HELSENORGE

Seksjon for klinisk nevrofysiologi

Seksjon for klinisk nevrofysiologi ved nevrokirurgisk avdeling (KNF NKI) Rikshospitalet utfører monitorering av nervebaner under operasjon (IONM), og registrering av intrakraniell EEG som ledd i epilepsikirurgiutredning.

Fant du det du lette etter?