Nevrokirurgisk avdeling

Avdelingen behandler voksne og barn med akutte hjerne-/hjernehinneblødninger, hjernesvulster, medfødte misdannelser i sentralnervesystemet og degenerative sykdommer og skader i spinalkanalen hvor nervevevet er truet.

Les mer om Nevrokirurgisk avdeling

Nevrokirurgisk avdeling

Aktiviteten er lokalisert på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Ullevål sykehus har regionsansvar for nevrotraumatologi. Rikshospitalet har landsfunksjoner i craniofacial kirurgi, epilepsikirurgi, og behandling av cerebrale vaskulære malformasjoner, i tillegg til flerregionale funksjoner for barnenevrokirurgi og Parkinson-kirurgi.

Avdelingens mål er å gi det beste nevrokirurgiske tilbud til våre pasienter, helhetlig omsorg til pasient og pårørende, og å være en god arbeidsplass for alle ansatte. Vi ønsker å bidra til nevrokirurgisk forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.
 

Enheten ledes av Sissel Reinlie.

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for:

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser

Kontakt

Oppmøtested

Skal du til behandling på Rikshospitalet møter du opp på sengeposten oppgang D4 4. etasje C5. Nevrokirurgisk barnepost ligger i samme etasje rett innenfor voksenposten i seksjon C.6

Skal du til behandling på Ullevål møter du til sengeposten i 3. etasje i bygg 7. Gå inn hovedinngang i bygg 4 og følg rød pil og skilting til bygg 7.

For poliklinisk konsultasjon er oppmøte i bygg 6 inngang 6b 1 etasje.

For hotellet henvender du deg i resepsjonen i 1 etasje i bygg 10. 

