Nevrokirurgisk avdeling

Avdelingen behandler voksne og barn med akutte hjerne-/hjernehinneblødninger, hjernesvulster, medfødte misdannelser i sentralnervesystemet og degenerative sykdommer og skader i spinalkanalen hvor nervevevet er truet.

Les mer om Nevrokirurgisk avdeling

Nevrokirurgisk avdeling

Aktiviteten er lokalisert på Ullevål sykehus og Rikshospitalet. Ullevål sykehus har regionsansvar for nevrotraumatologi. Rikshospitalet har landsfunksjoner i craniofacial kirurgi, epilepsikirurgi, og behandling av cerebrale vaskulære malformasjoner, i tillegg til flerregionale funksjoner for barnenevrokirurgi og Parkinson-kirurgi.

Avdelingens mål er å gi det beste nevrokirurgiske tilbud til våre pasienter, helhetlig omsorg til pasient og pårørende, og å være en god arbeidsplass for alle ansatte. Vi ønsker å bidra til nevrokirurgisk forskning på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå.
 

Enheten ledes av Frode Kolstad

Nasjonal behandlingstjeneste

Avdelingen har ansvaret for:

Nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk behandling ved kraniofaciale misdannelser

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

Skal du til behandling på Rikshospitalet møter du opp på Nevrokirurgi voksen, sengepost oppgang D4 4. etasje C5. Nevrokirurgisk barnepost ligger i samme etasje rett innenfor voksenposten i seksjon C6.

For poliklinisk konsultasjon henvender du deg i resepsjonen i oppgang D3b 1. etasje.

Skal du til behandling på Ullevål møter du på Nevro-og kjevekirurgisk sengepost i 3. etasje i bygg 7. Inngang 7a.

For poliklinisk konsultasjon er oppmøte i bygg 6 inngang 6b 1 etasje.

For hotellet henvender du deg i resepsjonen i 1 etasje i bygg 10. 

Telefon
Rikshospitalet 23 07 43 40 , Ullevål 22 11 97 44
E-post
Besøksadresser og praktisk informasjon

