Fostermedisinsk avdeling

Avdelingen arbeider med diagnostikk, oppfølging og behandling av gravide med sykdom og utviklingsavvik hos fosteret. Dette gjøres først og fremst med ultralydundersøkelser.

Alle gravide som er tildelt fødeplass ved Kvinneklinikken får tilbud om ultralydundersøkelse av jordmor, dvs. rutineultralyd i svangerskapet. Denne utføres ved ca. 18 ukers svangerskap. 

Avdelingen utfører tidlig ultralyd (nakketranslusensmåling), fostervannsprøver og morkakeprøver.

Arbeidet er i stor grad tverrfaglig. Sentrale samarbeidspartnere er spesialister i medisinsk genetiker, nyfødtmedisin, barnehjertemedisin, barnekirurgi, barnenevrokirurgi og patologi.

 

Informasjon om ny Bioteknologilov - se under "Les mer om avdelingen".


Avdelingen ledes av: Guttorm Nils Haugen

Les mer om Fostermedisinsk avdeling

Fostermedisinsk avdeling

Stortinget har i vedtak om Bioteknologiloven i mai i år bedt regjeringen sørge for at tidlig ultralyd blir et tilbud til alle gravide. I den forbindelse har Helse- og Omsorgsdepartementet bedt Helsedirektoratet utarbeide nye retningslinjer. Dette arbeidet vil foregå til høsten. Fra departementet har vi fått følgende beskjed: "Inntil de nye ordningene er på plass, videreføres eksisterende retningslinjer for fosterdiagnostikk, NIPT og ultralydundersøkelser". Dette betyr at vi inntil videre ikke kan tilby tidlig ultralydundersøkelser til alle gravide, men bare til de som faller inn under nåværende retningslinjer.
Vi viser til Helsedirektoratets side om fosterdiagnostikk

Kontakt oss

 
Ved endring av time for rutineultralyd bruk MinJournal

Telefon sekretær Rikshospitalet
23 07 46 47
Mandag til fredag kl. 08.00 – 15.00

Telefon sekretær Ullevål
22 11 98 41
Mandag til fredag kl. 09.00 – 15.15

Informasjon

Rutineultralyd i svangerskapet

Tidlig ultralyd (måling av nakketranslusens)

Fostervannsprøve

Morkakeprøve
 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Rikshospitalet, Songsvannsveien 20, inngang Barn-Kvinne, Avsnitt E2, 3.etg.

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Kvinneklinikken, bygg 8, underetasjen, svangerskapspoliklinikken

Telefon
Rikshospitalet: 23 07 46 47 / Ullevål: 22 11 98 41
Rikshospitalet kl. 08.00 – 15.00 / Ullevål kl. 09.00 – 15.15
Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?