10 og kvinnene det angår må være ca. 12 uker gravide ved undersøkelsen.

 

Vi vil framover gradvis bygge opp kapasiteten, og vårt mål er å tilby tidlig ultralyd til alle gravide så snart som mulig. Vi oppdaterer vår informasjon så snart tilbudet utvides ytterligere. 


Kvinner som har fødeplass ved andre sykehus, vil få det samme tilbudet der.

 

Informasjon om ny Bioteknologilov og hvordan søke om tidlig ultralyd/NIPT finner du ved å klikke på "Les mer om Fostermedisinsk avdeling og fosterdiagnostikk"


Fostermedisinsk avdeling ledes av: Vasileios Sitras

 


Fant du det du lette etter?