HELSENORGE

Lungerehabiliteringsteamet

Lungerehabiliteringsteamet er et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, ergoterapeut og helsesekretær. Vi holder kurs for pasienter og pårørende om astma og KOLS, og vi har som mål å bidra til at lungepasienter skal leve best mulig med sin sykdom.

 

Faglig leder: Overlege Annette Kristiansen

 

 Kursoversikt finnes under "Artikler fra teamet" lenger ned på siden.

Fant du det du lette etter?