HELSENORGE

Nevrologi Rikshospitalet

Nevrologisk seksjon på Rikshospitalet har sengepost for utredning av komplekse nevrologiske tilstander og overvåkningsenhet for kritisk syke nevrologiske pasienter, som hjerneslagpasienter, epilepsipasienter, infeksjons-pasienter og nyopererte pasienter. Seksjonen har et spesielt ansvar for avansert behandling og utredning av pasienter med bevegelsesforstyrrelse, samt for hjerneslag-pasienter som skal ha trombektomi («blodpropp-uthenting») etter henvisning fra sykehus i hele Helse Sør-Øst.

Fant du det du lette etter?