HELSENORGE

Seksjon for sosionomer

Sosionomene har oversikt over og kan formidle kontakt til det aktuelle hjelpeapparat utenfor sykehuset. Sosionomen kan gi råd om rettigheter, stønader og ytelser etter bl.a. trygde- og sosiallovgivningen og kan gi bistand ved søknader. Dette kan for eksempel gjelde: Økonomi, bolig, arbeid, utdanning og rehabilitering/attføring.

Fant du det du lette etter?