HELSENORGE

Se alle e-læringskurs om epilepsi

SSE har laget en rekke e-læringskurs om epilepsi som er gratis og åpne for alle. Enten du er nysgjerrig på faget, kjenner noen med epilepsi, eller har det selv, kan du på en enkel og interaktiv måte lære mer! Kursene er også et godt hjelpemiddel når helsepersonell skal snakke med pasienter om epilepsi, én til én, eller i gruppe. Prøv kursene nedenfor!

Person som sitter foran bærbar pc. Illustrasjon.
En tegning av en person som sitter foran en datamaskin. En tekst og som sier "E-læringskurs om epilepsi".

Start e-læringskurs

Tips: vil du beholde denne siden åpen mens du starter e-læringskurs? Høyreklikk på lenken og velg "åpne i nytt vindu", så åpner kurset seg i et eget vindu.

E-læringskurs for alle

Kursene er gratis og åpne for alle. De er interaktive med lyd og video, og kan tas på nettbrett eller PC. Tidsbruk: fra 30 til 60 minutter. Flere e-læringer kommer, og flere blir oversatt til engelsk. Brukerorganisasjoner og pasienter har deltatt i utviklingen av kursene.

Les brosjyren: Lær mer om ​​epilepsi. Nyttige nettadr​es​ser og e-læringskurs (ehandboken.ous-hf.no).

Mer om hvert enkelt kurs

​​Epi​lepsi og hukom​​melse

Kurset gir informasjon om sammenhengen mellom epilepsi og hukommelse. Du kan delta på et eksperiment som illustrerer måter du kan huske ting på. Til slutt får du praktiske råd om hvordan du bedre kan huske og lære i hverdagen. 

Start kurset epilepsi og hukommelset.

EpiSnakk – o​​m​​ epilepsi for barn 


​Passer for barn mellom 5 og 12 år, men kan brukes av alle. E-læringen inneholder temaer som hva er epilepsi, undersøkelser, hverdagen med epilepsi, hvordan fortelle andre om epilepsi og hva kan hjelpe mot epilepsi. 

En gutt og en jente ser på et nettbrett. Illustrasjon fra kurset.

Illustrasjon: Øystein Horgmo, UiO

Epilepsi og m​​e​​string 

Kurset skal bidra til bedre livs-kvalitet gjennom økt forståelse, egenmestring og sikkerhet. Hva må du ta hensyn til i hverdagen? Du får også informasjon om hva epilepsi er og om behandling. Kurset er oversatt til engelsk: Living with epilepsy. 

​Anfall og try​​gghet​​

Innspill til hva du kan gjøre for å få en tryggere hverdag med anfall. Kurset gir informasjon og praktiske råd deg som har anfall eller kjenner noen som har det. 

​Epilepsime​​​disiner ​

Informasjon og praktiske råd til deg som bruker eller kjenner noen som bruker epilepsimedisiner. Kurset er oversatt til engelsk: Antiepileptic Drugs. 

​​Epile​psi og f​ys​​​isk aktivitet ​​

Kurset handler om hvordan du som har epilepsi kan være fysisk aktiv. 

Epilepsi – so​​​siale konsekvenser, tjenester og ytel​​ser 

Om det å mestre hverdagen med arbeid og økonomi. Er du blant dem som kan ha behov for tjenester og ytelser fra hjelpeapparatet?  E-læringskurset gir deg oversikt over tilbudene. 

E-læringskurs for h​​elsepersonell

E-læringskurset "Grunnkurs i epilepsi for helsepersonell" er revidert. Kurset har fått påbygningsdel med nytt case og praktiske øvingsoppgaver. Kurset er rettet mot de som arbeider med personer med epilepsi. Kurset har en lisens fordi du får et formelt kursbevis etter gjennomført kurs.

Fant du det du lette etter?