Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Les mer om Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Videokonsultasjoner ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling

For å begrense oppmøte på poliklinikken gjøres polikliniske konsultasjoner om til videokonsultasjon med pasienter der det er medisinsk forsvarlig.

Videokonsultasjonen erstatter poliklinisk konsultasjon og egenandel må betales på vanlig måte.

Foretrekkes det personlig oppmøte ved poliklinikken må du ta kontakt med oss med og oppgi årsak.

Se våre nettsider for informasjon om videokonsultasjoner: https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/videokonsultasjon

Det er viktig at du klar med oppkoblet utstyr til å starte videokonsultasjon før timen starter.
Både kvinnen og partner må stille til konsultasjon der hvor beskjed er gitt om dette, enten via telefon eller timeinnkalling.
Vi anbefaler bruk av utstyr med stor skjerm som pc/laptop.

Utsettelse av behandlinger i forbindelse med koronautbrudd - 28/03/20

Oslo universitetssykehus er i beredeskap. Flere av våre ansatte jobber nå med behandling av koronasmittede og andre alvorlig syke pasienter. De fleste behandlinger ved vår avdeling må dessverre utsettes, og alle berørte pasienter blir kontaktet. Avdelingen holder åpent for øyeblikkelig hjelp og for behandlinger som ikke kan utsettes av medisinske grunner. Vi er også tilgjengelige på telefon og MinJournal, telefontid kl 12-14 og evt 10-11 ved kapasitet.

Samtaler med fertilitetscoach

Fertilitetscoaching er et tilbud som kan hjelpe deg til å oppleve støtte og forståelse, for å kunne håndtere IVF-prosessen best mulig. Avdelingen tilbyr nå gruppebasert og individuell coaching med Mari Heger.

Les mer om Maris opplegg her.

Hvis du ønsker å delta:

 • Gå inn i åpne tjenester i MinJournal.no (OBS: ikke logg inn!).
 • Velg Oslo universitetssykehus/Reproduksjonsmedisinsk avdeling Rikshospitalet eller Ullevål og forespørsel om endring av time (selv om du ikke skal endre time).
 • Fyll ut skjema med feltene som er merket med stjerne og viktig å legge inn telefonnummer.
 • I feltet der det står ønsket tidspunkt for ny time skrive du/ dere at dere ønsker å melde deg/ dere.
 • Så vil dere få tilbud via brev eller telefon.

Hvis dere kommer som par blir begge registrert på time. Pris: vanlig egenandel for konsultasjon, dvs kr 351 (pr 01.11.19) Gebyr ved ikke møtt er kr 702.

Vel møtt!

Undervisning av medisinstudenter

I perioden 1.februar - 1. juni, vil det gjennomføres undervisning av medisinstudenter på våre poliklinikker ved Rikshospitalet og Ullevål.
Vi er takknemlig for at våre pasienter samtykker til tilstedeværelse av studenter under undersøkelse eller behandling.

Velkommen

Hvert tiende par i fruktbar alder er ufrivillig barnløse. Pågangen for behandling er stor, og de fleste søker seg til behandlingssteder med godt renommé. På Oslo universitetssykehus tilbyr vi deg individuell behandling, basert på lang erfaring og vitenskapelig ekspertise. Vi er opptatt av at du opplever å få trygghet og kvalitet. Vår avdeling består av klinikkene ved Rikshospitalet og Ullevål og er landets største senter i sitt slag. Vi utreder og behandler par med ufrivillig barnløshet, og utfører nå ca. 1700 behandlingsprosedyrer per år. Siden 1984 er det er født flere tusen barn etter behandling hos oss. 

Informasjon for pasienter

Last ned IVF-appen for informasjon, nyheter, ventelister, spørsmål og svar.

googlePlay.pngappStore.pngminjournal_logo.png

Vanlige spørsmål

Hvorfor er det så lang ventetid på telefonen?
Når dere ringer sykepleiere, kan det være lang ventetid på telefon. Vi anbefaler at dere legger igjen telefonnummer, vi ringer tilbake i løpet av arbeidsdagen eller senest neste dag. Dere kan også gjerne ta kontakt gjennom MinJournal.

Hvor lang tid går det fra jeg sender søknad til jeg får svar?
Fra vi mottar søknaden til du hører fra oss kan ta to uker.

Hvor lang er ventetiden?
Oversikt over ventetider oppdateres løpende på helsenorge.no.

Hvor mange embryo får jeg tilbake?

I utgangspunktet setter vi tilbake ett (1) befruktede egg hos alle pasienter, fordi et flerlingesvangerskap innebærer stor risiko for både mor og barn. I utvalgte tilfeller, og kun etter en medisinsk vurdering ikke etter eget ønske, kan dere få tilbud om tilbakesetting av to (2) befruktede egg.   

