Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS) består av de nevrologiske seksjonene ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Avdelingen har totalt ni seksjoner, som inkluderer sengeposter, dagenheter og poliklinikk for nevrologi ved Rikshospitalet og ved Ullevål, seksjon for akutt hjerneslag ved Ullevål, seksjon for kliniske nevrofysiologiske undersøkelser med laboratorier både ved Rikshospitalet og Ullevål, samt seksjoner for klinisk service (fysioterapi, ergoterapi, sosionomi, klinisk ernæringsfysiologi), sjeldne nevromuskulære tilstander og kontortjenester.
Foto: Shutterstock
Les mer om Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling er en av fem avdelinger i Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus. Nevrologisk avdeling har sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet, og avdelingen er organisert i ni seksjoner. Avdelingen er regionssykehusavdeling for Helse Sør-Øst og har områdefunksjon for pasienter fra Oslo, men vi mottar også pasienter fra hele landet for utredning og behandling av komplekse tilstander.

Nevrologisk seksjon på Ullevål har ansvar for nevrologiske tilstander i Oslo, som håndteres på sengeposten på Ullevål (hovedsakelig akutte innleggelser), samt på poliklinikk og dagenhet. Nevrologisk sengepost og poliklinikk ved Rikshospitalet gjør både akutt og elektive utredninger, og har et spesielt regionalt ansvar for hjerneslag-pasienter som skal vurderes for og behandles med trombektomi, samt utredning til og oppfølging etter hjerne-operasjoner ved bevegelsesforstyrrelser. Slagposten på Ullevål har ansvar for akutt diagnostikk og behandling av alle pasienter i Oslo med mistanke om hjerneslag. Avdelingen har laboratorier for klinisk nevrofysiologiske undersøkelser på Ullevål og Rikshospitalet, og har spesiallaboratorier for utredning av sykdommer i hjernens blodtilførsel og for nevrologiske vannlatingsforstyrrelser. Våre tre sengeposter og seksjon for nevrofysiologi har egne vaktlag med leger i utdanningsstillinger (LIS) i forvakt og overleger i bakvaktslag. Avdelingen har fagteam for både vanlige og sjeldne nevrologiske tilstander.

Avdelingen har også universitetsfunksjon med åtte professorater i nevrologi og ett i klinisk nevrofysiologi ved Institutt for klinisk medisin, Medisinske fakultet, Universitet i Oslo (UiO). Undervisning av medisin- og helsefag-studenter er en viktig del av avdelingens oppgaver.

Avdelingen har stor klinisk ekspertise og forskningsaktivitet spesielt knyttet til bevegelsesforstyrrelser (Parkinson, dystoni, tremor og arvelige degenerative nevrologiske tilstander), epilepsi, hjerneslag/sykdommer i hjernens blodtilførsel, multippel sklerose (MS), sykdommer som rammer muskulatur som myasthenia gravis og amyotrofisk lateral sklerose (ALS), arvelige nevrologiske sykdommer, nevropsykiatri og smertefulle tilstander som rammer nakke, rygg, og perifere nerver, samt hodepine. Les mer om vår forskningsaktivitet på avdelingens nettside på OUS research: https://www.ous-research.no/neurology/

Våre pasienter vil ofte bli spurt om samtykke til deltagelse i det Nevrovitenskapelige registeret og biobank i Nevroklinikken ved OUS, som er et forsknings- og kvalitetsregister for nevrologiske tilstander. I registeret samles klinisk informasjon og eventuelt biologisk materiale fra pasienter. Dette blir brukt til å utvikle bedre kunnskap om forebygging, årsak, diagnostikk og behandling av sykdommer som påvirker hjernen og nervesystemet.

Les mer om Nevrovitenskapelig register og biobank her.

Avdelingsleder: Hanne Flinstad Harbo

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

 

Rikshospitalet:

- Nevrologisk sengepost Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20, C4, 4. etasje - bruk oppgang D4

- Nevrologisk poliklinikk Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20, Glassgaten D1b, 1. etasje

- KNF Klinisk nevrofysiologisk laboratorium Rikshospitalet (EEG, EMG)

Sognsvannsveien 20, Glassgaten D1b, 1. etasje


Ullevål:

- Nevrologisk sengepost Ullevål

Kirkeveien 166, Bygg 8, 6. etasje

- Nevrologisk poliklinikk Ullevål

Kirkeveien 166, Bygg 6, inngang B, 1. etasje (til venstre)

- KNF Klinisk nevrofysiologisk laboratorium Ullevål (EEG, EMG)

