HELSENORGE

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret)

CBRNE-senteret har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom.

Fant du det du lette etter?