HELSENORGE

Geriatrisk avdeling

Avdelingen har aktivitet på Aker og Ullevål, med ansvar for tilbud til pasienter i hovedsak innenfor fagområdene akuttgeriatri, rehabilitering, dagbehandling og poliklinikk, avansert demensbehandling og CFS/ME.  Avdelingens spisskompetanse er utredning og behandling av komplekse helseproblemer, demens og rehabilitering. Vi har lokalsykehusansvar for OUS sitt opptaksområde. Hukommelsesklinikken tar imot henvisninger fra hele landet. CFS/ME-senteret har en regional poliklinikk, samt en regional og en nasjonal seng.

Fant du det du lette etter?