Geriatrisk avdeling

Avdelingen har aktivitet på Aker og Ullevål, med ansvar for tilbud til pasienter i hovedsak innenfor fagområdene akuttgeriatri, rehabilitering, dagbehandling og poliklinikk, avansert demensbehandling og CFS/ME.  Avdelingens spisskompetanse er utredning og behandling av komplekse helseproblemer, demens og rehabilitering. Vi har lokalsykehusansvar for OUS sitt opptaksområde. Hukommelsesklinikken tar imot henvisninger fra hele landet. CFS/ME-senteret har en regional poliklinikk, samt en regional og en nasjonal seng.

Les mer om Geriatrisk avdeling

Geriatrisk avdeling

Geriatrisk avdeling er en avdeling i Medisinsk klinikk som består av 2 sengeposter, 1 dagenhet, 2 poliklinikker, Seksjon for forskning og utdanning og CFS/ME- senteret.

Avdelingsleder: Nina Bjørgill Tallaksen, 23015990
Medisinskfaglig rådgiver: Torgeir Bruun Wyller, 22118702

Seksjon for forskning og utdanning
Prioriterte forskningsområder er demens, hjerneslag, delirium ("akutt forvirring"), falltendens og kreft hos gamle.
Seksjonsleder: Torgeir Bruun Wyller, 22118702


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ullevål sykehus, bygg 20, 1te etg.: Avdelingsledelsen
Telefon
22 11 87 50 (hovedekspedisjon)
mandag - fredag 8:00 -15:30
Postadresse

Oslo universitetssykehus
Ullevål sykehus
Medisinsk klinikk
Geriatrisk avdeling 
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Akutt funksjonssvikthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akutt-funksjonssviktAkutt funksjonssviktAAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssvikt
CFS/ME (Kronisk utmattelsessyndrom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cfsme-kronisk-utmattelsessyndromCFS/ME (Kronisk utmattelsessyndrom)CCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksne
Demens, geriatrisk utredninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/demens-geriatrisk-utredningDemens, geriatrisk utredningDDemens, geriatrisk utredningDemens, geriatrisk utredningDemens, geriatrisk utredningDemens, geriatrisk utredning
Legemidler hos eldre (Polyfarmasi)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/legemidler-hos-eldre-polyfarmasiLegemidler hos eldre (Polyfarmasi)LLegemidler hos eldre (polyfarmasi)Legemidler hos eldre (polyfarmasi)Legemidler hos eldre (polyfarmasi)Legemidler hos eldre (polyfarmasi)
Poliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-undersokelse-ved-gjentatte-fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fall
Spinalpunksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spinalpunksjonSpinalpunksjonSSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjon
Tverrfaglig utredning - CFS/MEhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tverrfaglig-utredning-cfsmeTverrfaglig utredning - CFS/METCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredning

Akuttgeriatrisk seksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/akuttgeriatrisk-seksjonAkuttgeriatrisk seksjon
CFS/ME-senterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/cfsme-senteretCFS/ME-senteret
Geriatrisk dagenhethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/geriatrisk-dagbehandlingGeriatrisk dagenhet
Geriatrisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/enhet-for-poliklinikkGeriatrisk poliklinikk
Geriatrisk rehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/enhet-for-rehabiliteringGeriatrisk rehabilitering
Hukommelsesklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/hukommelsesklinikkenHukommelsesklinikken
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helsehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/nasjonalt-kompetansesenter-for-aldring-og-helseNasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Fant du det du lette etter?