Nevrologisk avdeling

Avdelingen undersøker og behandler pasienter med sykdommer i hjernen, ryggmargen og perifere nerver, samt visse muskelsykdommer.

Les mer om Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling har sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet.

Avdelingen har universitetsfunksjon, med åtte professorater i nevrologi og ett i klinisk nevrofysiologi. Det er stor forskningsaktivitet, spesielt knyttet til bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, hjerneslag/sykdommer i hjernens blodtilførsel, MS og andre betennelsessykdommer i sentralnervesystemet, sykdommer i nakke- og rygg, samt smertefulle sykdommer i perifere nerver. 

Klinisk har avdelingen høy ekspertise på alle disse områdene, men også på de fleste andre områder innenfor spesialiteten nevrologi.

Avdelingen er regionssykehusavdeling for Helse Sør-Øst og har områdefunksjon for pasienter fra Oslo, men mottar pasienter fra hele landet for utredning og behandling av særlig vanskelige tilstander.

I tillegg har avdelingen formelle flerregionale funksjoner, for eksempel innenfor bevegelsesforstyrrelser i form av utredning til og oppfølging etter hjerneoperasjon med stimuleringselektroder for å dempe Parkinsons sykdom, dystoni og skjelving.

Avdelingen har to laboratorier for klinisk nevrofysiologiske undersøkelser og har spesiallaboratorier for utredning av sykdommer i hjernens blodtilførsel og for nevrologiske vannlatingsforstyrrelser.

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) (Tidligere: Kompetansesenteret for medfødte muskelsykdommer)

Enheten skal gi informasjon og veiledning til mennesker med nevromuskulære diagnoser og til fagfolk i primær og spesialisthelsetjenesten. EMAN er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser gjennom NMK-samarbeidet i egen samarbeidsavtale.
 
Vi skal også arbeide for å bedre tilbudet til disse sjeldne diagnosene gjennom forskning, utviklingsarbeid og nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Prioriterte oppgaver:

  • Gi informasjon og veiledning ved personlig kontakt, via telefon, epost og pr brev.
  • Legge ut kvalitetssikret og oppdatert nettsideinformasjon.
  • Å holde kurs om enkeltdiagnoser.
  • Delta i forskning og utviklingsarbeid.
  • Videreutvikle samarbeidet med nevromuskulær medisinsk kompetanse i Norge og internasjonalt.
  • Ha løpende kontakt med Foreningen for muskelsyke som en kvalitetssikring av vårt arbeid.

Avdelingen ledes av professor dr. med. Espen Dietrichs.

Kontakt

Oppmøtested

Ullevål:

Nevrologisk Poliklinikk                                     Kirkeveien 166, Bygg 6, inngang B, 1 etasje ( til venstre) 

KNF Klinisk nevrofysiologisk avd lab(EEG, EMG)     Kirkeveien 166, Bygg 6, inngang B, 4 etasje

Nevrologisk Sengepost                                                 Kirkeveien 166, Bygg 8, 6 etasje

 

Rikshospitalet:

Nevrologisk Poliklinikk                                                 Sognsvannsveien 20, Glassgaten D1b,1.etg

KNF Klinisk nevrofysiologisk avd lab(EEG, EMG)     Sognsvannsveien 20, Glassgaten D1b,1.etg

Nevrologisk Sengepost                                                Sognsvannsveien 20, C4, 4.etg. Bruk oppgang D4

