HELSENORGE

Seksjon for klinisk nevrofysiologi (KNF)

Seksjon for klinisk nevrofysiologi utfører ulike nevrofysiologiske undersøkelser som EEG, fremkalte responsundersøkelser, søvnundersøkelser, funksjonstesting av det autonome nervesystemet, tynnfibertester og nevrografi/elektromyografi.

Fant du det du lette etter?