Geriatrisk avdeling

Avdelingens spisskompetanse er utredning og behandling av komplekse helseproblemer, demens og hjerneslag.

Avdelingen har lokalsykehusansvar for bydelene Bjerke, Nordre Aker, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Seksjon for hjerneslag tar i mot pasienter fra hele Oslo der akutt blodproppløsende behandling er aktuelt og Hukommelsesklinikken tar i mot henvisninger fra hele landet.

Les mer om Geriatrisk avdeling

Geriatrisk avdeling

Avdelingen består totalt av fire sengeposter, en dagenhet, tre poliklinikker, seksjon for forskning og utdanning og ME/CFS-senter.

Avdelingsleder: Nina Bjørgill Tallaksen, 23015990
Medisinskfaglig rådgiver: Torgeir Bruun Wyller, 22118702

Seksjon for forskning og utdanning
Prioriterte forskningsområder er demens, hjerneslag, delirium ("akutt forvirring"), falltendens og kreft hos gamle.
Seksjonsleder: Torgeir Bruun Wyller, 22118702


 

Kontakt

Oppmøtested
Ullevål sykehus, bygg 20, 1te etg.: Avdelingsledelsen
Telefon
22118750 (hovedekspedisjon)
mandag - fredag 8:00 -15:30
Postadresse

Oslo universitetssykehus
Ullevål sykehus
Medisinsk klinikk
Geriatrisk avdeling 
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.