Kurs og undervisning om epilepsi

Lær mer om epilepsi

Kurs og undervisning for deg med epilepsi og dine pårørende. E-læringskurs, videokonferanser, undervisningsfilm og undervisningsmateriell om epilepsi. Vi har også egne fagkurs for helsepersonell. Alt er kvalitetssikret av Spesialsykehuset for epilepsi.

Epilepsi og mestring. Illustrasjonsbilde
Videokonferanse - illustrasjonsfoto: Oslo universitetssykehus

Kontakt oss

E-post: undervisningAKE@ous-hf.no
Telefon: 67 50 14 77

Undervisningsleder Ellen Kjendbakke
Bildet: Undervisningsleder Ellen Sundland Kjendbakke. Foto: Oslo universitetssykehus.

 

E-læringskurs om epilepsi

Se alle e-læringskurs om epilepsi

E-læringskurs - illustrasjonsbilde

Spesialsykehuset for epilepsi har e-læringskurs for pasienter, pårørende og helsepersonell

Filmer om epilepsi

Undervisningsfilm om anfall

Helsepersonell, lærere og barnehagepersonell kan bruke filmene i undervisning og veiledning. De kan også være nyttig for deg som har epilepsi eller er pårørende til noen med epilepsi.

Se undervisningsfilm her

Kurspakke om epilepsi for helsepersonell

 Spesialsykehuset for epilepsi tilbyr en kurspakke for helsepersonell, skoleetaten og andre som arbeider med personer med epilepsi. Pakken består av et e-læringskurs om epilepsi og undervisning via videokonferanse.

E-læring og videokonferanse

Vi anbefaler at dere først gjennomfører e-læringskurset i epilepsi. Deretter får dere undervisning fra en erfaren epilepsisykepleier/vernepleier ved SSE. Vi bruker videokonferanse i undervisningen, som varer to til tre timer.

Tema

Anfallstyper, anfallshåndtering, medikamenter, forebygging og tilstander som kan ligne på epilepsi er naturlige temaer. Under videokonferansen snakker dere direkte med vår fagperson og kan ta opp temaer dere er spesielt interessert i.

Økt kunnskap og trygghet

Med kurspakken ønsker vi å øke kunnskapen om epilepsi, og hvordan epilepsi kan virke inn på en persons hverdag. Et annet mål er å gjøre dere trygg på hva dere skal gjøre når en person får anfall.

Kvalitet

E-læringskurset i epilepsi er kvalitetssikret av Norsk Epilepsiforbund og fagpersoner fra SSE. Vi viser dere kvalitetssikrede undervisningspresentasjoner fra SSE, hvordan dere kan bruke disse videre når dere skal undervise andre, samt hvor dere finner kvalitetssikrede filmer om epilepsi på internett.

Kursinnhold

  1. To lisenser på e-læringskurset: Generelt om epilepsi
  2. Undervisning fra en fagperson ved SSE via videokonferanse. 

Ved behov kan vår fagperson reise ut til deres arbeidssted for å undervise.

Evaluering

Etter gjennomført kurs ber vi om en evaluering, så vi kan forbedre tilbudet. Dere svarer da anonymt på en kort internettbasert spørreundersøkelse.

Pris

  • Kurset med videokonferanse: kr 2000,-

Påmelding
Ta kontakt med oss på mail: undervisningAKE@ous-hf.no

Videokonferanseutstyr på NAV-kontor
Alle NAV-kontor skal ha rom med videokonferanseutstyr tilgjengelig for boliger, skoler og lokale instanser. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor ved behov.

SSE arrangerer årlig disse kursene

  • Epilepsi og autisme for helsepersonell (mars).
  • Epilepsi og utviklingshemming for helsepersonell (september)
  • Når det ikke er epilepsi, hva er det da? Om psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)  for helsepersonell (mai)
  • Lærings- og mestringskurs med ulike tema for pasient og pårørende

Kursene ligger som arrangementer, nederst på hovedsiden til Spesialsykehuset for epilepsi.

Spesialsykehuset for epilepsi

Læring- og mestring (LMS)

Spesialsykehuset for epilepsi arrangerer ulike lærings- og mestringstilbud.


Videokonferanser

Undervisningsenheten arrangerer videokonferanser om epilepsi som kan tilpasses ulike målgrupper etter behov. Kursene arrangeres i samarbeid med lokale instanser over hele landet og er på inntil 3 timer. Pris kr 2000,-.

Vi stiller med en erfaren foreleser fra Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.

Alle NAV-kontorer skal ha rom med videokonferanseutstyr tilgjengelig for boliger, skoler og lokale instanser. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor ved behov.

Undervisningspresentasjoner om epilepsi

Skal du fortelle noen om epilepsi? Vi har laget presentasjoner om aktuelle temaer om epilepsi. Helsepersonell, lærere og barnehagepersonell kan bruke presentasjonene i undervisning og veiledning. De kan også være nyttig for deg som har epilepsi eller er pårørende til noen med epilepsi. 

Gå til undervisningspresentasjoner om epilepsi

Kunnskapsbasert retningslinje på PC og App

Du kan laste opp retningslinjen som gratis-app via App Store/Play Store. For innlogging velg «MyMedicalBooks» (MMB). Velg deretter «Administrer bøker» og «Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi».

Retningslinjen ligger også på www.epilepsibehandling.no

Presentasjoner (pdf) fra kurset Epilepsi, utviklingshemming og autisme 5. og 6. mars:

Erik Sætre: Behandling hos voksne pasienterEllen S. Risvoll: FarmakokinetikkHilde N. Karterud: PNESIne Cockerell: Sjeldne diagnoserIris Salicat: Case autismeKari Aaberg: Epilepsi, forekomst og diagnostiseringKlinisk ernæringsfysiolog: Ketogene dietterNann Hauge: Om SSE og Regional kompetansetjenesteSiri Natvig: Anfallsstoppende behandlingT.H. Olsen: Pedagogiske utfordringer og tilrettelegging i skolenT.H. Sørensen: Skadeforebyggende tiltakTrine Lise Bakken: HverdagsvanskerVibeke Snarset: Anfallsobservasjon - praktiske rådYlva Østby: Nevrokognitiv fungeringC. Lund: Epilepsi og syndromer

K. Dahl: Fysisk aktivitet
Vil du motta nyhetsbrev eller følge oss på Facebook?

Vi ønsker å nå landets fag- og helsepersonell, pasienter og pårørende med aktuelt stoff om vårt nasjonale behandlingstilbud, forskning, fagutvikling, undervisning og kurs . Meld deg på vårt nyhetsbrev og følg oss på Facebook.

Motta vårt nyhetsbrev

SSE sender ut 6 til 10 ganger i året.

Meld deg på nyhetsbrev fra SSE

SSE på Facebook

SSE har egen informasjonsside på Facebook. 

Følg SSE på Facebook


Kurs og arrangementer for helsepersonell og fagfolk

Kurs og arrangementer for pasienter og pårørende

Fant du det du lette etter?