HELSENORGE

Nevrokirugisk avdeling - Rikshospitalet

Vår avdeling lokalisert på Rikshospitalet består av poliklinikk, operasjonsavdeling, sengepost og overvåkning.

Vi behandler og gir sykepleie til mennesker med lidelser i hjerne, nakke og rygg. Hoveddelen av våre pasienter kommer til oss som følge av planlagt kirurgi, mens omtrent en tredjedel får øyeblikkelig-hjelp behandling.

Vår avdeling har 18 sengepostplasser, 11 intermediærplasser og 6 overvåkningsplasser. Tilsammen er vi nesten 100 sykepleiere/hjelpepleiere ansatt i avdelingen

 

Fant du det du lette etter?