Kurs og undervisning om epilepsi

Lær mer om epilepsi

Spesialsykehuset for epilepsi har kurs og undervisning, e-læringskurs, videokonferanser, undervisningsfilm og undervisningsmateriell om epilepsi. Kursene er laget for deg med epilepsi og dine pårørende. Vi har også fagkurs for helsepersonell. Tilbudet er kvalitetssikret.

Epilepsi og mestring. IllustrasjonsbildeKontakt oss

E-post: undervisningAKE@ous-hf.no
Telefon: 67 50 14 77

 

Undervisningsleder Ellen Kjendbakke
Bildet: Undervisningsleder Ellen Sundland Kjendbakke. Foto: Oslo universitetssykehus.

 

 

Kurspakke om epilepsi for helsepersonell

 Spesialsykehuset for epilepsi tilbyr en kurspakke for helsepersonell, skoleetaten og andre som arbeider med personer med epilepsi. Pakken består av et e-læringskurs om epilepsi og undervisning via videokonferanse.

E-læring og videokonferanse

Vi anbefaler at dere først gjennomfører e-læringskurset i epilepsi. Deretter får dere undervisning fra en erfaren epilepsisykepleier/vernepleier ved SSE. Vi bruker videokonferanse i undervisningen, som varer to til tre timer.

Tema

Anfallstyper, anfallshåndtering, medikamenter, forebygging og tilstander som kan ligne på epilepsi er naturlige temaer. Under videokonferansen snakker dere direkte med vår fagperson og kan ta opp temaer dere er spesielt interessert i.

Økt kunnskap og trygghet

Med kurspakken ønsker vi å øke kunnskapen om epilepsi, og hvordan epilepsi kan virke inn på en persons hverdag. Et annet mål er å gjøre dere trygg på hva dere skal gjøre når en person får anfall.

Kvalitet

E-læringskurset i epilepsi er kvalitetssikret av Norsk Epilepsiforbund og fagpersoner fra SSE. Vi viser dere kvalitetssikrede undervisningspresentasjoner fra SSE, hvordan dere kan bruke disse videre når dere skal undervise andre, samt hvor dere finner kvalitetssikrede filmer om epilepsi på internett.

Kursinnhold

  1. To lisenser på e-læringskurset: Generelt om epilepsi
  2. Undervisning fra en fagperson ved SSE via videokonferanse. 

Ved behov kan vår fagperson reise ut til deres arbeidssted for å undervise.

Evaluering

Etter gjennomført kurs ber vi om en evaluering, så vi kan forbedre tilbudet. Dere svarer da anonymt på en kort internettbasert spørreundersøkelse.

Pris

  • Kurset med videokonferanse: kr 2000,-

Påmelding
Ta kontakt med oss på mail: undervisningAKE@ous-hf.no

Videokonferanseutstyr på NAV-kontor
Alle NAV-kontor skal ha rom med videokonferanseutstyr tilgjengelig for boliger, skoler og lokale instanser. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor ved behov.

E-læring om epilepsi tilpasset helsepersonell

Spesialsykehuset for epilepsi har sammen med Ambio Helse har laget to aktuelle e-læringkurs for helsepersonell.  Kurset er tilpasset personell som jobber i omsorgsboliger med fordypning i epilepsi og psykisk utviklingshemming.

Mer på helsekursportalen.no

E-læring om epilepsi og mestring - for personer med epilepsi og pårørende

Spesialsykehuset for epilepsi fått innspill fra personer med epilepsi og pårørende for å lage det nye e-læringskurset om epilepsi og mestring.
Kurset er også aktuell for ansatte som jobber for og med personer med epilepsi. Kurset kan også brukes som folkeopplysning.
E-læring om epilepsi og mestring

SSE arrangerer årlig disse kursene

  • Epilepsi og autisme for helsepersonell (mars).
  • Epilepsi og utviklingshemming for helsepersonell (september)
  • Når det ikke er epilepsi, hva er det da? Om psykogene, ikke-epileptiske anfall (PNES)  for helsepersonell (mai)
  • Lærings- og mestringskurs med ulike tema for pasient og pårørende

Kursene ligger som arrangementer, nederst på hovedsiden til Spesialsykehuset for epilepsi.

Spesialsykehuset for epilepsi

Læring- og mestring (LMS)

Spesialsykehuset for epilepsi arrangerer ulike lærings- og mestringstilbud.


Videokonferanser

Undervisningsenheten arrangerer videokonferanser om epilepsi som kan tilpasses ulike målgrupper etter behov. Kursene arrangeres i samarbeid med lokale instanser over hele landet og er på inntil 3 timer. Pris kr 2000,-.

Vi stiller med en erfaren foreleser fra Spesialsykehuset for epilepsi, SSE.

Alle NAV-kontorer skal ha rom med videokonferanseutstyr tilgjengelig for boliger, skoler og lokale instanser. Ta kontakt med ditt lokale NAV-kontor ved behov.

Undervisningsfilm om anfall

Helsepersonell, lærere og barnehagepersonell kan bruke filmene i undervisning og veiledning. De kan også være nyttig for deg som har epilepsi eller er pårørende til noen med epilepsi.

Gå til undervisningsfilm om anfall

Undervisningspresentasjoner om epilepsi

Skal du undervise eller fortelle noen om epilepsi? Vi har laget presentasjoner om 10 ulike temaer. Helsepersonell, lærere og barnehagepersonell kan bruke dem i undervisning og veiledning. De kan også være nyttig for deg som har epilepsi eller er pårørende til noen med epilepsi. 

Gå til undervisningspresentasjoner om epilepsi

Kunnskapsbasert retningslinje på PC og App

Du kan laste opp retningslinjen som gratis-app via App Store/Play Store. For innlogging velg «MyMedicalBooks» (MMB). Velg deretter «Administrer bøker» og «Kunnskapsbasert retningslinje om epilepsi».

Retningslinjen ligger også på www.epilepsibehandling.no