HELSENORGE

Hjertemedisinsk poliklinikk

Hjertemedisinsk poliklinikk er en seksjon i hjertemedisinsk avdeling som er geografisk lokalisert i 4. etg. i bygg 6 (midtblokken). Poliklinikken utreder og behandler pasienter med mistenkt eller etablert hjertesykdom henvist fra fastleger, privatpraktiserende spesialister eller sykehusleger.

Fant du det du lette etter?