Hvis vi ikke lykkes på første forsøk, når kan vi prøve igjen?
Du må ha hatt minst 3 blødninger før ny hormonstimulering kan påbegynnes. Dvs at hvis du ikke er blitt gravid, vil du ca 14 dager etter egguthenting få en blødning. Ved neste blødning etter den, kan du kan ringe oss, og avtale eventuelt å starte med nesespray en uke før neste (og tredje) blødning.

Vi har til tider veldig stor pågang, og har en øvre begrensing på antall egguthenting hver uke. Det er mulig du må vente ytterligere noen måneder før behandlingen kan igangsettes. Enkelte uker fylles veldig fort opp. Vi ønsker imidlertid at du kontakter oss ved første anledning som nevnt ovenfor. Når du ringer inn for å avtale behandling, må du være forberedt på at det kan være fullt!

Hvor mange forsøk får jeg?
Avdelingen tilbyr ikke flere enn tre forsøk med uthenting av egg. Vi gjennomgår resultatene etter hvert forsøk og kan velge å avslutte behandlingen hvis sannsynlighet for suksess er lav. Beslutningen tas alltid etter en grundig medisinsk vurdering.

Hvor mye koster et forsøk?
Pasientbetaling ved inseminasjon er kr 1500  per forsøk. I tillegg, betaler man kr 351 egenandel for hver konsultasjon for legebesøk hos spesialist. Det er ingen øverste begrensning på antall inseminasjonsbehandlinger en kan ha.

Ved IVF eller ICSI, får du dekket inntil 3 forsøk fra det offentlige. Da betaler man kr 1500 i pasientbetaling per fullført forsøk, og kr 351 konsultasjonsegenandel for hver konsultasjon. Når alle embryo fryses, betales kr 1500 ved første tin-forsøk.

I utgangspunktet betaler både kvinnen og partner egenandel ved oppmøte.

I tillegg kommer utgifter til medisiner. Pasientene må legge ut for innkjøp av medikamenter selv og i etterkant søke om å få de medisinutgifter som overstiger kr 17 416 refundert på eget HELFO-kontor. Beløpet indekseres årlig, for gjeldende regler klikk her. Derfor er det viktig å ta vare på alle kvitteringer fra apoteket! I snitt bruker man ca. 10 000 i medisiner på et forsøk.

Dvs. at du betaler i tillegg til egenandeler ca kr 21 916 (kr. 17 416 + 3 x 1500), resten skal du få refundert.

Hvor sender jeg kvitteringene når jeg har betalt mer enn beløpsgrensen i medisiner?
Kopi av kvitteringene fra apoteket, sendes sammen med en erklæring fra oss til ditt eget HELFO kontor. Husk å legge ved egenerklæring, som dere selv må laste ned fra helfo.no, skrive ut og signere. Kvitteringene er gyldige 6 måneder.

Når skal jeg slutte med nesespray?
Det er viktig at du ikke slutter med nesespray når du starter med hormonsprøytene. Du skal først slutte med nesesprayen rett før du setter eggløsningssprøyten (Pregnyl/Ovitrelle), dvs. 2 dager før du skal til egguthenting.

Hvor lenge er det vanlig å skulle ta hormonsprøyter?
Dette er avhengig av hvordan kroppen din responderer på hormonene og hvilken dose du står på, men 10 - 12 dager er det mest vanlige.

I følge syklusen min venter jeg mensen den uken jeg skal til egguthenting, stemmer det?
Så lenge du står på nesesprayen, blir din egen syklus satt ut av spill. Du vil ikke få en ny mens før ca 14 dager etter egguthenting, og kun hvis du da ikke er blitt gravid.

Jeg skal til behandling ved en annen klinikk og trenger kopi av journalen min, hvordan går jeg frem?
Da ringer du til pasientjournalarkivet på telefon 23 07 30 00. Du vil da få tilsendt et skjema som du må fylle ut og returnere. Du må legge ved kopi av legitimasjon.

Når blodprøven tas kl. 0900, hvorfor kan man da først få ultralydkontroll etter kl. 1300?
For å finne den mest optimale dagen for egguthenting må legen kjenne nivået av østradiol i blodet ditt. Dette svaret sammen med ultralydundersøkelsen av eggstokkene dine (hvor store/hvor mange eggposer), danner grunnlag for denne beslutningen. Da det tar ca. 3-4 timer å analysere blodprøven, må du ta blodprøven før kl. 0930, og ultralyd kontrollene kan derfor tidligst starte kl.1230.

Jeg skal ta blodprøven som viser om jeg er gravid på hjemstedet mitt. Hvor lang tid tar det før jeg får svar?
Når du tar blodprøven på hjemstedet skal den sendes til Klinisk-kjemisk laboratorium her på Rikshospitalet og analyseres her. Etter ca. 2 - 3 dager, den tid postgangen vanligvis tar, kan du ringe etter kl. 14.00 på tel. 23 07 26 32/tastevalg 1 for å få svaret.

