HELSENORGE

Kontorseksjonen nevrologi

Kontorseksjonen nevrologi har ansatte fordelt jevnt mellom Rikshospitalet og Ullevål sykehus. I seksjonen for kontor jobber konsulenter med ansvar for ventelister, koding av behandlinger og kontakter med sykehuset og lederstøtte. Resterende ansatte er helsesekretærer som jobber på sengeposter, poliklinikker, laboratorier, inntakskontor og henvisningsmottak.

Fant du det du lette etter?