Lungerehabiliteringsteamet

Lungerehabiliteringsteamet er et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, ergoterapeut og helsesekretær. Vi holder kurs for pasienter og pårørende om astma og KOLS, og vi har som mål å bidra til at lungepasienter skal leve best mulig med sin sykdom.

Kursoversikt finnes under "Artikler fra teamet" lenger ned på siden.

Les mer om Lungerehabiliteringsteamet

Lungerehabiliteringsteamet

Kontakt

Oppmøtested
Kursrom 4017 og kontor 4016 i medisinsk bygning, inngang 3A, 4. etasje

Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Oslo

Telefon
22119923
mandag09:00 - 15:00
tirsdag09:00 - 15:00
onsdag09:00 - 15:00
torsdag09:00 - 15:00
fredag09:00 - 15:00
E-post
Postadresse
Oslo universitetssykehus
Ullevål sykehus
Lungemedisin / allergi poliklinikk
Lungerehabilitering
Postboks 4956 Nydalen
0424 Oslo                                                        

Ullevål sykehus, Medisinsk bygning (bygg 3)

Besøksadresse
Vestre gate(Google maps)
Telefon
22 11 91 01
mandag07 - 17
tirsdag07 - 17
onsdag07 - 17
torsdag07 - 17
fredag07 - 17
lørdag07 - 15
Telefon håndteres av medisinsk ekspedisjon som fungerer som sentralbord og administrativt "lim" for hele medisinsk klinikk; pasienter, pårørende, ansatte etc.

Arrangementer

Astmaskole

Astmaskolen er et kurstilbud for voksne (over 18 år) med astma. Målet med kurset er å gi kunnskap om astma og bidra til at du kan leve best mulig med sykdommen.

Lungerehabiliteringskurs

Lungerehabilitering er et kurs til voksne med kols eller astma. Målet med rehabiliteringen er å gi deg økt kunnskap, bedre ditt funksjonsnivå (fysisk, psykisk og sosialt) og bidra til at du kan mestre hverdagen bedre.

Kolsskole

Kurs for voksne med kols. Undervisning i gruppe.

Kols pårørendemøte

Undervisning for pårørende om kols.

Røykesluttveiledning

Individuell røykesluttveiledning

Se flere faste arrangementer ()