HELSENORGE

Enhet for indremedisinsk forskning

Enhet for indremedisinsk forskning er organisert under Seksjon for forskning og utvikling på avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin (ESF FoU) i Medisinsk klinikk.
Enheten er et vitenskapelig samarbeidsfellesskap mellom nyremedisinsk-, hjertemedisinsk- og akuttmedisinsk avdeling på Ullevål.

Fant du det du lette etter?