HELSENORGE

Kirurgi-teamet ved SSE

Kirurgi-teamet er en bredt sammensatt gruppe medisinske spesialister på Spesialsykehuset for epilepsi (SSE) og Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet. Gruppen har ansvar for utredningen av pasienter som kan være aktuelle for epilepsikirurgi, for oppfølgingen i forbindelse med operasjon og faste kontroller etter operasjonen. 

Illustrasjonsbilde av epilepsi
Målet med epilepsikirurgiutredningen er å finne området i hjernen der anfallene starter. Illustrasjonsfoto: Shutterstock.

​Se to korte informasjonsfilmer på YouTube om utredning og behandling av epilepsi.

Utredning for epile​​​​​psikirurgi

Epilepsikirurgi er en operasjon i hjernen. Det finnes flere forskjellige typer inngrep. Hvilken type operasjon som kan være aktuell varierer med epilepsitype og andre forhold. Personer som kan være aktuelle for operasjon gjennomgår en omfattende utredning. 

Målet med epilepsikirurgiutredningen er å finne området i hjernen der anfallene starter. Man vil forsikre seg om at dette området kan fjernes uten at det skader viktige funksjoner som syn, bevegelse, språk eller hukommelse.

Hva er kirur​​gi-teamet ved SSE?

SSE har nasjonal behandlingstjeneste for kirurgisk epilepsi i samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling, Rikshospitalet, ved Oslo universitetssykehus.

Informasjon anbefalt av kirurgi​​​-teamet 

Aktuelle nyhetssaker

Artikkel om kirurgiutredning med SEEG-elektroder, gjengitt med tillatelse fra Epilepsiforbundet. 

Intervju med Overlege Kristin Alfstad og ergoterapeut Helene Myklebust Letén, fra Epilepsinytt nr. 1, 2021og gjengitt med tillatelse fra Epilepsiforbundet: 

Det er ikke alle som utredes som kan opereres:

Les Sondres historie. Sondres farlige hode (nrk.no)

Fant du det du lette etter?