Besøksadresser og praktisk informasjon

Antiepileptisk behandling på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/antiepileptisk-behandling-pa-rikshospitaletAntiepileptisk behandling på RikshospitaletAAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandlingAntiepileptisk behandling
Auditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbanene på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/auditivt-fremkalt-hjernestammerespons-undersokelse-av-horselsbanene-pa-rikshospitaletAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbanene på RikshospitaletAAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbaneneAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbaneneAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbaneneAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbanene
Auditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbanene på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/auditivt-fremkalt-hjernestammerespons-undersokelse-av-horselsbanene-pa-ulleval-sykehusAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbanene på Ullevål sykehusAAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbaneneAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbaneneAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbaneneAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbanene
Blodtrykksbehandling ved hjerneslag på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodtrykksbehandling-ved-hjerneslag-pa-rikshospitaletBlodtrykksbehandling ved hjerneslag på RikshospitaletBBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslag
Blodtrykksbehandling ved hjerneslag på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodtrykksbehandling-ved-hjerneslag-pa-ulleval-sykehusBlodtrykksbehandling ved hjerneslag på Ullevål sykehusBBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslag
EEG på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eeg-pa-rikshospitaletEEG på RikshospitaletEEEGEEGEEGEEG
EEG på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eeg-pa-ulleval-sykehusEEG på Ullevål sykehusEEEGEEGEEGEEG
Hjerneslag, behandling ved nevrologisk avdeling på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjerneslag-behandling-ved-nevrologisk-avdeling-pa-rikshospitaletHjerneslag, behandling ved nevrologisk avdeling på RikshospitaletHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslag
Hjerneslag, behandling ved nevrologisk avdeling på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjerneslag-behandling-ved-nevrologisk-avdeling-pa-ulleval-sykehusHjerneslag, behandling ved nevrologisk avdeling på Ullevål sykehusHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslag
Hypersomnier på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypersomnier-pa-rikshospitaletHypersomnier på RikshospitaletHSøvnsykdommer, HypersomnierSøvnsykdommer, HypersomnierSøvnsykdommer, HypersomnierSøvnsykdommer, Hypersomnier
Hypersomnier på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypersomnier-pa-ulleval-sykehusHypersomnier på Ullevål sykehusHSøvnsykdommer, HypersomnierSøvnsykdommer, HypersomnierSøvnsykdommer, HypersomnierSøvnsykdommer, Hypersomnier
Limb-girdle muskeldystrofihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/limb-girdle-muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofiLLimb-girdle muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofi
Narkolepsi på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/narkolepsi-pa-rikshospitaletNarkolepsi på RikshospitaletNSøvnsykdommer, NarkolepsiSøvnsykdommer, NarkolepsiSøvnsykdommer, NarkolepsiSøvnsykdommer, Narkolepsi
Narkolepsi på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/narkolepsi-pa-ulleval-sykehusNarkolepsi på Ullevål sykehusNSøvnsykdommer, NarkolepsiSøvnsykdommer, NarkolepsiSøvnsykdommer, NarkolepsiSøvnsykdommer, Narkolepsi
Nevrofysiologisk måling, EMG/nevrografi på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nevrofysiologisk-maling-emgnevrografi-pa-rikshospitaletNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografi på RikshospitaletNNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografiNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografiNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografiNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografi
Nevrofysiologisk måling, EMG/nevrografi på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nevrofysiologisk-maling-emgnevrografi-pa-ulleval-sykehusNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografi på Ullevål sykehusNNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografiNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografiNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografiNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografi
Parasomnier på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/parasomnier-pa-ulleval-sykehusParasomnier på Ullevål sykehusPSøvnsykdommer, ParasomnierSøvnsykdommer, ParasomnierSøvnsykdommer, ParasomnierSøvnsykdommer, Parasomnier
Parkinsons sykdom på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/parkinsons-sykdom-pa-rikshospitaletParkinsons sykdom på RikshospitaletPParkinsonParkinsonParkinsonParkinson
Parkinsons sykdom på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/parkinsons-sykdom-pa-ulleval-sykehusParkinsons sykdom på Ullevål sykehusPParkinsonParkinsonParkinsonParkinson
Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/periodiske-beinbevegelser-under-sovn-plms-pa-rikshospitaletPeriodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) på RikshospitaletPSøvnsykdommer, Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Søvnsykdommer, Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Søvnsykdommer, Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Søvnsykdommer, Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)
Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) på Ullevål sykehus https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/periodiske-beinbevegelser-under-sovn-plms-pa-ulleval-sykehus-Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS) på Ullevål sykehus PSøvnsykdommer, Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Søvnsykdommer, Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Søvnsykdommer, Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Søvnsykdommer, Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)
Restless legs på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/restless-legs-pa-rikshospitaletRestless legs på RikshospitaletRSøvnsykdommer, Restless legsSøvnsykdommer, Restless legsSøvnsykdommer, Restless legsSøvnsykdommer, Restless legs
Restless legs på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/restless-legs-pa-ulleval-sykehusRestless legs på Ullevål sykehusRSøvnsykdommer, Restless legsSøvnsykdommer, Restless legsSøvnsykdommer, Restless legsSøvnsykdommer, Restless legs
Søvnundersøkelse med innsovningstest neste daghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sovnundersokelse-med-innsovningstest-neste-dagSøvnundersøkelse med innsovningstest neste dagSSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstest
Søvnundersøkelse (polysomnografi)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sovnundersokelse-polysomnografiSøvnundersøkelse (polysomnografi)SSøvnundersøkelse - PolysomnigrafiSøvnundersøkelse - PolysomnigrafiSøvnundersøkelse - PolysomnigrafiSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi
Termotest på Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/termotest-pa-rikshospitaletTermotest på RikshospitaletTTermotestTermotestTermotestTermotest
Termotest på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/termotest-pa-ulleval-sykehusTermotest på Ullevål sykehusTTermotestTermotestTermotestTermotest

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/enhet-for-medfodte-og-arvelige-nevromuskulere-tilstander-emanEnhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)Enheten utreder barn og voksne med mistanke om medfødte eller arvelige nevromuskulære tilstander og gir informasjon og veiledning til mennesker med disse tilstandene og til deres pårørende samt til helsepersonell.
Seksjon for klinisk nevrofysiologi (NEV)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/seksjon-for-klinisk-nevrofysiologi-nevSeksjon for klinisk nevrofysiologi (NEV)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.