Tuberkulosekoordinatorer

Tuberkulosekoordinator følger opp pasienter som behandles for latent og aktiv tuberkulose, og har både et pasient- og systemrettet ansvar.

Les mer om Tuberkulosekoordinatorer

Tuberkulosekoordinatorer

Tuberkulosekoordinatorer ved Oslo universitetssykehus HF:

Ane- Helene Stang(100 % stilling)
Telefon: (230) 16054
Telefontid: 10.00- 14.30, hverdager

Stine Sannes (100% stilling)
Telefon: (221) 17793
Telefontid: 10.00- 14.30, hverdager


                    

Følger opp pasienter som behandles ved: Oslo universitetssykehus HF, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Diakonhjemmet i Oslo. Samt pasienter som bor på Refstad ankomsttransitt i Oslo og Kasper transittmottak i Våler i Østfold når de behandles ved Oslo universitetssykehus HF.

Koordinerings+og+oppfolgingsomrader2JPG.jpg
  Tuberkulosekoordinator skal bidra til god samhandling rundt pasientene, og fungerer som et bindeledd mellom spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og andre aktuelle instanser involvert i behandlingen.               

TB+koord+og+samhandling+13+03+2014.jpg           

Tuberkulosekoordinators oppgaver er i følge Forskrift om Tuberkulosekontroll § 4-4 å:

 

  • bidra til at tuberkulosekontrollen fungerer i alle ledd, herunder at meldinger sendes som pålagt
  • etablere en behandlingsplan for den enkelte pasient i samarbeid med pasienten, behandlende spesialist og kommunelegen og koordinere videre oppfølging
  • overvåke forekomsten av tuberkulose i regionen og delta i opplæring av personell

                                    

Kontaktinformasjon

Telefon
23 01 60 54 / 22 11 77 93
Telefontid 10:00 -14:30 alle hverdager
Fant du det du lette etter?