HELSENORGE

Avdeling for digital helseforskning (DIG)

DIG leverer kunnskap og løsninger som skaper bedre helse på den enkeltes premisser.

 

Grunnleggende for kjernevirksomheten er helse- og adferdsforskning med fokus på personlig sykdomsmestring, brukerinvolvering og samhandling. Den unike styrken til DIG ligger i tverrfaglig kompetanse innen helse- og adferdsforskning kombinert med IKT-basert design og systemutvikling. Forankret i forskningsresultater og IKT innovasjon leverer DIG digitale støtteverktøy for pasienter med langvarige og sammensatte sykdommer.

Fant du det du lette etter?