Seksjon for sosionomer

Sosionomene har oversikt over og kan formidle kontakt til det aktuelle hjelpeapparat utenfor sykehuset. Sosionomen kan gi råd om rettigheter, stønader og ytelser etter bl.a. trygde- og sosiallovgivningen og kan gi bistand ved søknader. Dette kan for eksempel gjelde: Økonomi, bolig, arbeid, utdanning og rehabilitering/attføring.

Les mer om Seksjon for sosionomer

Seksjon for sosionomer

Seksjonsleder: Marit Vold Heddan.

Sosionomene arbeider ved de fleste avdelingene i Medisinsk klinikk som en del av sengepostenes og poliklinikkenes behandlingstilbud.

Hva kan vi bidra med?

Når man blir syk og innlagt på sykehus kan det bli behov for ulike tiltak for å mestre den nye situasjonen både for pasient og for pårørende. Sosionomene kan bistå med hjelp til å bearbeide den nye livssituasjonen gjennom samtaler, råd og veiledning.

Vi kan også delta i kontakten med ditt lokale hjelpeapparat om du har andre problemstinger og ønsker hjelp til å fremme din sak i møte med hjemkommunen. Vi må imidlertid prioritere de pasientene som er innlagt, eller har kontaktet oss før de skrives ut.

Vi driver vår virksomhet gjennom tverrfaglig samarbeid i avdelingene. En viktig oppgave er pasientundervisning, vi deltar i divisjonens informasjonskurs og støttegrupper for ulike pasientgrupper med kroniske lidelser.

Oppmøtested

  • Ullevål sykehus; Bygg 3, 4 etg.

Kontaktinformasjon

Fant du det du lette etter?