Seksjon for klinisk ernæring

Hovedoppgaven til en KEF er å utøve medisinsk ernæringsbehandling og kostveiledning til personer med ulike ernæringsrelaterte sykdommer. Seksjon for klinisk ernæring i Medisinsk klinikk er lokalisert på Ullevål, Aker og Rikshospitalet.

Les mer om Seksjon for klinisk ernæring

Seksjon for klinisk ernæring

Seksjon for klinisk ernæring består av 16 kliniske ernæringsfysiologer fordelt på 14.6 stillinger.

Kliniske ernæringsfysiologer er autorisert for å drive kost- og ernæringsbehandling og utdannes ved avdeling for ernæringsvitenskap medisinske fakultetet ved Universitetet i Oslo, samt master program i klinisk ernæring, det Medisinsk-Odontologiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

En klinisk ernæringsfysiolog (KEF) har minst 5 års utdanning på master-/hovedfagsnivå, med spesialisering innen klinisk arbeid.

En KEF gir kostveiledning både individuelt og i gruppe. En individuell konsultasjon kan innebære:

  • Grundig kartlegging av kosthold
  • Vurdering av ernæringsstatus
  • Iverksetting av tiltak knyttet til ernæringsbehandling
  • Spesialkost
  • Næringsdrikker
  • Sondeernæring og/eller intravenøs ernæring

En gruppekonsultasjon kan innebære:

  • Kostveiledning/opplæring av pasienter og pårørende
  • Opplæring og veiledning av annet helsepersonell

Kliniske ernæringsfysiologer i medisinsk klinikk jobber også med forskning og bidrar til å utvikle fagområdet. 

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?