HELSENORGE

Epilepsimedisiner (anfallsforebyggende legemidler)

Informasjon om de enkelte anfallsforebyggende epilepsimedisiner, også kalt antiepileptika. Informasjonene skal tilpasses bedre til pasienter og pårørende og til helsepersonell. Siden er derfor under omlegging.

Illustrasjonsfoto av medisiner
Illustrasjonsfoto: Shutterstock

Kontakt

Har du spørsmål om anfallsforebyggende legemidler, bruk, bivirkninger, interaksjoner, legemiddelanalyser og terapeutisk legemiddelmonitorering (TDM)?


Lenkene på denne siden går til eHåndboken, det elektroniske håndboks-systemet til Oslo universitetssykehus. Vær oppmerksom på at eHåndboken er et annet nettsted enn oslo-universitetssykehus.no. Søker du informasjon om våre undersøkelser, behandling osv., gå ut av eHåndboken og tilbake til oslo-universitetssykehus.no.

Bruk av epilepsimedisiner

Generell informasjon om bruk av epilepsimedisinerE-l​æringskurs om epilepsimedisinerE-learning course: Antiepileptic Drugs

Informasjon om epilpsimedisiner til pasienter og pårørende​

Informasjon om de enkelte epilepsimedisiner, spesielt tilpasset til pasienter og pårørende. 

Cannabidiol – Informasjon til pasienter og pårørende med anbefaling om kost​Cenobamat  - Informasjon til pasienter og pårørende​Felbamat - Informasjon til pasienter og pårørende​

Informasjon om epilepsimedisiner til helsepersonell

​Informasjon om de enkelte epilepsimedisiner, spesielt tilpasset til helsepersonell:​

Cannabidiol – Informasjon til helsepersonell med ​​anbefaling om kost​

Cenobamat - Informasjon til helsepersonellFelbamat - Informasjon til helsepersonell

Samlet informasjon

Det pågår nå et arbeid med å forbedre informasjonen. Pasienter, pårørende og helsepersonell skal få spesielt tilpasset informasjon, som etter hvert legges i boksene over.

Les mer om epilepsimedisinene

Acetazolamid AZM (Diamox)Brivaracetam (Briviact)Diazepam DZP (Stesolid) Eslikarbazepin ESL (Zebinix)

Etosuksimid ESM (Petnidan, Zarontin, Zarondan)EverolimusFelbamat FBM (Taloxa)Informasjon om Felbamat finnes nå i en versjon tilpasset til pasienter og pårørende og en versjon til helsepersonell. Vennligst se ovenfor.

Fenobarbital PB (Fenemal)Fenytoin PHT (Epinat)Gabapentin GBP (Neurontin)Karbamazepin CBZ (Tegretol, Trimonil)Klobazam CLB (Frisium)Klonazepam CZP (Rivotril)Lakosamid LCM (Vimpat)Lamotrigin LTG (Lamictal)Levetiracetam LEV (Keppra)

Lorazepam LZP (Temesta) Går ut.

Midazolam MDZNitrazepam NZP (Apodorm)Okskarbazepin OXC (Trileptal)Perampanel PER (Fycompa)Pregabalin PGB (Lyrica)

Retigabin RET (Trobalt) Går ut da den er trukket fra markedet.

Rufinamid RUF (Inovelon)

Stiripentol (Diacomit)Sultiam STM (Ospolot)Topiramat TPM (Topimax)Valproat VPA (Orfiril)Vigabatrin VGB (Sabrilex)Zonisamid ZNS (Zonegran)

Anfallsstoppende behan​​​dling​

Informasjon om Diazepam (Stesolid) og Midazolam (Buccolam og Epistatus)​.

Diazepam ​– Stesolid​

Behandlingsskjema for bruk av Stesolid rektalvæske Behandlingsskjema for bruk av Stesolid prefill

Bruk av Stesolid prefill: noe omarbeidet informasjon vil bli publisert.

Diazepam DZP (Stesolid)

English versions

Administration of Stesolid prefill: noe omarbeidet informasjon vil bli publisert.

Treatment schedule Stesolid prefill: noe omarbeidet informasjon vil bli publisert.

Midazolam​ – Epistatus og Buccolam​

Behandlingsskjema for bruk av Epistatus

Bruk av Epistatus: noe omarbeidet informasjon vil bli publisert.

Behandlingsskjema for bruk av Buccolam

Bruk av Buccolam: noe omarbeidet informasjon vil bli publisert.

Se filmen: Anfallsstoppende medisin ved epileptiske anfall - Buccolam®Midazolam MDZ

English versions

Administration of Buccolam: noe omarbeidet informasjon vil bli publisert

Treatment schedule Buccolam: noe omarbeidet informasjon vil bli publisert

Annen tilleggsbehan​​dling

Melatonin (Circadin)
Fant du det du lette etter?