HELSENORGE

FORMI brukermedvirkerbase

Det er i dag krav til brukermedvirkning i forskningen. På grunnlag av dette  har FORMI etablert en «FORMI brukermedvirkerbase» for å kvalitetssikre brukermedvirkningen i forskning på muskelskjeletthelse i fremtiden.

Hva er bruker​​medvirkning i forskning, hvorfor er dette nyttig og hvordan kan det gjøres?

Se vår informasjonsfilm på YouTube for å få et kort, enkel og oversiktlig innblikk på temaet: "Brukermedvirkning i helseforskning, forklart av FORMI".

En tegning av en boble med mange ansikter som er bundet sammen med streker. Teksten sier Brukermedvirkning i helseforskning.

FORMI brukermedvirkerbase består av engasjerte og kursede brukermedvirkere som representerer ulike brukerorganisasjoner. Basen tar oppdrag fra ulike forskningsmiljøer. Brukerrepresentantene deltar inn i forskningsprosjekter, samarbeider  med forskere i alle faser av forskningen og bidrar i populærvitenskapelig formidling. Pilen nedenfor beskriver hvilke deler av forskningsprosessen som er godt egnet for brukermedvirkning.

Beskrivelse av de ulike fasene i et forsningsprosjekt og i hvilke faser brukermedvirkning er godt egnet

Brukermedvirkning i forskning

Men hvorfor brukermedvirkning i forskning?

Formålet med brukermedvirkning i helseforskning er å bedre forskningens kvalitet og relevans. Forsk​​ningsresultater får større betydning og tas raskere i bruk når de oppleves som nyttige for pasienter og pårørende. Brukermedvirkning innebærer en demokratisering av helseforskningen, og kan bidra til at brukerens perspektiv, behov og erfaringer i større grad blir reflektert.

S​​amarbeidsforum

En gang i blant arrangerer FORMI samarbeidsforum for forskere og brukermedvirkere fra basen. Du som forsker kan her få presentere en eller flere faser av ditt forskningsprosjekt for å få innspill fra brukermedvirkere. Dette er en unik mulighet for å få innspill allerede i idefasen og for å formulere et prosjekt. Basen kan også brukes til praktisk hjelp i forhold til spørreskjema og utforming av informasjon til prosjektdeltakere for å nevne noe. Ta kontakt med FORMI via post.formi@ous-hf.no for informasjon om neste forum.

Illustrasjon av FORMI brukermedvirkningsbase

Illustrasjon av FORMI brukermedvirkningsbase

Omtale av FORMI samarbeidsforum kan lastes ned her (PDF).

Medlemmene i FORMI brukermedvirkerbase​​​​

 • Har gjennomført kurs i Brukermedvirkning i forskning på muskelskjeletthelse, samt GCP kurs for brukermedvirkere.
 • Har pasient- eller pårørendeerfaring fra primær- og sekundærhelsetjenesten innenfor muskelskjeletthelse, og har tilhørighet i en brukerorganisasjon.
 • Har et bevisst og bearbeidet forhold til egen helse og egne erfaringer og de er personlig egnet til rollen. 
 • Kan uttale seg på generelt grunnlag om pasientbehov rundt muskelskjeletthelse, ikke kun sin egen diagnose og egne erfaringer.
 • Har ønske om å holde seg faglig oppdatert, interesse for forskning og er opptatt av dokumentasjon av behandlingstilbud mm.
 • Har kapasitet til å delta på møter, lese papirer og gi tilbakemelding innenfor tidsfrister, har tilgang til PC og kan bruke dataverktøy.

Dersom du som pasient eller pårørende kan være interessert i å delta i et slikt arbeid, kan du kontakte FORMI (post.formi@ous-hf.no) for en prat.

Forventninger til forskere/forskningsprosjekter som ønsker å benytte seg av brukermedvirkere i basen

 • Anerkjenne merverdien av brukermedvirkning i forskning. Brukermedvirkning skal føre til økt relevans og bedre kvalitet i forskningen.
 • Inkludere brukermedvirkere i alle faser av prosjektet, og så tidlig som mulig i prosessen.
 • Være bevisst språk og begreper i forskningen slik at forsker og bruker forstår hverandre.
 • Kunne legge til rette som brukermedvirkernes behov (pauser, god stol mm.).
 • Ha midler til å honorere brukermedvirkerens innsats og dekke eventuelle reiseutgifter.

Blogginnlegg som FORMI har skrevet om brukermedvirkning i forskning kan leses her:

E-læringskurs i brukermedvirkning:

Kontakt: post.formi@ous-hf.no

Se her for mer informasjon om brukermedvirkning i OUS

Fant du det du lette etter?