Medisinsk observasjonspost

Seksjonsleder Kristine Listou

Les mer om Medisinsk observasjonspost

Medisinsk observasjonspost

Observasjonsposten tar imot alle kategorier av medisinske pasienter; totalt over 3400 pasienter/år. Målsettingen er rask utredning og behandling.
Omtrent halvparten av pasientene skrives ut neste dag etter en rask utredning, oftest med omfattende poliklinisk oppfølging. De øvrige pasienter stabiliseres/avklares diagnostisk raskest mulig og overføres deretter til riktig avdeling for videre behandling.

Kontakt

Oppmøtested
Ullevål sykehus, Bygg 4, 1.etg
Telefon
22117360