HELSENORGE

Kirurgi-teamet ved SSE

Kirurgi-teamet er en bredt sammensatt gruppe medisinske spesialister på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet. Gruppen har ansvar for utredningen av pasienter som kan være aktuelle for epilepsikirurgi, for oppfølgingen i forbindelse med operasjon og faste kontroller etter operasjonen. 

Illustrasjonsbilde av epilepsi
Målet med epilepsikirurgiutredningen er å finne området i hjernen der anfallene starter. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

Bilde fra kortfilmen

Se to korte informasjonsfilmer på YouTube om utredning og behandling av epilepsi.

Hvordan utredes epilepsi?Hvordan behandles epilepsi?

Utredning for epilepsikirurgi

Epilepsikirurgi er en operasjon i hjernen. Det finnes flere forskjellige typer inngrep. Hvilken type operasjon som kan være aktuell varierer med epilepsitype og andre forhold. Personer som kan være aktuelle for operasjon gjennomgår en omfattende utredning. 

Målet med epilepsikirurgiutredningen er å finne området i hjernen der anfallene starter. Man vil forsikre seg om at dette området kan fjernes uten at det skader viktige funksjoner som syn, bevegelse, språk eller hukommelse.

Hva er kirurgi-teamet ved SSE?

SSE har nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi i samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, ved Oslo universitetssykehus.

Informasjon anbefalt av kirurgi-teamet 

Les mer om utredning for epilepsioperasjonLes om utredning for epilepsikirurgi i Kunnskapsbasert retningslinje for epilepsiHenvisning

Nasjonal behandlingstjeneste for kompleks epilepsi med behov for høyspesialisert behandlingNasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi

Aktuelle nyhetssaker

Intervju med Overlege Kristin Alfstad og ergoterapeut Helene Myklebust Letén, fra Epilepsinytt nr. 1, 2021og gjengitt med tillatelse fra Epilepsiforbundet: 

Operasjon - suverent god behandling for noen.

Det er ikke alle som utredes som kan opereres:

Les Sondres historie. Sondres farlige hode – NRK 300520
Fant du det du lette etter?