Kirkeveien 166, Bygg 6, inngang B, 4. etasje

- Seksjon for hjerneslag (Slagposten) Ullevål

Kirkeveien 166, Bygg 3, 1. etasje

Besøksadresser og praktisk informasjon

ALS, muskelsvinnsykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/als-muskelsvinnsykdomALS, muskelsvinnsykdomAALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdomALS muskelsvinnsykdom
Antiepileptisk behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/antiepileptisk-behandlingAntiepileptisk behandlingAEpilepsi - antiepileptisk behandlingEpilepsi - antiepileptisk behandlingEpilepsi - antiepileptisk behandlingEpilepsi - antiepileptisk behandling
Auditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbanenehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/auditivt-fremkalt-hjernestammerespons-undersokelse-av-horselsbaneneAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbaneneAHørselsbaneundersøkelse - Auditivt fremkalt hjernestammeresponsHørselsbaneundersøkelse - Auditivt fremkalt hjernestammeresponsHørselsbaneundersøkelse - Auditivt fremkalt hjernestammeresponsHørselsbaneundersøkelse - Auditivt fremkalt hjernestammerespons
Blodtrykksbehandling ved hjerneslaghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/blodtrykksbehandling-ved-hjerneslagBlodtrykksbehandling ved hjerneslagBHjerneslag - blodtrykksbehandlingHjerneslag - blodtrykksbehandlingHjerneslag - blodtrykksbehandlingHjerneslag - blodtrykksbehandling
EEGhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eegEEGEEEGEEGEEGEEG
EEG - søvndeprivert undersøkelsehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/eeg-sovndeprivert-undersokelseEEG - søvndeprivert undersøkelseESøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEGSøvndeprivert EEG
EMG (elektromyografi)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/emg-elektromyografiEMG (elektromyografi)ENevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)Nevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)Nevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)Nevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)
Epilepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/epilepsiEpilepsiEEpilepsiEpilepsiEpilepsiEpilepsi
Funksjonsforstyrrelse i det autonome nervesystemet - utredning https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/funksjonsforstyrrelse-i-det-autonome-nervesystemet-utredning-Funksjonsforstyrrelse i det autonome nervesystemet - utredning FFunksjonsforstyrrelse i det autonome nervesystemet - utredningFunksjonsforstyrrelse i det autonome nervesystemet - utredningFunksjonsforstyrrelse i det autonome nervesystemet - utredningFunksjonsforstyrrelse i det autonome nervesystemet - utredning
Hjerneslag, behandlinghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hjerneslag-behandlingHjerneslag, behandlingHHjerneslagHjerneslagHjerneslagHjerneslag
Hudbiopsi med undersøkelse av nervefibrehttps://oslo-universitetssykehus.no/seksjon-behandling/Sider/Hudbiopsi-med-undersøkelse-av-nervefibre.aspxHudbiopsi med undersøkelse av nervefibreHVevsprøve (biopsi) - Hudbiopsi med undersøkelse av nervefibreVevsprøve (biopsi) - Hudbiopsi med undersøkelse av nervefibreVevsprøve (biopsi) - Hudbiopsi med undersøkelse av nervefibreVevsprøve (biopsi) - Hudbiopsi med undersøkelse av nervefibre
Hypersomnierhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/hypersomnierHypersomnierHHypersomnierHypersomnierHypersomnierHypersomnier
Kostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/kostholdsveiledning-av-klinisk-erneringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiologKostholdsveiledning av klinisk ernæringsfysiolog
Limb-girdle muskeldystrofihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/limb-girdle-muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofiLLimb-girdle muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofi
Muskeltest - iskemiskhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/muskeltest-iskemiskMuskeltest - iskemiskMMuskeltest - IskemiskMuskeltest - IskemiskMuskeltest - IskemiskMuskeltest - Iskemisk
Narkolepsihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/narkolepsiNarkolepsiNNarkolepsiNarkolepsiNarkolepsiNarkolepsi
Nevrofysiologisk måling, EMGhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nevrofysiologisk-maling-emgNevrofysiologisk måling, EMGNNevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)Nevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)Nevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)Nevrofysiologisk måling - EMG (elektromyografi)
Nevrofysiologisk måling, EMG/nevrografihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nevrofysiologisk-maling-emgnevrografiNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografiNNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografiNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografiNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografiNevrofysiologisk måling, EMG/nevrografi
Nevrofysiologisk måling, nevrografihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/nevrofysiologisk-maling-nevrografiNevrofysiologisk måling, nevrografiNNevrografiNevrografiNevrografiNevrografi
Parasomnier på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/parasomnier-pa-ulleval-sykehusParasomnier på Ullevål sykehusPParasomnierParasomnierParasomnierParasomnier
Parkinsons sykdomhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/parkinsons-sykdomParkinsons sykdomPParkinsonParkinsonParkinsonParkinson
Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/periodiske-beinbevegelser-under-sovn-plmsPeriodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)PPeriodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)Periodiske beinbevegelser under søvn (PLMS)
Repetitiv nervestimulering og singel fiber EMGhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/repetitiv-nervestimulering-og-singel-fiber-emgRepetitiv nervestimulering og singel fiber EMGRNervestimulering repetitiv og singel fiber EMGNervestimulering repetitiv og singel fiber EMGNervestimulering repetitiv og singel fiber EMGNervestimulering repetitiv og singel fiber EMG
Restless legshttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/restless-legsRestless legsRRestless legsRestless legsRestless legsRestless legs
Somatosensorisk fremkalt respons, undersøkelse av følebanene fra hender eller føtterhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/somatosensorisk-fremkalt-respons-undersokelse-av-folebanene-fra-hender-eller-fotterSomatosensorisk fremkalt respons, undersøkelse av følebanene fra hender eller føtterSSomatosensorisk fremkalt respons, undersøkelse av følebanene fra hender eller føtterSomatosensorisk fremkalt respons, undersøkelse av følebanene fra hender eller føtterSomatosensorisk fremkalt respons, undersøkelse av følebanene fra hender eller føtterSomatosensorisk fremkalt respons, undersøkelse av følebanene fra hender eller føtter
Spinalpunksjonhttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/spinalpunksjonSpinalpunksjonSSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjonSpinalpunksjon
Søvnundersøkelse med innsovningstest neste daghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sovnundersokelse-med-innsovningstest-neste-dagSøvnundersøkelse med innsovningstest neste dagSSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstest
Søvnundersøkelse (polysomnografi)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sovnundersokelse-polysomnografiSøvnundersøkelse (polysomnografi)SSøvnundersøkelse - PolysomnigrafiSøvnundersøkelse - PolysomnigrafiSøvnundersøkelse - PolysomnigrafiSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi
Termotesthttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/termotestTermotestTTermotestTermotestTermotestTermotest
Visuelt fremkalt respons, undersøkelse av synsbanen fra øyethttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/visuelt-fremkalt-respons-undersokelse-av-synsbanen-fra-oyetVisuelt fremkalt respons, undersøkelse av synsbanen fra øyetVVisuelt fremkalt respons, undersøkelse av synsbanen fra øyetVisuelt fremkalt respons, undersøkelse av synsbanen fra øyetVisuelt fremkalt respons, undersøkelse av synsbanen fra øyetVisuelt fremkalt respons, undersøkelse av synsbanen fra øyet

