Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNe-medisin

Den nasjonale behandlingstjenesten er etablert for å ivareta forebygging og håndtering av personskade knyttet til ulykker og uhell/hendelser med kjemiske stoffer (C - Chemical), biologiske agens (B - Biological), radioaktiv stråling (R - Radioactive), kjernefysisk stråling (N - Nuclear) og brannfarlige/eksplosive kjemikalier (E - Explosives).

Om tjenesten

Nasjonal behandlingstjeneste for CBRNE-medisin (CBRNE-senteret) har akuttberedskap for behandling av personskader forårsaket av særlig farlige kjemiske stoffer, giftig røyk, radioaktiv stråling og biologiske smittestoffer som kan gi opphav til bl.a. høyrisikosmittesykdom. Tjenesten er lokalisert til Oslo universitetssykehus HF, Ullevål sykehus, og samarbeider faglig med Folkehelseinstituttet (Giftinformasjonen) og Strålevernet. Tjenesten arrangerer universitetskurs i CBRNE-medisin hvert år og driver utstrakt undervisning og kompetanseheving regionalt og lokalt i helsetjenesten.

Rådgivning og akuttinnleggelser

For å kunne gi best mulig medisinsk behandling på et skadested og videre inn til sykehus, bistår CBRNE-senteret nødetatene og akuttmottakene ved norske sykehus med rådgivning, bistand og mottak/overflytting av CBRNE-pasienter. Behandlende lege, paramedic eller nødmeldingssentral kan kontakte senteret 24/7 via akuttmottaket, OUS Ullevål, på tlf. 22 11 73 50.

CBRNE-senteret koordinerer også Nasjonalt medisinsk utrykningsteam for høyrisikosmittesykdom (NMUH) som vil foreta overflytting til høysikkerhetsisolatet ved OUS Ullevål dersom det foreligger mistenkt/bekreftet høyrisikosmittesykdom (infeksjonssykdom som krever BSL kategori 4 innesluttingsnivå). Behandlende lege kan kontakte CBRNE-senteret eller infeksjonsmedisinsk bakvakt via akuttmottaket, OUS Ullevål, på tlf. 22 11 73 50.

Håndbok i CBRN-medisin

Nasjonal faglig retningslinje for håndtering av CBRNE-hendelser med personskade

Veiledende ICD-10 diagnosekoder

Kontakt

Telefon
22 11 91 01 (dagtid)
22 11 73 50 (kveld/helg/natt)

E-post
cbrne@ous-hf.no

Postadresse
Oslo universitetssykehus HF
Ullevål sykehus
Nasjonalt kompetansesenter for CBRNE-medisin
PB 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresse
Oslo universitetssykehus HF,
Ullevål sykehus,
Kirkeveien 166,
0407 Oslo

Henvisninger

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.