Geriatrisk avdeling

Avdelingens spisskompetanse er utredning og behandling av komplekse helseproblemer, demens og hjerneslag.

Avdelingen har lokalsykehusansvar for bydelene Bjerke, Nordre Aker, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Seksjon for hjerneslag tar i mot pasienter fra hele Oslo der akutt blodproppløsende behandling er aktuelt og Hukommelsesklinikken tar i mot henvisninger fra hele landet.

Les mer om Geriatrisk avdeling

Geriatrisk avdeling

Avdelingen består totalt av fire sengeposter, en dagenhet, tre poliklinikker, seksjon for forskning og utdanning og ME/CFS-senter.

Avdelingsleder: Nina Bjørgill Tallaksen, 23015990
Medisinskfaglig rådgiver: Torgeir Bruun Wyller, 22118702

Seksjon for forskning og utdanning
Prioriterte forskningsområder er demens, hjerneslag, delirium ("akutt forvirring"), falltendens og kreft hos gamle.
Seksjonsleder: Torgeir Bruun Wyller, 22118702


 

Kontakt

Oppmøtested
Ullevål sykehus, bygg 20, 1te etg.: Avdelingsledelsen
Telefon
22118750 (hovedekspedisjon)
mandag - fredag 8:00 -15:30
Postadresse

Oslo universitetssykehus
Ullevål sykehus
Medisinsk klinikk
Geriatrisk avdeling 
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Akutt funksjonssvikthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akutt-funksjonssviktAkutt funksjonssviktAAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssviktEMPTY
CFS/ME (Kronisk utmattelsessyndrom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cfsme-kronisk-utmattelsessyndromCFS/ME (Kronisk utmattelsessyndrom)CCFS/MECFS/MECFS/MECFS/ME[{"Title":"CFS/ME-senteret på Aker sykehus","Department":"CFS/ME-senteret|6dcc8733-3360-42d0-9ead-aced2b3ce935","Locations":"Aker sykehus - Bygg 6|8b3b09fd-fdc9-43bf-9bf8-44c10a26c0fb","TitleExtension":" på Aker sykehus","LocationQueryString":"?sted=cfsme-senteret-pa-aker-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974588951"},{"Title":"Generell indremedisinsk avdeling på Ullevål sykehus","Department":"Generell indremedisinsk avdeling|30ae5f07-0fdd-4c2c-91cc-1ea3dd9d415d","Locations":"Ullevål sykehus - bygg 3|58970d48-cfc3-4abb-8d80-62899289f573","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=generell-indremedisinsk-avdeling-pa-ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]
Poliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-undersokelse-ved-gjentatte-fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallEMPTY
Tverrfaglig utredning - CFS/MEhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tverrfaglig-utredning-cfsmeTverrfaglig utredning - CFS/METTverrfaglig utredning av uspesifisert kronisk utmattelseTverrfaglig utredning av uspesifisert kronisk utmattelseTverrfaglig utredning av uspesifisert kronisk utmattelseTverrfaglig utredning av uspesifisert kronisk utmattelse[{"Title":"Aker sykehus","Department":"CFS/ME-senteret|6dcc8733-3360-42d0-9ead-aced2b3ce935","Locations":"Aker sykehus - Bygg 6|8b3b09fd-fdc9-43bf-9bf8-44c10a26c0fb","TitleExtension":" på Aker sykehus","LocationQueryString":"?sted=aker-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974588951"},{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Generell indremedisinsk avdeling|30ae5f07-0fdd-4c2c-91cc-1ea3dd9d415d","Locations":"Ullevål sykehus - bygg 3|58970d48-cfc3-4abb-8d80-62899289f573","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"}]

Akuttgeriatrisk seksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/akuttgeriatrisk-seksjonAkuttgeriatrisk seksjon
CFS/ME-senterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/cfsme-senteretCFS/ME-senteret
Enhet for dagbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/enhet-for-dagbehandlingEnhet for dagbehandling
Geriatrisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/geriatrisk-poliklinikkGeriatrisk poliklinikk
Geriatrisk rehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/geriatrisk-rehabiliteringGeriatrisk rehabilitering
Hukommelsesklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/hukommelsesklinikkenHukommelsesklinikken
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helsehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/nasjonalt-kompetansesenter-for-aldring-og-helseNasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
Seksjon for hjerneslaghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/seksjon-for-hjerneslagSeksjon for hjerneslag

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.