HELSENORGE

Fagpersonregister

Oslo Universitetssykehus 

Navn: Gro Nygaard
Faggruppe: Nevrolog
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus
Navn: Per Ola Wold – Olsen
Faggruppe: Fysioterapeut
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Informasjon: Fagveileder for fysioterapi ParkinsonNet
Navn: Hildegunn Karlsen Lie
Faggruppe: spesialfysioterapeut
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Navn: Hanne Ludt Fossmo
Faggruppe: spesialfysioterapeut
Arbeidssted: Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN), Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus og Vikersund Rehabiliteringssenter.
Navn: Gry Cecilie Dalby
Yrke: spesialfysioterapeut / prosjektleder NevroNet
Arbeidssted: Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander (EMAN), Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus.
Navn: Ellaya Vold
Yrke: fysioterapeut
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Navn: Chantal Tallaksen
Yrke: Nevrolog
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Navn: Kenneth Lytts
Yrke: spesialfysioterapeut, MSc
Arbeidssted: nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Navn: Cornelia Ramse
Yrke: fagsykepleier
Arbeidssted: Nevrologisk sengepost, Oslo Universitetssykehus
Navn: Anne Lægreid Thomassen
Yrke: Ergoterapeut
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus
Navn: Bureu Bezgal
Yrke: Lege i spesialisering i nevrologi
Arbeidssted: Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus​​

​​​​

​Bydel Sagene

Navn: Marius Pande
Yrke: fysioterapeut
Arbeidssted: bydel Sagene
Tlf: 90175449
e-post: marius.pande@bsa.oslo.kommune.no
Navn: Anja Ruud Olsen
Yrke: Ergoterapeut
Arbeidssted: bydel Sagene
Tlf: 94003966
e-post: anja-ruud.olsen@bsa.oslo.kommune.no
Navn: Rita Holm
Yrke: Ergoterapeut
Arbeidssted: hjemmebaserte tjenester, bydel Sagene
Tlf: 46847558
e-post: rita.holm@bsa.oslo.kommune.no / postmottak@bsa.oslo.kommune.no
​Navn: Mirjana Lepović
Yrke: sykehjemslege
Arbeidssted: Lilleborg helsehus
Tlf: 23435000
e-post: mirjana.lepovic@sye.oslo.kommune.no

Bydel Østensjø

Oppsalklinikken
Navn: Morten Eriksen – Hagenes
Yrke: privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale
Arbeidssted: Oppsalklinikken 
Tlf: 46430792
e-post: morten@oppsalklinikken.no
Navn: Christine Elvestad Olsen
Yrke: privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale
Arbeidssted: Oppsalklinikken
Tlf: 95038903
e-post: christine@oppsalklinikken.no
Navn: Kjersti H. Espelid
Yrke: privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale
Arbeidssted: Oppsalklinikken
Tlf: 94239010
e-post: kjersti@oppsalklinikken.no
Navn: Daniel Fritzvold
Yrke: privatpraktiserende fysioterapeut med driftsavtale
Arbeidssted: Oppsalklinikken
Tlf: 23891039
e-post: daniel@oppsalklinikken.no

Ortopediteknikk AS
Navn: Johanna Nilsson
Yrke: Ortopediingeniør
Arbeidssted: Ortopediteknikk AS
Tlf: 23035600
Navn: Magnus Greff
Yrke: Ortopediingeniør
Arbeidssted: Ortopediteknikk AS
Tlf: 23035600
e-post: magnus.greff@ortopediteknikk.no

Hjemmetjenesten i bydel Østensjø 
Navn: Lovise Aasen
Yrke: fysioterapeut
Arbeidssted: Bydel Østensjø
Tlf: 23438500
e-post: opplysningstjenesten@bos.oslo.kommune.no
Navn: Nina Elisabeth Bondevik
Yrke: Sykepleier
Arbeidssted: Innsatsteam i bydel Østensjø 
Tlf: 41758599
Navn: Jacob Kalvik Hestad
Yrke: sykepleierkonsulent
Arbeidssted: Hjemmebaserte tjenester, innsatsteam i bydel Østensjø
Tlf: 41758599
e-mail: jacob.kalvik.hegstad@bos.oslo.kommune.no
Navn: Linn Charlott Punnerud Engelstad
Yrke: fysioterapeut
Arbeidssted: Bydel Østensjø
Tlf: 23435800
Navn: Eline Langlo
Yrke: fysioterapeut
Arbeidssted: bydel Østensjø
Tlf: 98905492
e-post: eline.langlo@bos.oslo.kommune.no
Navn: Kristin Staurheim
Yrke: Ergoterapeut
Arbeidssted: hjemmetjenesten, bydel Østensjø
Tlf: 23438500
Navn: Fredrik Bendiksen
Yrke: fysioterapeut
Arbeidssted: hjemmetjenesten, bydel Østensjø
Navn: Siv Veglo
Yrke: fysioterapeut
Arbeidssted: bydel Østensjø
Tlf: 23438500
e-post: siv.veglo@bos.oslo.kommune.no 
Navn: Elise Kristin Rotnes Erichsen
Yrke: Sykepleier
Arbeidssted: Hjemmetjenesten, bydel Østensjø
Tlf: 23438500
​​Navn: Anders Johansen
Yrke: Fysioterapeut
Arbeidssted: hjemmetjenesten, bydel Østensjø
e-post: anders.johansen@bos.oslo.kommune.no
Solfjellshøgda helsehus
Navn: Eirik Stein Mathisen
Yrke: Fysioterapeut
Arbeidssted: Solfjellshøgda helsehus
e-post: eirikstein.mathisen@sye.oslo.kommune.no

Bryn Bolig
Navn: Stine Marie Tenmann
Yrke: Sykepleier
Arbeidssted: Bryn bolig


Fant du det du lette etter?