Kan jeg reise på ferie når jeg gjennomgår IVF?
Vi anbefaler ikke at pasienter planlegger feriereise under og rett etter IVF-behandling. Det er risiko for at en reise må utsettes eller avbestilles hvis hormonstimulering blir forskyvet. Komplikasjoner etter IVF kan også kreve tilsyn hos lege, evt sykehus.

Henvisning

Du må ha henvisning fra egen lege for å få time på poliklinikken.

For kortest mulig ventetid, du bør gjennomgå innledende utredning hos en avtalespesialist gynekolog. Henvisende leger må benytte standard henvisningsskjema for IVF. Ufullstendige henvisninger fører til betydelig økt ventetid. Henvisninger vurderes individuelt, i henhold til bestemmelser i bioteknologiloven og i tråd med prioriteringsveiledere.

For henvisende leger

Reproduksjonsmedisinsk avdeling har redusert kapasitet til å ta imot pasienter til utredning. Vi anbefaler sterkt at fastleger henviser paret til en avtalespesialist gynekolog for innledende infertilitetsutredning.

Henviser må bruke vårt henvisningsskjema. Henvisningen sendes: Sentralt henvisningsmottak

Henvisningen må alltid opplyse om:

 • personopplysninger for kvinnen og partneren;
 • sivilstatus (ektefeller eller samboere i ekteskapslignende forhold);
 • psykososiale forhold som er relevant for parets omsorgsevne;
 • generelle helsetilstand;
 • reproduksjonsanamnese;     
 • sædkvalitet, hvis relevant;
 • operasjonsbeskrivelse fra laparoskopi, hysteroskopi, osv;
 • ovarialreserve (serum AMH eller antral follicle count);
 • undersøkelse av eggledere.

Alle henvisninger vurderes av lege ved Reproduksjonsmedisinsk avdeling. Henvisningsvurdering er alltid individuelt, basert på bestemmelser i bioteknologiloven og Helsedirektoratets prioriteringsveileder.

Veiledende prioriteringskriterier


Antall barn: prioritert behandling gis til barnløse par.


Alder: prioritert behandling gis til par hvor kvinnen ikke fylt 39 år ved søknadstidspunkt.

Alvorlig eller kronisk sykdom: 
Ved nåværende eller tidligere alvorlige sykdom (fysisk eller psykisk) må det innhentes uttalelse fra behandlende lege etter samtykke fra pasienten.


Annen helseregion: 
OUS har kun nasjonalt behandlingsansvar for pasienter med HIV- eller hepatittsmitte, samt ovarialvevsbank.

BMI: Prioritert behandling gis til par hvor kvinnens kroppsmassindeks er under 33 kg/m2.


Lege av bestemt kjønn eller hudfarge: OUS tilbyr ikke undersøkelse hos lege av bestemt kjønn eller hudfarge.

Lesbiske par: 
Søknad fra lesbiske par blir likebehandlet med søknad fra heterofile og det gjelder samme priroteringskriterier. 


Omsorgsevne: Parets livssituasjon må være slik at fremtidige barnet får trygg oppvekst i familien. I tvilstilfelle på grunn av parets alder, usikker juridisk status i Norge, ikke-samboende partnere, sykdom, sosial situasjon, boforhold, arbeidsledighet, rusmisbruk, mv, blir søknaden avvist. Paret er selv ansvarlig for å fremskaffe nødvendig dokumentasjon, slik som bostedsattest, sosialrapport eller erklæring fra fastlege, før evt ny vurdering.

Ovarialfunksjon: 
Det må taes serum AMH undersøkelse hos alle pasienter. Det blir videre tatt hensyn til økt alder, forhøyet basal FSH, gjennomgått operasjon på eggstokk eller annen bekkenkirurgi, behandling med cytostatika, osv.

Overflytting: 
Søknader fra pasienter som ønsker å bytte klinikk behandles på lik linje med andre søknader. Ansiennitet fra annen virksomhet videreføres ikke i forhold til ventetid. En kan ikke stå på venteliste på to offentlige klinikker samtidig.


Prøveforsøk: 
Prøveforsøk kan tilbys ved usikker forventet ovarialrespons eller befruktning. Som regel tilbys ikke videre behandling hvis prøveforsøk ikke fører til embryotransfer.

Rusmisbruk: 
Tidligere rusmisbrukere må ikke stå på Metadon eller Subutex pga risiko for abstinens og senkonsekvenser hos barnet.


Selvbetalende forsøk: 
Selvbetalende forsøk tilbys ikke, og både kvinnen og mannen må ha trygderettigheter i Norge for prioritert behandling.   


