Epilepsimedisiner - antiepileptika

Pasientinformasjon om de enkelte epilepsimedisiner, eller antiepileptika. AED er den mye brukte engelske forkortelsen for Anti Epileptic Drugs.

Informasjonen står i alfabetisk rekkefølge.

Informasjon om anfallskuperende behandling: Diazepam (Stesolid) og Midazolam (Buccolam og Epistatus) finner du nederst på siden.

Buccolam
 

Lenkene på denne siden går til eHåndboken - det elektroniske håndbokssystemet til Oslo universitetssykehus. Vær oppmerksom på at eHåndboken er et annet nettsted enn internettsidene på oslo-universitetssykehus.no. Søker du informasjon om våre undersøkelser, behandling osv, gå ut av eHåndboken og returner til oslo-universitetssykehus.no

Epilepsimedisiner

Acetazolamid AZM (Diamox) Diazepam DZP (Stesolid) Eslikarbazepinacetat ESL (Zebinix)Etosuksimid ESM (Petnidan, Zarontin, Zarondan) 
Felbamat FBM (Taloxa)Fenobarbital PB (Fenemal)

Fenytoin PHT (Epinat)Gabapentin GBP (Neurontin) Karbamazepin CBZ (Tegretol, Trimonil)Klobazam CLB (Frisium) Klonazepam CZP (Rivotril) Lakosamid LCM (Vimpat) Lamotrigin LTG (Lamictal) Lamotrigine LTG (Lamictal) Engelsk versjonLevetiracetam LEV (Keppra) Lorazepam LZP (Temesta) Melatonin (Circadin) Midazolam MDZ (Buccolam og Epistatus)Natriumvalproat VPA (Orfiril) Nitrazepam NZP (Apodorm) Okskarbazepin OXC (Trileptal) Perampanel PER (Fycompa)Pregabalin PGB (Lyrica)Retigabin RET (Trobalt)Rufinamid RUF (Inovelon)  Stiripentol (Diacomit) Sultiam STM (Ospolot) Topiramat TPM (Topimax) Vigabatrin VGB (Sabrilex) Zonisamid ZNS (Zonegran)

Anfallskuperende behandling​

- Informasjon om Diazepam (Stesolid) og Midazolam (Buccolam og Epistatus)​

Diazepam ​- Stesolid

Behandlingsskjema for bruk av Stesolid rektalvæske Behandlingsskjema for bruk av Stesolid prefillBruk av Stesolid prefillDiazepam DZP (Stesolid)

English versions:

Administration of Stesolid prefillTreatment schedule Stesolid prefill

  
Midazolam​ - Epistatus og Buccolam

Behandlingsskjema for bruk av EpistatusBruk av EpistatusBehandlingsskjema for bruk av BuccolamBruk av BuccolamSe filmen: Anfallsstoppende medisin ved epileptiske anfall - Buccolam®Midazolam MDZ (Buccolam og Epistatus)

English versions:

Administration of Buccolam

Treatment schedule Buccolam 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.