Lungerehabiliteringsteamet

Lungerehabiliteringsteamet er et tverrfaglig team bestående av lege, fysioterapeut, sykepleier, sosionom, ergoterapeut og helsesekretær. Vi holder kurs for pasienter og pårørende om astma og KOLS, og vi har som mål å bidra til at lungepasienter skal leve best mulig med sin sykdom.

.

Tilbudet vil bli begrenset høsten og vinteren 2020/21 pga koronavirussituasjonen, se kursoversikt.

Kursoversikt finnes under "Artikler fra teamet" lenger ned på siden.

Fant du det du lette etter?