Sivilstatus: Paret må være gift eller samboere i ekteskapslignende forhold. Felles folkeregistrert adresse i forutgående 2 år vil være en dokumentasjon for at forholdet er eksteskapslignende. Par som ikke kan dokumentere felles bosted, må fremlegge en annen dokumentasjon, eksempelvis at de har felles økonomi, har inngått samboerkontrakt eller lignende.

Søskenforsøk: Ett søskenforsøk kan tilbys til par med felles barn. Ytterligere forsøk (opptil 3) er avhengig av behandlingskapasitet og individuell vurdering.

Det er krav om ny henvisning som må vedlegges oppdaterte opplysninger (kroppsmassindeks, serum AMH konsentrasjon hos kvinner, sædanalyse hos menn, samt infeksjonsprøver). Tilbud om behandling er tidsbegrenset og behandlingen må starte innen 7 måneder fra godkjent søknad.


Tidligere mislykkede behandlinger: 
Par med gjentatte mislykkede behandlinger ved andre institusjoner blir ikke prioritert.

Vold, misbruk og omsorgssvikt: Pasienter med tidligere dom for vold i nære relasjoner, omsorgssvikt dokumentert ved barnevernsvedtak, osv, tilbys ikke behandling.

Ventetid

Ventetiden regnes som den tiden det tar fra en søknad om behandling er mottatt til første konsultasjon til utredning. Oppdaterte ventetider publiseres på helsenorge.no. Ufullstendige søknader kan forlenge ventetiden betydelig og det anbefales sterkt at pasientene utredes ved en spesialist i gynekologi.

Ventetid ved sæddonasjon
Vi har begrenset kapasitet ved sæddonasjon og det gjelder spesielle inntaksregler. Etter gjennomført oppstartssamtale, settes samtlige pasienter på en felles venteliste. Pasientene kan ikke automatisk starte med hormonbehandling ved neste menstruasjon, men får brev når avdelingen er klar for å motta nye par. Dette forutsetter som regel rekruttering av nye sædgivere, og det må derfor påregnes ca 10 måneders ventetid pr våren 2019.Tilgjengelighet til donorsæd varierer fra uke til uke, slik at også pasienter som er under behandling kan oppleve at listen er full og at behandling kan kun avtales for en senere tidspunkt.

Resultater

Våre resultater er meget gode både i norsk og internasjonal sammenheng. Sannsynligheten for å få barn etter å ha fått tilbakeført befruktede egg etter IVF/ICSI behandling hos oss var gjennomsnittlig 26% per påbegynt behandling.

Det er viktig å være klar over at statistikk kan presenteres på mange forskjellige måter. Det er derfor vanskelig å sammenlikne resultater av infertilitetsbehandling fra forskjellige behandlingssteder.

Den viktigste enkeltfaktoren som påvirker resultatene er kvinnens alder. Da kvinnens eggkvalitet forringes med økende alder, vil sannsynligheten for å få barn mer enn halveres i løpet av 30-års alderen.

Fødselsrate versus kvinnens alder.jpg

Diagrammet viser fødselsrate (%) etter overføring av befruktede egg i forhold til kvinnens alder, på bakgrunn av over 10.000 gjennomførte behandlinger på Oslo universitetssykehus.

Forskning

Om forskning på reproduksjonsmedisinsk avdeling kan du lese på sidene til vår forskningsgruppe.

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Rikshospitalet, Sognsvannsveien 20

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Kvinneklinikken, bygg 8, 1. etg.

Telefon
23 07 26 32
Postadresse

Oslo universitetssykehus

Reproduksjonsmedisinsk avdeling

Rikshospitalet

Postboks 4950 Nydalen

0424 Oslo

Sædanalysehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sedanalyseSædanalyseSSædanalyse ved ufrivillig barnløshetSædanalyse ved ufrivillig barnløshetSædanalyse ved ufrivillig barnløshetSædanalyse ved ufrivillig barnløshet
Sædgiverhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sedgiverSædgiverSUfrivillig barnløshet (infertilitet) - sædgiverUfrivillig barnløshet (infertilitet) - sædgiverUfrivillig barnløshet (infertilitet) - sædgiverUfrivillig barnløshet (infertilitet) - sædgiver
Uthenting av sædcellerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/uthenting-av-sedcellerUthenting av sædcellerUUfrivillig barnløshet - uthenting av sædcellerUthenting av sædceller ved ufrivillig barnløshetUfrivillig barnløshet - uthenting av sædcellerUfrivillig barnløshet - uthenting av sædceller

Andrologisk labhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/reproduksjonsmedisinsk-avdeling/andrologisk-labAndrologisk lab
Sædbankhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/kvinneklinikken/reproduksjonsmedisinsk-avdeling/sedbankSædbank

Fant du det du lette etter?