HELSENORGE

Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS) består av de nevrologiske seksjonene ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Avdelingen har totalt ni seksjoner, som inkluderer sengeposter, dagenheter og poliklinikk for nevrologi ved Rikshospitalet og ved Ullevål, seksjon for akutt hjerneslag ved Ullevål, seksjon for kliniske nevrofysiologiske undersøkelser med laboratorier både ved Rikshospitalet og Ullevål, samt seksjoner for klinisk service (fysioterapi, ergoterapi, sosionomi, klinisk ernæringsfysiologi), sjeldne nevromuskulære tilstander og kontortjenester.
Fant du det du lette etter?