HELSENORGE

Seksjon for ergoterapi

På sykehuset bistår ergoterapeuten med kartlegging av pasientens funksjon og ser etter både ressurser og begrensninger. Det gis råd/veiledning og ev. trening i hvordan hverdagen kan håndteres så godt som mulig.

Fant du det du lette etter?