HELSENORGE

Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse er en nasjonal kompetansetjeneste som jobber spesielt med aldersrelaterte tilstander og sykdommer. Kompetansetjenesten har over 100 ansatte, som jobber i hele Norge, som driver kompetanseheving og faglig oppdatering av helsepersonell i nesten alle kommuner. Aldring og helse deltar i forskningsprosjekter nasjonalt og internasjonalt, i tillegg til å drive egne faglige utviklingsprosjekter. Kompetansetjenesten har egen bibliotektjeneste og forlag.

Fant du det du lette etter?