Immunologi og genetikk ved myalgisk encefalopati (ME)

Med våre prosjekter på CFS/ME ønsker vi å benytte vår kompetanse innen immunogenetikk i autoimmune sykdommer for å undersøke om det er autoimmune kjennetegn ved CFS/ME.

Autoimmune sykdommer er komplekse sykdommer hvor både genetiske og miljømessige faktorer samlet avgjør om noen utvikler disse sykdommene. Hvis situasjonen er liknende for CFS/ME, så krever det at man studerer mange individer samtidig for å identifisere potensielle risikofaktorer.

Tidligere genetiske og molekylærbiologiske studier av CFS/ME har ofte vært hemmet av et begrenset antall pasienter. Våre undersøkelser vil derfor bli gjort i en stor pasient populasjon på nesten 500 pasienter.

En av våre pågående studier omhandler en nøye kartlegging av primære genetiske assosiasjoner i HLA-regionen, som inneholder hundrevis av immunologiske viktige gener i tillegg til HLA-genene. En HLA-assosiasjon er ett av flere karakteristiske trekk ved autoimmun sykdom, og eventuelle funn her motiverer for videre immunogenetiske studier på CFS/ME.

Vi tester for assosiasjon med alle kjente autoimmune risikogener for å studere deres mulige rolle i CFS/ME patogenese. I tillegg kan de identifisere potensielle immunologiske og biologiske prosesser som er involvert og vise mulige overlapp mellom risikoprofil for CFS/ME og andre veletablerte autoimmune sykdommer.

Vi vil også gjøre genetiske studier av reseptoren for HLA-molekylene på NK-celler, nemlig KIR-genene og undersøke deres mulige rolle i predisponeringen for CFS/ME. De vil bli studert både individuelt og med tanke på interaksjon med deres HLA-ligander.

Alle genetiske funn vil bli koblet til klinisk informasjon for å undersøke om de genetiske risikovariantene er involvert i spesifikke subgrupper av pasientene.

Med våre prosjekter ønsker vi å bidra til å øke kunnskapen om mulige biologiske prosesser, patologiske celletyper og kliniske subfenotyper av CFS/ME, og potensielt finne nyttige biomarkører. 

CFS/ME-senteret ved Oslo universitetssykehus

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.