HELSENORGE

Avdeling for kjønnsidentitetsutredning av voksne (AKV)

Kjønnsinkongruens er en tilstand hvor en person opplever uoverensstemmelse mellom kjønnsidentitet og fødselskjønn. Dette kan føre til et ønske om hormonell og/eller kirurgisk behandling. Vårt mandat er å diagnostisere og utrede potensiale for denne behandlingen.
Fant du det du lette etter?