HELSENORGE

Cannabidiol (Epidyolex) er godkjent

Etter en langvarig prosess er nå cannabidiolpreparatet Epidyolex godkjent for forskriving på H-resept i Norge fra 15.02.22. Det er to godkjente indikasjoner: Dravet syndrom og Lennox Gastaut syndrom. Les oppdateringen fra Farmakologi-teamet på SSE.

Illustrasjonsfoto av barn
Dravet syndrom og Lennox Gastaut syndrom er de to godkjente indikasjonene for bruk av cannabidiol (Epidyolex). Foto: Shutterstock

​Farmakologi-teamet og legene ved SSE får mange henvendelser om behandling med cannabidiol ved epilepsibehandling. Her kommer en oppdatering:

Etter en langvarig regulatorisk prosess er nå cannabidiol-preparatet Epidyolex godkjent for forskrivning på H-resept i Norge fra 15/2-22. Det er to godkjente indikasjoner: Dravet syndrom og Lennox Gastaut syndrom. Legemiddelet (Epidyolex) inneholder ren cannabidiol-olje, 100 mg/ml, 100 ml flaske. Preparatet vil være tilgjengelig fra apotek i Norge fra ca. 01.03.22.

Godkjenningsprosessen

Det har vært en lang metodevurdering de siste tre årene om Epidyolex skulle godkjennes for forskrivning og finansiering i spesialisthelsetjenesten fra helseforetakene. Direktørene i helseforetakene utgjør Beslutningsforum som avgjør slike prosesser. På møtet 17.01.22 ble det besluttet at helseforetakene vil finansiere legemiddelet via H-resept. Forskrivningen må følge oppgitte start- og stopp-kriterier gitt av Beslutningsforum, se nettreferanse under. Merk også at preparatet er klassifisert som A-preparat.

Godkjent for Dravet syndrom og Lennox Gastaut syndrom

Vi presiserer at de eneste aktuelle godkjente indikasjonene for bruk av preparatet i Norge nå vil være Dravet syndrom og Lennox Gastaut syndrom per i dag. En tilsvarende prosess om godkjenning ved alvorlig epilepsi ved tuberøs sklerose er i gang, og det er ikke kjent når den avsluttes. For disse indikasjonene er det gjennomført randomiserte, placebo-kontrollerte studier, og man har evidens for effekt og sikkerhet ved bruk av Epidyolex.

Slik evidens foreligger ikke for andre ikke-godkjente preparater. Det er derfor ingen andre cannabidiol-holdige preparater enn det godkjente legemiddelet (Epidyolex) som vil vurderes i behandling av epilepsi.

Relevant utdypende informasjon

Informasjonsark til pasienter og helsepersonell

Informasjon om preparatene blir etter hvert lagt ut på nettsiden:

oslo-universitetssykehus.no/epilepsimedisiner 

Fant du det du lette etter?