Telefon
Rikshospitalet 23074340 , Ullevål 22119744
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Alvorlig traumatisk hodeskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alvorlig-traumatisk-hodeskadeAlvorlig traumatisk hodeskadeAHodeskade - alvorlig traumatisk skadeHodeskade - alvorlig traumatisk skadeHodeskade - alvorlig traumatisk skadeHodeskade - alvorlig traumatisk skade
Dyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dyp-hjernestimulering-for-bevegelsesforstyrrelser-operasjonDyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - operasjonDDyp hjernestimulering: Kirurgisk inngrep ved behov for dyp hjernestimuleringDyp hjernestimulering: Kirurgisk inngrep ved behov for dyp hjernestimuleringDyp hjernestimulering: Kirurgisk inngrep ved behov for dyp hjernestimuleringDyp hjernestimulering: Kirurgisk inngrep ved behov for dyp hjernestimulering
Dyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgeneratorhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dyp-hjernestimulering-for-bevegelsesforstyrrelser-skifte-av-pulsgeneratorDyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgeneratorDDyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgenerator (batteri)Dyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgenerator (batteri)Dyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgenerator (batteri)Dyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgenerator (batteri)
Epilepsioperasjon for barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsioperasjon-for-barnEpilepsioperasjon for barnEEpilepsi - operasjon, barnEpilepsi - operasjon, barnEpilepsi - operasjon, barnEpilepsi - operasjon, barn
Epilepsioperasjon for voksnehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsioperasjon-for-voksneEpilepsioperasjon for voksneEEpilepsi - operasjon, voksneEpilepsi - operasjon, voksneEpilepsi - operasjon, voksneEpilepsi - operasjon, voksne
Hjernebiopsi på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjernebiopsi-pa-rikshospitaletHjernebiopsi på RikshospitaletHHjernebiopsiHjernebiopsiHjernebiopsiHjernebiopsi
Hjernebiopsi på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjernebiopsi-pa-ulleval-sykehusHjernebiopsi på Ullevål sykehusHHjernebiopsiHjernebiopsiHjernebiopsiHjernebiopsi
Hjernehinneblødninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjernehinneblodningHjernehinneblødningHHjernehinneblødningHjernehinneblødningHjernehinneblødningHjernehinneblødning
Hjerneinfarkt - avlastende operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjerneinfarkt-avlastende-operasjonHjerneinfarkt - avlastende operasjonHHjerneinfarkt - avlastende operasjonHjerneinfarkt - avlastende operasjonHjerneinfarkt - avlastende operasjonHjerneinfarkt - avlastende operasjon
Hjernekreft på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjernekreft-pa-rikshospitaletHjernekreft på RikshospitaletHVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hjernekreft på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjernekreft-pa-ulleval-sykehusHjernekreft på Ullevål sykehusHVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hydrocefalus (vannhode) hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hydrocefalus-vannhode-hos-barnHydrocefalus (vannhode) hos barnHVannhode (hydrocefalus) hos barnVannhode (hydrocefalus) hos barnVannhode (hydrocefalus) hos barnVannhode (hydrocefalus) hos barn
Hypofyseadenom - operasjon på Rikshospitalet (nevrokirurgi)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofyseadenom-operasjon-pa-rikshospitalet-nevrokirurgiHypofyseadenom - operasjon på Rikshospitalet (nevrokirurgi)HHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjon
Kraniosynostose, operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kraniosynostose-operasjonKraniosynostose, operasjonKVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjonVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjonVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjonVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjon
Kraniosynostose (vekstforstyrrelse i hodeskallen)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kraniosynostose-vekstforstyrrelse-i-hodeskallenKraniosynostose (vekstforstyrrelse i hodeskallen)KVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)Vekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)Vekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)Vekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)
Mikrovaskulær dekompresjon for trigeminusnevralgi og hemifaciale spasmerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mikrovaskuler-dekompresjon-for-trigeminusnevralgi-og-hemifaciale-spasmerMikrovaskulær dekompresjon for trigeminusnevralgi og hemifaciale spasmerMMikrovaskulær dekompresjonMikrovaskulær dekompresjonMikrovaskulær dekompresjonMikrovaskulær dekompresjon
Nakkeprolaps på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nakkeprolaps-pa-rikshospitaletNakkeprolaps på RikshospitaletNNakkeprolapsNakkeprolapsNakkeprolapsNakkeprolaps
Nakkeprolaps på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nakkeprolaps-pa-ulleval-sykehusNakkeprolaps på Ullevål sykehusNNakkeprolapsNakkeprolapsNakkeprolapsNakkeprolaps
Operasjon av blodansamling i hjernen på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/operasjon-av-blodansamling-i-hjernen-pa-rikshospitaletOperasjon av blodansamling i hjernen på RikshospitaletOHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernenHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernenHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernenHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernen
Operasjon av blodansamling i hjernen på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/operasjon-av-blodansamling-i-hjernen-pa-ulleval-sykehusOperasjon av blodansamling i hjernen på Ullevål sykehusOHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernenHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernenHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernenHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernen
Prolaps i ryggen - operasjon på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/prolaps-i-ryggen-operasjon-pa-rikshospitaletProlaps i ryggen - operasjon på RikshospitaletPRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjon
Prolaps i ryggen - operasjon på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/prolaps-i-ryggen-operasjon-pa-ulleval-sykehusProlaps i ryggen - operasjon på Ullevål sykehusPRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjon
Prolaps i ryggen på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/prolaps-i-ryggen-pa-rikshospitaletProlaps i ryggen på RikshospitaletPRyggprolapsRyggprolapsRyggprolapsRyggprolaps
Prolaps i ryggen på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/prolaps-i-ryggen-pa-ulleval-sykehusProlaps i ryggen på Ullevål sykehusPRyggprolapsRyggprolapsRyggprolapsRyggprolaps
Shuntoperasjon ved hydrocefalus (vannhode) på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/shuntoperasjon-ved-hydrocefalus-vannhode-pa-rikshospitaletShuntoperasjon ved hydrocefalus (vannhode) på RikshospitaletSVannhode (Hydrocefalus) - shuntoperasjonVannhode (hydrocefalus) - shuntoperasjonVannhode (Hydrocefalus) - shuntoperasjonVannhode (Hydrocefalus) - shuntoperasjon
Shuntoperasjon ved hydrocefalus (vannhode) på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/shuntoperasjon-ved-hydrocefalus-vannhode-pa-ulleval-sykehusShuntoperasjon ved hydrocefalus (vannhode) på Ullevål sykehusSVannhode (Hydrocefalus) - shuntoperasjonVannhode (hydrocefalus) - shuntoperasjonVannhode (Hydrocefalus) - shuntoperasjonVannhode (Hydrocefalus) - shuntoperasjon
Spinal stenose (forsnevret ryggkanal) på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spinal-stenose-forsnevret-ryggkanal-pa-rikshospitaletSpinal stenose (forsnevret ryggkanal) på RikshospitaletSSpinal stenoseSpinal stenoseSpinal stenoseSpinal stenose
Spinal stenose (forsnevret ryggkanal) på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spinal-stenose-forsnevret-ryggkanal-pa-ulleval-sykehusSpinal stenose (forsnevret ryggkanal) på Ullevål sykehusSSpinal stenoseSpinal stenoseSpinal stenoseSpinal stenose
Transseksualisme, voksnehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/transseksualisme-voksneTransseksualisme, voksneTTransseksualismeTransseksualismeTransseksualismeTransseksualisme
Trykkmåling i hjernen (ICP-måling) på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trykkmaling-i-hjernen-icp-maling-pa-rikshospitaletTrykkmåling i hjernen (ICP-måling) på RikshospitaletTTrykkmåling i hjernen - ICP-målingTrykkmåling i hjernen - ICP-målingTrykkmåling i hjernen - ICP-målingTrykkmåling i hjernen - ICP-måling
Trykkmåling i hjernen (ICP-måling) på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trykkmaling-i-hjernen-icp-maling-pa-ulleval-sykehusTrykkmåling i hjernen (ICP-måling) på Ullevål sykehusTTrykkmåling i hjernen - ICP-målingTrykkmåling i hjernen - ICP-målingTrykkmåling i hjernen - ICP-målingTrykkmåling i hjernen - ICP-måling
Vagusnervestimulator mot epilepsi - batteribyttehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vagusnervestimulator-mot-epilepsi-batteribytteVagusnervestimulator mot epilepsi - batteribytteVEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytte
Vagusnervestimulator mot epilepsi - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vagusnervestimulator-mot-epilepsi-operasjonVagusnervestimulator mot epilepsi - operasjonVEpilepsi - Vagusnervestimularor, operasjonEpilepsi - Vagusnervestimularor, operasjonEpilepsi - Vagusnervestimularor, operasjonEpilepsi - Vagusnervestimularor, operasjon
Wada-testhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/wada-testWada-testWWada-testWada-testWada-testWada-test

Hydrocephaluspoliklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdeling/hydrocephaluspoliklinikkenHydrocephaluspoliklinikken
Nasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (voksne)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdeling/nasjonal-behandlingstjeneste-for-transseksualisme-voksneNasjonal behandlingstjeneste for transseksualisme (voksne)
Seksjon for barnenevrokirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdeling/seksjon-for-barnenevrokirurgiSeksjon for barnenevrokirurgi

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.