Nevrologisk avdeling

Avdelingen undersøker og behandler pasienter med sykdommer i hjernen, ryggmargen og perifere nerver, samt visse muskelsykdommer.

Les mer om Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling

Nevrologisk avdeling har sengeposter, poliklinikk og laboratorier både på Ullevål og Rikshospitalet.

Avdelingen har universitetsfunksjon, med åtte professorater i nevrologi og ett i klinisk nevrofysiologi. Det er stor forskningsaktivitet, spesielt knyttet til bevegelsesforstyrrelser, epilepsi, hjerneslag/sykdommer i hjernens blodtilførsel, MS og andre betennelsessykdommer i sentralnervesystemet, sykdommer i nakke- og rygg, samt smertefulle sykdommer i perifere nerver. 

Klinisk har avdelingen høy ekspertise på alle disse områdene, men også på de fleste andre områder innenfor spesialiteten nevrologi.

Avdelingen er regionssykehusavdeling for Helse Sør-Øst og har områdefunksjon for pasienter fra Oslo, men mottar pasienter fra hele landet for utredning og behandling av særlig vanskelige tilstander.

I tillegg har avdelingen formelle flerregionale funksjoner, for eksempel innenfor bevegelsesforstyrrelser i form av utredning til og oppfølging etter hjerneoperasjon med stimuleringselektroder for å dempe Parkinsons sykdom, dystoni og skjelving.

Avdelingen har to laboratorier for klinisk nevrofysiologiske undersøkelser og har spesiallaboratorier for utredning av sykdommer i hjernens blodtilførsel og for nevrologiske vannlatingsforstyrrelser.

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN) (Tidligere: Kompetansesenteret for medfødte muskelsykdommer)

Enheten skal gi informasjon og veiledning til mennesker med nevromuskulære diagnoser og til fagfolk i primær og spesialisthelsetjenesten. EMAN er tilknyttet Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser gjennom NMK-samarbeidet i egen samarbeidsavtale.
 
Vi skal også arbeide for å bedre tilbudet til disse sjeldne diagnosene gjennom forskning, utviklingsarbeid og nasjonalt og internasjonalt samarbeid.

Prioriterte oppgaver:

  • Gi informasjon og veiledning ved personlig kontakt, via telefon, epost og pr brev.
  • Legge ut kvalitetssikret og oppdatert nettsideinformasjon.
  • Å holde kurs om enkeltdiagnoser.
  • Delta i forskning og utviklingsarbeid.
  • Videreutvikle samarbeidet med nevromuskulær medisinsk kompetanse i Norge og internasjonalt.
  • Ha løpende kontakt med Foreningen for muskelsyke som en kvalitetssikring av vårt arbeid.

Avdelingen ledes av professor dr. med. Espen Dietrichs.

Kontakt

Oppmøtested

Ullevål:

Nevrologisk Poliklinikk                                     Kirkeveien 166, Bygg 6, inngang B, 1 etasje ( til venstre) 

KNF Klinisk nevrofysiologisk avd lab(EEG, EMG)     Kirkeveien 166, Bygg 6, inngang B, 4 etasje

Nevrologisk Sengepost                                                 Kirkeveien 166, Bygg 8, 6 etasje

 

Rikshospitalet:

Nevrologisk Poliklinikk                                                 Sognsvannsveien 20, Glassgaten D1b,1.etg

KNF Klinisk nevrofysiologisk avd lab(EEG, EMG)     Sognsvannsveien 20, Glassgaten D1b,1.etg

Nevrologisk Sengepost                                                Sognsvannsveien 20, C4, 4.etg. Bruk oppgang D4

Besøksadresser og praktisk informasjon

Auditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbanenehttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/auditivt-fremkalt-hjernestammerespons-undersokelse-av-horselsbaneneAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbaneneAAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbaneneAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbaneneAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbaneneAuditivt fremkalt hjernestammerespons, undersøkelse av hørselsbanene[{"Title":"Ullevål sykehus","Department":"Seksjon for klinisk nevrofysiologi (NEV)|95422c9e-555b-49b2-95bd-ef7e17ef8be9","Locations":"Ullevål sykehus - bygg 6|eed79382-fc0b-4dde-ad0a-b8309c73adc8","TitleExtension":" på Ullevål sykehus","LocationQueryString":"?sted=ulleval-sykehus","FNSPOrganizationNumber":"974589095"},{"Title":"Rikshospitalet","Department":"Seksjon for klinisk nevrofysiologi (NEV)|95422c9e-555b-49b2-95bd-ef7e17ef8be9","Locations":"Rikshospitalet|55f5afb0-53c4-4744-bdf0-45f82e632bd8","TitleExtension":" på Rikshospitalet","LocationQueryString":"?sted=rikshospitalet","FNSPOrganizationNumber":"874716782"}]
Limb-girdle muskeldystrofihttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/limb-girdle-muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofiLLimb-girdle muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofiLimb-girdle muskeldystrofiEMPTY
Parasomnier på Ullevål sykehushttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/parasomnier-pa-ulleval-sykehusParasomnier på Ullevål sykehusPSøvnsykdommer, ParasomnierSøvnsykdommer, ParasomnierSøvnsykdommer, ParasomnierSøvnsykdommer, ParasomnierEMPTY
Søvnundersøkelse med innsovningstest neste daghttps://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sovnundersokelse-med-innsovningstest-neste-dagSøvnundersøkelse med innsovningstest neste dagSSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestSøvnundersøkelse - Polysomnigrafi med innsovningstestEMPTY
Søvnundersøkelse (polysomnografi)https://oslo-universitetssykehus.no/behandlinger/sovnundersokelse-polysomnografiSøvnundersøkelse (polysomnografi)SSøvnundersøkelse - PolysomnigrafiSøvnundersøkelse - PolysomnigrafiSøvnundersøkelse - PolysomnigrafiSøvnundersøkelse - PolysomnigrafiEMPTY

Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/enhet-for-medfodte-og-arvelige-nevromuskulere-tilstander-emanEnhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN)Enheten utreder barn og voksne med mistanke om medfødte eller arvelige nevromuskulære tilstander og gir informasjon og veiledning til mennesker med disse tilstandene og til deres pårørende samt til helsepersonell.
Seksjon for klinisk nevrofysiologi (NEV-KNF)https://oslo-universitetssykehus.no/avdelinger/nevroklinikken/nevrologisk-avdeling/seksjon-for-klinisk-nevrofysiologi-nevSeksjon for klinisk nevrofysiologi (NEV-KNF)

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.