HELSENORGE

Seksjon for spesiell endokrinologi

Seksjon for spesiell endokrinologi er lokalisert på Rikshospitalet og jobber tett sammen med de øvrige avdelinger på Rikshospitalet;
(Nevrokirurgisk avdeling/Klinikk for kirurgi og nevrofag og Medisinsk avdeling/Kreft,- kirurgi og transplantasjons klinikken).

Fant du det du lette etter?