Geriatrisk avdeling

Avdelingens spisskompetanse er utredning og behandling av komplekse helseproblemer, demens og hjerneslag.

Avdelingen har lokalsykehusansvar for bydelene Bjerke, Nordre Aker, Østensjø, Nordstrand og Søndre Nordstrand. Seksjon for hjerneslag tar i mot pasienter fra hele Oslo der akutt blodproppløsende behandling er aktuelt og Hukommelsesklinikken tar i mot henvisninger fra hele landet.

Les mer om Geriatrisk avdeling

Geriatrisk avdeling

Avdelingen består totalt av fire sengeposter, en dagenhet, tre poliklinikker, seksjon for forskning og utdanning og ME/CFS-senter.

Avdelingsleder: Nina Bjørgill Tallaksen, 23015990
Medisinskfaglig rådgiver: Torgeir Bruun Wyller, 22118702

Seksjon for forskning og utdanning
Prioriterte forskningsområder er demens, hjerneslag, delirium ("akutt forvirring"), falltendens og kreft hos gamle.
Seksjonsleder: Torgeir Bruun Wyller, 22118702


 

Kontaktinformasjon

Oppmøtested
Ullevål sykehus, bygg 20, 1te etg.: Avdelingsledelsen
Telefon
22 11 87 50 (hovedekspedisjon)
mandag - fredag 8:00 -15:30
Postadresse

Oslo universitetssykehus
Ullevål sykehus
Medisinsk klinikk
Geriatrisk avdeling 
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo

Besøksadresser og praktisk informasjon

Akutt funksjonssvikthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/akutt-funksjonssviktAkutt funksjonssviktAAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssviktAkutt funksjonssvikt
CFS/ME (Kronisk utmattelsessyndrom)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/cfsme-kronisk-utmattelsessyndromCFS/ME (Kronisk utmattelsessyndrom)CCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksneCFS/ME - Kronisk utmattelse hos voksne
Poliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/poliklinisk-undersokelse-ved-gjentatte-fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fallPoliklinisk undersøkelse ved gjentatte fall
Tverrfaglig utredning - CFS/MEhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/tverrfaglig-utredning-cfsmeTverrfaglig utredning - CFS/METCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredningCFS/ME - Tverrfaglig utredning

Arrangementer

Akuttgeriatrisk seksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/akuttgeriatrisk-seksjonAkuttgeriatrisk seksjon
CFS/ME-senterethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/cfsme-senteretCFS/ME-senteret
Enhet for dagbehandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/enhet-for-dagbehandlingEnhet for dagbehandling
Geriatrisk poliklinikkhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/enhet-for-poliklinikkGeriatrisk poliklinikk
Geriatrisk rehabiliteringhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/enhet-for-rehabiliteringGeriatrisk rehabilitering
Hukommelsesklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/hukommelsesklinikkenHukommelsesklinikken
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helsehttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/medisinsk-klinikk/geriatrisk-avdeling/nasjonalt-kompetansesenter-for-aldring-og-helseNasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Fant du det du lette etter?