Kontorseksjonen nevrologihttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/kontorseksjon-nevrologiKontorseksjonen nevrologiKontorseksjonen har ansvar for ventelister, koding av behandlinger og kontakter med sykehuset og lederstøtte.
Nevrologi Rikshospitalethttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nevrologi-rikshospitaletNevrologi RikshospitaletNevrologisk seksjon på Rikshospitalet har sengepost for utredning av komplekse nevrologiske tilstander og overvåkningsenhet for kritisk syke nevrologiske pasienter, som hjerneslagpasienter, epilepsipasienter, infeksjons-pasienter og nyopererte pasienter.
Nevrologi Ullevålhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/nevrologi-ullevalNevrologi UllevålNevrologisk sengepost på Ullevål sykehus er lokalisert i bygg 8, i 6. etasje. Våre pasienter kommer fra hele Oslo, og er ofte innlagt akutt til utredning og behandling av alle typer nevrologiske lidelser og sykdommer.
Seksjon for hjerneslaghttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/seksjon-for-hjerneslagSeksjon for hjerneslagSeksjonen har ansvar for mottak, diagnostisering og behandling av pasienter med mistanke om hjerneslag fra hele Oslo.
Seksjon for klinisk nevrofysiologi (KNF)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/seksjon-for-klinisk-nevrofysiologi-nevSeksjon for klinisk nevrofysiologi (KNF)Seksjon for klinisk nevrofysiologi utfører ulike nevrofysiologiske undersøkelser som EEG, fremkalte responsundersøkelser, søvnundersøkelser, funksjonstesting av det autonome nervesystemet, tynnfibertester og nevrografi/elektromyografi.
Seksjon for klinisk service (nevrologi)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/seksjon-for-klinisk-service-nevrologiSeksjon for klinisk service (nevrologi)Seksjon for klinisk service har ansatt fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og kliniske ernræringsfysiologer.
Seksjon for sjeldne nevromuskulære tilstanderhttps://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/seksjon-for-sjeldne-nevromuskulere-tilstanderSeksjon for sjeldne nevromuskulære tilstanderSeksjonen utreder barn og voksne med sjeldne nevromuskulære tilstander.

Fant du det du lette etter?