Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling ved Oslo universitetssykehus (OUS) består av de nevrologiske seksjonene ved Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Avdelingen har totalt ni seksjoner, som inkluderer sengeposter, dagenheter og poliklinikk for nevrologi ved Rikshospitalet og ved Ullevål, seksjon for akutt hjerneslag ved Ullevål, seksjon for kliniske nevrofysiologiske undersøkelser med laboratorier både ved Rikshospitalet og Ullevål, samt seksjoner for klinisk service (fysioterapi, ergoterapi, sosionomi, klinisk ernæringsfysiologi), sjeldne nevromuskulære tilstander og kontortjenester.
Foto: Shutterstock
Les mer om Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling er en av fem avdelinger i Nevroklinikken ved Oslo universitetssykehus. Nevrologisk avdeling har sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet, og avdelingen er organisert i ni seksjoner. Avdelingen er regionssykehusavdeling for Helse Sør-Øst og har områdefunksjon for pasienter fra Oslo, men vi mottar også pasienter fra hele landet for utredning og behandling av komplekse tilstander.

Nevrologisk seksjon på Ullevål har ansvar for nevrologiske tilstander i Oslo, som håndteres på sengeposten på Ullevål (hovedsakelig akutte innleggelser), samt på poliklinikk og dagenhet. Nevrologisk sengepost og poliklinikk ved Rikshospitalet gjør både akutt og elektive utredninger, og har et spesielt regionalt ansvar for hjerneslag-pasienter som skal vurderes for og behandles med trombektomi, samt utredning til og oppfølging etter hjerne-operasjoner ved bevegelsesforstyrrelser. Slagposten på Ullevål har ansvar for akutt diagnostikk og behandling av alle pasienter i Oslo med mistanke om hjerneslag. Avdelingen har laboratorier for klinisk nevrofysiologiske undersøkelser på Ullevål og Rikshospitalet, og har spesiallaboratorier for utredning av sykdommer i hjernens blodtilførsel og for nevrologiske vannlatingsforstyrrelser. Våre tre sengeposter og seksjon for nevrofysiologi har egne vaktlag med leger i utdanningsstillinger (LIS) i forvakt og overleger i bakvaktslag. Avdelingen har fagteam for både vanlige og sjeldne nevrologiske tilstander.

Avdelingen har også universitetsfunksjon med åtte professorater i nevrologi og ett i klinisk nevrofysiologi ved Institutt for klinisk medisin, Medisinske fakultet, Universitet i Oslo (UiO). Undervisning av medisin- og helsefag-studenter er en viktig del av avdelingens oppgaver.

Avdelingen har stor klinisk ekspertise og forskningsaktivitet spesielt knyttet til bevegelsesforstyrrelser (Parkinson, dystoni, tremor og arvelige degenerative nevrologiske tilstander), epilepsi, hjerneslag/sykdommer i hjernens blodtilførsel, multippel sklerose (MS), sykdommer som rammer muskulatur som myasthenia gravis og amyotrofisk lateral sklerose (ALS), arvelige nevrologiske sykdommer, nevropsykiatri og smertefulle tilstander som rammer nakke, rygg, og perifere nerver, samt hodepine. Les mer om vår forskningsaktivitet på avdelingens nettside på OUS research: https://www.ous-research.no/neurology/

Våre pasienter vil ofte bli spurt om samtykke til deltagelse i det Nevrovitenskapelige registeret og biobank i Nevroklinikken ved OUS, som er et forsknings- og kvalitetsregister for nevrologiske tilstander. I registeret samles klinisk informasjon og eventuelt biologisk materiale fra pasienter. Dette blir brukt til å utvikle bedre kunnskap om forebygging, årsak, diagnostikk og behandling av sykdommer som påvirker hjernen og nervesystemet.

Les mer om Nevrovitenskapelig register og biobank her.

Avdelingsleder: Hanne Flinstad Harbo

Kontaktinformasjon

Oppmøtested

 

Rikshospitalet:

- Nevrologisk sengepost Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20, C4, 4. etasje - bruk oppgang D4

- Nevrologisk poliklinikk Rikshospitalet

Sognsvannsveien 20, Glassgaten D1b, 1. etasje

- KNF Klinisk nevrofysiologisk laboratorium Rikshospitalet (EEG, EMG)

Sognsvannsveien 20, Glassgaten D1b, 1. etasje


Ullevål:

- Nevrologisk sengepost Ullevål

Kirkeveien 166, Bygg 8, 6. etasje

- Nevrologisk poliklinikk Ullevål

Kirkeveien 166, Bygg 6, inngang B, 1. etasje (til venstre)

- KNF Klinisk nevrofysiologisk laboratorium Ullevål (EEG, EMG)

Kirkeveien 166, Bygg 6, inngang B, 4. etasje

- Seksjon for hjerneslag (Slagposten) Ullevål

Kirkeveien 166, Bygg 3, 1. etasje

Besøksadresser og praktisk informasjon
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.