Alvorlig traumatisk hodeskadehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/alvorlig-traumatisk-hodeskadeAlvorlig traumatisk hodeskadeAHodeskade - alvorlig traumatisk skadeHodeskade - alvorlig traumatisk skadeHodeskade - alvorlig traumatisk skadeHodeskade - alvorlig traumatisk skade
Dyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dyp-hjernestimulering-for-bevegelsesforstyrrelser-operasjonDyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - operasjonDDyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - kirurgisk inngrepDyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - kirurgisk inngrepDyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - kirurgisk inngrepDyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - kirurgisk inngrep
Dyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgeneratorhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/dyp-hjernestimulering-for-bevegelsesforstyrrelser-skifte-av-pulsgeneratorDyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgeneratorDDyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgenerator (batteri)Dyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgenerator (batteri)Dyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgenerator (batteri)Dyp hjernestimulering for bevegelsesforstyrrelser - skifte av pulsgenerator (batteri)
Epilepsioperasjon for barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsioperasjon-for-barnEpilepsioperasjon for barnEEpilepsi - operasjon, barnEpilepsi - operasjon, barnEpilepsi - operasjon, barnEpilepsi - operasjon, barn
Epilepsioperasjon for voksnehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsioperasjon-for-voksneEpilepsioperasjon for voksneEEpilepsi - operasjon, voksneEpilepsi - operasjon, voksneEpilepsi - operasjon, voksneEpilepsi - operasjon, voksne
Hjernebiopsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjernebiopsiHjernebiopsiHHjernebiopsiHjernebiopsiHjernebiopsiHjernebiopsi
Hjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjerneblodning-operasjon-av-blodansamling-i-hjernenHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernenHHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernenHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernenHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernenHjerneblødning - operasjon av blodansamling i hjernen
Hjernehinneblødninghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjernehinneblodningHjernehinneblødningHHjernehinneblødningHjernehinneblødningHjernehinneblødningHjernehinneblødning
Hjerneinfarkt - avlastende operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjerneinfarkt-avlastende-operasjonHjerneinfarkt - avlastende operasjonHHjerneinfarkt - avlastende operasjonHjerneinfarkt - avlastende operasjonHjerneinfarkt - avlastende operasjonHjerneinfarkt - avlastende operasjon
Hjernekrefthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjernekreftHjernekreftHVuoiŋŋašborasdávdaHjernekreftHjernekreftHjernekreft
Hydrocefalus (vannhode) hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hydrocefalus-vannhode-hos-barnHydrocefalus (vannhode) hos barnHVannhode (hydrocefalus) hos barnVannhode (hydrocefalus) hos barnVannhode (hydrocefalus) hos barnVannhode (hydrocefalus) hos barn
Hypofyseadenom - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypofyseadenom-operasjonHypofyseadenom - operasjonHHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjonHypofyseadenom - operasjon
Kjønnsinkongruenshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kjonnsinkongruensKjønnsinkongruensKKjønnsinkongruensKjønnsinkongruensKjønnsinkongruensKjønnsinkongruens
Kraniosynostose, operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kraniosynostose-operasjonKraniosynostose, operasjonKVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjonVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjonVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjonVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose), operasjon
Kraniosynostose (vekstforstyrrelse i hodeskallen)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kraniosynostose-vekstforstyrrelse-i-hodeskallenKraniosynostose (vekstforstyrrelse i hodeskallen)KVekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)Vekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)Vekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)Vekstforstyrrelse i hodeskallen (kraniosynostose)
Mikrovaskulær dekompresjon for trigeminusnevralgi og hemifaciale spasmerhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/mikrovaskuler-dekompresjon-for-trigeminusnevralgi-og-hemifaciale-spasmerMikrovaskulær dekompresjon for trigeminusnevralgi og hemifaciale spasmerMMikrovaskulær dekompresjonMikrovaskulær dekompresjonMikrovaskulær dekompresjonMikrovaskulær dekompresjon
Nakkeprolapshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nakkeprolapsNakkeprolapsNNakkeprolapsNakkeprolapsNakkeprolapsNakkeprolaps
PET-undersøkelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/pet-undersokelsePET-undersøkelsePPETPETPETPET
Prolaps i ryggenhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/prolaps-i-ryggenProlaps i ryggenPRyggprolapsRyggprolapsRyggprolapsRyggprolaps
Prolaps i ryggen - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/prolaps-i-ryggen-operasjonProlaps i ryggen - operasjonPRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjonRyggprolaps - operasjon
Shuntoperasjon ved hydrocefalus (vannhode)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/shuntoperasjon-ved-hydrocefalus-vannhodeShuntoperasjon ved hydrocefalus (vannhode)SVannhode (Hydrocefalus) - shuntoperasjonVannhode (hydrocefalus) - shuntoperasjonVannhode (Hydrocefalus) - shuntoperasjonVannhode (Hydrocefalus) - shuntoperasjon
Spinal stenose (forsnevret ryggkanal)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spinal-stenose-forsnevret-ryggkanalSpinal stenose (forsnevret ryggkanal)SSpinal stenoseSpinal stenoseSpinal stenoseSpinal stenose
Spinalpunksjon hos barnhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spinalpunksjon-hos-barnSpinalpunksjon hos barnSSpinalpunksjon hos barnSpinalpunksjon hos barnSpinalpunksjon hos barnSpinalpunksjon hos barn
Trykkmåling i hjernen (ICP-måling)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/trykkmaling-i-hjernen-icp-malingTrykkmåling i hjernen (ICP-måling)TTrykkmåling i hjernen - ICP-målingTrykkmåling i hjernen - ICP-målingTrykkmåling i hjernen - ICP-målingTrykkmåling i hjernen - ICP-måling
Vagusnervestimulator mot epilepsi - justering/kontroll og batteribyttehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vagusnervestimulator-mot-epilepsi-justeringkontroll-og-batteribytteVagusnervestimulator mot epilepsi - justering/kontroll og batteribytteVEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytteEpilepsi - Vagusnervestimularor, justering og batteribytte
Vagusnervestimulator mot epilepsi - operasjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/vagusnervestimulator-mot-epilepsi-operasjonVagusnervestimulator mot epilepsi - operasjonVEpilepsi - Vagusnervestimularor, operasjonEpilepsi - Vagusnervestimularor, operasjonEpilepsi - Vagusnervestimularor, operasjonEpilepsi - Vagusnervestimularor, operasjon
Wada-testhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/wada-testWada-testWWada-testWada-testWada-testWada-test

Hydrocephaluspoliklinikkenhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdeling/hydrocephaluspoliklinikkenHydrocephaluspoliklinikken
Nasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (voksne)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdeling/nasjonal-behandlingstjeneste-for-kjonnsinkongruens-voksneNasjonal behandlingstjeneste for kjønnsinkongruens (voksne)
Nevrokirugisk avdeling - Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdeling/nevrokirurgisk-avdeling-rikshospitaletNevrokirugisk avdeling - Rikshospitalet
Nevrokirugisk avdeling - Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdeling/nevrokirugisk-avdeling-ullevalNevrokirugisk avdeling - Ullevål
Seksjon for barnenevrokirurgihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrokirurgisk-avdeling/seksjon-for-barnenevrokirurgiSeksjon for barnenevrokirurgi

Fant du det du lette etter?